Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021

Προσωρινοί προϊστάμενοι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

» Αιτήσεις έως 6 Αυγούστου

Έως 6 Αυγούστου έχουν περιθώριο να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των προσωρινών διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, η θητεία των οποίων, όπως και σε όλη τη χώρα, θα λήξει όταν αντικατασταθούν από τους νέους διευθυντές και σε κάθε περίπτωση δεν θα διαρκέσει πέραν της 31ης Αυγούστου του 2021.

Πάντως, η ανακοίνωση του τρόπου επιλογής των προσωρινών διευθυντών σε πανελλαδικό επίπεδο προκάλεσε αρκετά αρνητικά σχόλια τόσο από την αντιπολίτευση όσο και στον Τύπο και το διαδίκτυο, καθώς η επιλογή θα γίνει από μια 5μελής Επιτροπή στο Υπουργείο χωρίς να προβλέπεται μοριοδότηση, ανάρτηση πινάκων, διαδικασία ενστάσεων κ.λπ.
Οι δύο προκηρύξεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημοσιεύτηκαν χθες και, όπως ανακοινώθηκε, οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά έως τις 6 Αυγούστου 2020. Σύμφωνα με τις προκηρύξεις οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας αντίστοιχα εκπαίδευσης που έχουν βαθμό Α’, με 15ετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση, έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για 10 τουλάχιστον έτη και έχουν ασκήσει καθήκοντα για 2 τουλάχιστον έτη, σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Από τη διαδικασία αποκλείονται εκπαιδευτικοί που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή τους έχει επιβληθεί ποινή προσωρινής παύσης, όσοι προσκομίσουν πλαστά πιστοποιητικά ή υποβάλλουν αναληθείς δηλώσεις και όσοι έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους ή έχουν βαθμολογηθεί ως ανεπαρκή ή ακατάλληλα στελέχη.
Επίσης, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός 1 έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την επιλογή των προσωρινών διευθυντών θα διενεργήσει πενταμελές Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., από έναν Σύμβουλο Α΄ του Αυτοτελούς Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους.
Το Συμβούλιο, σύμφωνα πάντα με τις προκηρύξεις, θα συνεδριάζει στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για την αξιολόγηση των υποψήφιων προσωρινών διευθυντών Εκπαίδευσης θα συνεκτιμώνται ιδίως η υπηρεσιακή κατάσταση, η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική σε συνδυασμό με τη διοικητική εμπειρία, για την οποία συνεκτιμάται και η ενεργός συμμετοχή του υποψήφιου ως τακτικού μέλους υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για τουλάχιστον 1 πλήρη θητεία, η ικανότητα ανάληψης διοικητικών ευθυνών και συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας.

ΔΗΜ. ΜΑΡ.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες