Τρίτη, 18 Μαΐου, 2021

Συνεταιρισμοί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων

Οι Ευρωβουλευτές ψηφίζουν μέτρα για την προστασία των ιχθυαποθεμάτων που λιγοστεύουν στην ανοιχτή θάλασσα, για την καλύτερη διαχείριση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και των πνευματικών δικαιωμάτων των μουσικών ενώ προωθούν εκ νέου το δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα της Ευρώπης.

Παρακολουθήστε το βίντεο του EuroparlTv, επιλέγοντας ελληνικούς υπότιτλους

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες