Δευτέρα, 8 Αυγούστου, 2022

Πρωτοποριακά οικονομικά μοντέλα παρουσιάζονται στα Χανιά

Δυνατότητες για μια οικονομία «που δεν σπαταλά, αλλά εξοικονομεί και επαναχρησιμοποιεί» έχει η Ελλάδα , παρότι μέχρι στιγμής δεν βρίσκεται ψηλά στους σχετικούς δείκτες καταγραφής. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον από την τοπική αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις και δυναμική για βελτίωση. Αυτό μεταξύ άλλων επισημάνθηκε στο “3o Συμπόσιο για την κυκλική οικονομία και την βιωσιμότητα” (3rd Symposium on Circular Economy and Sustainability) που ολοκληρώνεται σήμερα στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

«Θα πρέπει να δούμε ξανά μοντέλα που λειτούργησαν στο παρελθόν όπου κάποιες παραγωγικές διαδικασίες ήταν «κυκλικές» με την έννοια που προσπαθούμε να ξαναδώσουμε σήμερα» τόνισε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Κ. Τσαγκαράκης.

Περισσότεροι από 120 ερευνητές από 22 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη εισηγούνται πάνω στην κυκλική οικονομία, παρουσιάζουν επιτυχημένα παράδειγμα και εξετάζουν περιβαλλοντικά ενδιαφέρουσες προτάσεις.
Όπως επισήμανε στα “Χ.ν.” ο κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σκοπός του συνεδρίου είναι «να έλθουν κοντά, ερευνητές, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί που εργάζονται στον ευρύτερο τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και το νέο αντικείμενο (των τελευταίων ετών) που αφορά την κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία δέχεται ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και θα πρέπει να τους χρησιμοποιούμε όσο περισσότερο και αποτελεσματικότερα μπορούμε. Η κυκλική οικονομία έχει να κάνει επίσης με την εξοικονόμηση ενέργειας και εντάσσονται σε αυτή μεταξύ άλλων οι δράσεις της ανάκτησης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.»
Αναφορικά με την πρόοδο της χώρας μας σε θέματα κυκλικής οικονομίας ο κ. Τσαγκαράκης υπογράμμισε πως για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες «υπάρχει ένας δείκτης καταγραφής του ποσοστού των πόρων που ξαναχρησιμοποιείται (Circular material use rate)*. Σε αυτόν τον δείκτη η Ελλάδα είναι από τις χώρες που δεν ανταποκρίνεται ακόμα πολύ καλά παρότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και θέληση. Αυτή τη στιγμή (για το 2020) βρισκόμαστε στο 5,4%, ενώ η μέσος όρος της ΕΕ είναι 12,8%. Υπάρχουν και χώρες που αποδίδουν χειρότερα, υπάρχουν όμως και χώρες όπως η Ολλανδία που έχουν φτάσει στο 30,9%, το Βέλγιο και η Γαλλία με 23 και 22.2% αντίστοιχα! Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο ακόμα να καλύψουμε, ωστόσο τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια στη χώρα μας και στην Κρήτη, ξέρω ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες να οργανωθούν οι επιχειρήσεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης. Όπως τονίσθηκε την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου από τον  Anders Wijkman, έναν από τους προσκεκλημένος ομιλητές, η κυκλική οικονομία είναι προτεραιότητα αλλά όχι πανάκεια,  γιατί σε κάποιους τομείς είναι εύκολο να υλοποιηθεί σε άλλους όχι και τόσο. Θα πρέπει να δούμε ξανά μοντέλα που λειτούργησαν στο παρελθόν όπου κάποιες παραγωγικές διαδικασίες ήταν «κυκλικές» με την έννοια που προσπαθούμε να ξαναδώσουμε σήμερα. Υπάρχουν παραδείγματα όπως πχ., απλοποιημένα θα αναφέρω, στην παραγωγή ελαιολάδου όπου τα υποπροϊόντα χρησιμοποιούνται για θέρμανση (πυρήνας) και για τροφή για τα ζώα (φύλλα). Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να γίνει και στον τουρισμό όπου υπάρχουν, εισροές και εκροές, πόρων που μπορούμε να φροντίσουμε να μην απορρίπτονται δίχως να έχει γίνει πλήρη αξιοποίησή τους.»
Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το INFER (Διεθνές Δίκτυο για την Οικονομική Έρευνα), την Περιφέρεια Κρήτης.

Ο Κ. ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ

Το μοντέλο των πολυκριτηρίων ανάλυσης παρουσίασε στην εισήγηση του την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Κώστας Ζοπουνίδης. Ο κ. Ζοπουνίδης σημείωσε μεταξύ άλλων πως «ο όρος επένδυση αναφέρεται σε δεσμεύσεις πόρων που πραγματοποιούνται με την ελπίδα ότι θα προκύψουν οφέλη σε μελλοντικές περιόδους. Η αξιολόγηση των επενδύσεων αποτελεί μια πολύπλευρη διαδικασία ή οποία περιλαμβάνει την αναζήτηση νέων και περισσότερο επικερδών επενδυτικών προτάσεων, τη διερεύνηση των τεχνικών παραγόντων και παραγόντων σχετικών με το μάρκετινγκ για την πρόβλεψη των συνεπειών της αποδοχής μιας επένδυσης, καθώς και τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικών αναλύσεων για τον καθορισμό του πιθανού κέρδους κάθε επενδυτικής πρότασης. Από την άλλη πλευρά, η κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση (ΚΥΕ), αφορά τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τα χρηματοοικονομικά κριτήρια, και άλλα κριτήρια, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, διακυβέρνησης. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η απόδοση των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων είναι συγκρίσιμη, αν όχι ελαφρώς καλύτερη, από εκείνη των παραδοσιακών επενδύσεων.»
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο ομιλητής στην Κοινωνικά Υπεύθυνη Επένδυση (ΚΥΕ) υπογραμμίζοντας πως «η διαδικασία της κοινωνικά υπεύθυνης επένδυσης είναι κατά κάποιο τρόπο μια εφαρμογή στον τομέα των χρηματοοικονομικών της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης. Συνίσταται στην επιλογή επένδυσης σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπόψη τις έννοιες που δεν είναι μόνο χρηματοοικονομικές αλλά και κοινωνικής, περιβαλλοντικής και διακυβερνητικής φύσης. Καθώς η έννοια της ΚΥΕ είναι σχετικά νέα, παρατηρείται πολλαπλασιασμός των συνωνύμων ως προς την ονομασία της. Έτσι, μπορεί να ακουστεί: «ηθική», «βιώσιμη», «πράσινη». Ενώ η ορολογία δεν είναι πάντα η ίδια, η έννοια και ο στόχος της ΚΥΕ είναι ουσιαστικά οι ίδιοι.Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την εφαρμογή υπεύθυνων επενδυτικών πρακτικών. Οι πιο συνηθισμένες είναι: Ελέγξτε τις επιχειρήσεις πριν αγοράσετε τις μετοχές τους. Ο επενδυτής καθορίζει το λόγο εισαγωγής ή αποκλεισμού σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων. Για παράδειγμα, θα επιλεγούν επιχειρήσεις με το καλύτερο περιβαλλοντικό ρεκόρ σε μια δεδομένη βιομηχανία. Αντίθετα, αποκλείονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του καπνού, των όπλων και της πυρηνικής ενέργειας…Για την αξιολόγηση της ΚΥΕ των επιχειρήσεων, κάθε δομή διαθέτει τη δική της μεθοδολογία. Κοινωνικοί ισολογισμοί, ετήσιες εκθέσεις, ερωτηματολόγια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνεντεύξεις με στελέχη της διεύθυνσης, εκπροσώπους του προσωπικού ή των συνδικάτων, όλες αποτελούν πηγές πληροφοριών. Ανάλογα με τον τύπο των κεφαλαίων επένδυσης στα οποία είναι ενσωματωμένες οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί αξιολόγησης θα λάβουν υπόψη στοιχεία με την αειφόρα ανάπτυξη, την κοινωνική ευθύνη ή τις μεθόδους διακυβέρνησης.»
Συμπερασματικά ο κ. Ζοπουνίδης ανέφερε πως η ΚΥΕ αποκτά όλο και περισσότερη σημασία στις συνολικές επενδύσεις ανά τον κόσμο και αυτό οδηγεί τη χρηματοοικονομική κοινότητα σε νέες δομές λειτουργίας. Έτσι εμφανίζονται:
• Οργανισμοί αξιολόγησης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων,
• «Ηθικοί» χρηματιστηριακοί δείκτες,
• Οργανισμοί προώθησης των ΚΥΕ,
• Οργανισμοί έρευνας για τις ΚΥΕ,
• Παρατηρητήρια για τις ΚΥΕ και τα κριτήρια ESG,
• Έδρες για τη βιώσιμη χρηματοοικονομική και υπεύθυνη επένδυση.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αποκαλύπτεται ο ναός της Αρτέμιδος στην ακρόπολη των Φαλασάρνων

» Ξεκίνησε νέα αρχαιολογική ανασκαφή Έπιασε… δουλειά η αρχαιολογική σκαπάνη για την αποκάλυψη του ναού της Αρτέμιδος στην ακρόπολη των Φαλασάρνων! Η επίσημη τελετή...

Mια διαφορετική ορθοπαιδική κλινική…

Μια διαφορετική ορθοπαιδική κλινική θα δουν από την ερχόμενη εβδομάδα γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς. Η ανακαίνιση της κλινικής ολοκληρώνεται, τα δάπεδα είναι καινούργια, νέες...

Προσωρινά κρατούμενος ο 27χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της 19χρονης

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 27χρονος - που κατηγορείται για το βιασμό 19χρονης στα Φαλάσαρνα - με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέα και του ανακριτή. Σύμφωνα...

Φωτιά στον Παράλληλο της Εθνικής Οδού

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Παράλληλο της Εθνικής Οδού, στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε πλησίον μεγάλου σούπερ μάρκετ. Η πυροσβεστική...

Οδηγοί σε… απόγνωση λόγω i-Park

Αγανακτισμένος οδηγός που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το νέο ψηφιακό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης του δήμου Χανίων i-Park Chania, έφτασε προχθές στα γραφεία της εφημερίδας. Οπως μας...

Αντζούρια γίγαντες!

Αντζούρια γίγαντες έβγαλε ο κήπος δύο φίλων Χανιωτών, του Κώστα Κουντουράκη και του Αχιλλέα Μαλανδράκη. Με οικολογική φροντίδα μας είπαν ότι “τα φετινά αντζούρια είναι...

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα