Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

Συμμετοχή στα εξεταστικά κέντρα για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας των Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε. Χανίων, ως Επιτηρητής/τρια ή Υπεύθυνος/η Αίθουσας, για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. (Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022)», γνωστοποίησε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και Επόπτης Εξετάσεων για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ Προκήρυξη/Πρόσκληση 2Γ/2022.

Αναλυτικά, αναφέρει «έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 8-27 και της παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α΄/15.1.2021), όπως ισχύει καθώς και τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 52/16.03.2022 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (ΦΕΚ 1320/τ.Β΄/21.03.2022), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 23727/01/2022/03.11.2022 Απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. «Τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (ΦΕΚ 5701/τ.Β΄/07.11.2022),
2.Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/28862/ΔΕΠ/07.06.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών (ΦΕΚ 303/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./10.6.2016),
3.Την Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)[ΦΕΚ 75/21.11.2022 τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.],
4.Τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. 17/25.01.2023 Πράξη του Προέδρου του ΑΣΕΠ περί ορισμού Γενικών Εποπτών ή Εποπτών εξετάσεων και των Γραμματέων αυτών για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό, σύμφωνα με την Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 75/21.11.2022 τ. Α.Σ.Ε.Π.), η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ΄αριθμ. 1731//01/2023/25.01.2023 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.,
5.Τα αναφερόμενα στο υπ’αρ. Φ.251/9507/Α5/27-01-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ (Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων-Τμήμα Α΄) με θέμα «Εξεταστικά Κέντρα (ΕΚ) για τον επικείμενο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π.».
Προσκαλούμε όσους/ες εκ των τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου υπηρετούν στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (μόνιμους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους, υπάλληλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού) επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας των Εξεταστικών Κέντρων της ΔΔΕ Χανίων, ως Επιτηρητές/τριες ή Υπεύθυνοι/ες Αίθουσας, για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. (Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022), με ημερομηνία διεξαγωγής το Σάββατο, 04 Μαρτίου 2023.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στους παρακάτω συνδέσμους (ανάλογα με την ιδιότητά τους), μέχρι την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023.
1.Δημόσιοι Υπάλληλοι πλην εκπαιδευτικών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgmZz53LuF-g3aoBSu1KEXLhW01Ltr9lR0VwIKby1-WuKmJA/viewform

2.Μόνο για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmVT5NNqCeC-PvXTDWSo9IDoRLGFXHehCu2icNoIzKswTWSg/viewform

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 52/16-03-2022 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 1320/τ.Β΄/21.03.2022 και ΦΕΚ 5701/τ.Β΄/07.11.2022), ο Υπεύθυνος Αίθουσας και ο Επιτηρητής, απαγορεύεται να είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που διαγωνίζεται στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο. Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, παραδίδεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής του οικείου Εξεταστικού Κέντρο ή στον Επόπτη Εξετάσεων, πριν από την έναρξη του γραπτού Διαγωνισμού.
Οι Υπεύθυνοι Αίθουσας και οι Επιτηρητές, οφείλουν να προσέρχονται στα Εξεταστικά Κέντρα μία και μισή ώρα (1 και ½ ώρα) πριν την έναρξη των Εξετάσεων, αλλά και να συμμετάσχουν σε ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί από τους Προέδρους των Εξεταστικών Κέντρων σχετικά με τα καθήκοντά τους.
Η αμοιβή για απασχόληση ολόκληρη την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού (04 Μαρτίου 2023) ανέρχεται στο ακαθάριστο ποσό των 57€ για τον Επιτηρητή και στα 62€ για τον Υπεύθυνο Αίθουσας σύμφωνα με το ισχύον ΦΕΚ 303 Υ.Ο.Δ.Δ./2016 και τις σχετικές, τελευταίες οδηγίες του ΑΣΕΠ.
Σημειώνεται ότι ο Υπεύθυνος Αίθουσας έχει πλέον των καθηκόντων Επιτηρητή, πρόσθετα καθήκοντα. Για το λόγο αυτό, θα ορίζονται κατά προτεραιότητα ως Υπεύθυνοι Αίθουσας, Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βάση της προγενέστερης, σχετικής εμπειρίας που διαθέτουν λόγω συμμετοχής τους στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αποτελεί μόνον εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την υπηρεσία.
Οι επιλεγέντες/είσες θα ειδοποιηθούν μέσω του προσωπικού email που θα δηλώσουν στην ηλεκτρονική φόρμα».


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα