Σάββατο, 8 Μαΐου, 2021

Προβλήματα με το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ II

» Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ στον υπουργό Ανάπτυξης

Λύση στα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και τις προϋποθέσεις που αφορούν στη διατήρηση των θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις που δανειοδοτούνται, ζητά με επιστολή της προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδη, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Οπως επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ, πολλές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ II κινδυνεύουν να απενταχθούν ή έχουν ήδη απενταχθεί, λόγω των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί για την διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει πως οι επιχειρήσεις που δανειοδοτούνται από το ΤΕΠΙΧ II οφείλουν να διατηρούν για όλη τη διάρκεια των δύο ετών, που ισχύει η επιδότηση επιτοκίου, τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ .

«Η προϋπόθεση αυτή, έτσι όπως έχει διατυπωθεί, δεν λαμβάνει υπόψη τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η υγειονομική κρίση στην οικονομία και στις επιχειρήσεις», τονίζει ωστόσο η ΓΣΕΒΕΕ.

Υπενθυμίζει μάλιστα ότι στα προγράμματα που έχουν καταρτιστεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πανδημίας και αφορούν στους εργαζόμενους που η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί εντός ενός χρονικού διαστήματος (στην προκειμένη περίπτωση είναι η 19/3/2020), από τον αριθμό των εργαζομένων εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Η ΓΣΕΒΕΕ, ζητά από τον κ. Υπουργό, να υιοθετηθεί αναδρομικά και για το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ II πως «στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των 2 ετών που ισχύει η επιδότηση επιτοκίου, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 19/3/2020. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι: α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς»..

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες