Σάββατο, 24 Ιουλίου, 2021

Ως δύναμη εθελοντισμού στην κοινότητα…

«Ο εθελοντισμός είναι μια αξία, ένα ιδεώδες, με αφετηρία και απόλυτο στόχο την κοινωνική προσφορά. Είναι ο πιο σοβαρός δείκτης της υγείας, τη ισορροπίας και του πολιτισμού μιας κοινωνίας».
( Από τον ιστότοπο http://www.mdahellas.gr)

Ο εθελοντισμός είναι δείκτης πολιτισμού και το μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής μιας κοινωνίας. Εθελοντισμός και Πολιτισμός είναι έννοιες αλληλένδετες και συμπληρωματικές, όπου αξίες της ανθρώπινης ύπαρξη όπως η τέχνη, η παιδεία και ο αθλητισμός προωθούνται κυρίως από οργανωμένες ομαδικές ή ατομικές εθελοντικές προσπάθειες και εκφράζουν την δημιουργική πλευρά του ανθρώπου. Ο εθελοντισμός παράγει Πολιτισμό και συμβάλλει καθοριστικά στη συνοχή και την ανάπτυξης της κοινότητας.
Η συνεργασία είναι βασικό χαρακτηριστικό στον εθελοντισμό και ο εθελοντισμός από τη φύση του έχει οριζόντιο χαρακτήρα, συνδέοντας διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας, που συνεργάζονται για το κοινό καλό. Σύμφωνα με έρευνες του AmeriCorps (2008), ο εθελοντικός τομέας μπορεί να αυξήσει την ικανότητα των ατόμων να δημιουργήσουν πιο συνεκτικές κοινότητες. Τα άτομα που προσφέρουν εθελοντική εργασία αισθάνονται μεγαλύτερη σύνδεση με την κοινότητα, αναγνωρίζουν και κατανοούν τα προβλήματα της κοινότητας και την ανάγκη και σημασία της ενεργούς συμμετοχής στην κοινότητα και τη γειτονιά. Η δημιουργία του κοινωνικού κεφαλαίου μέσα από το χτίσιμο σχέσεων, δικτύων και δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ των ατόμων δεν είναι εύκολο να μετρηθεί, ωστόσο κάποιοι δείκτες μπορούν να αποτυπώσουν την τεράστια σημασία του. Τέτοιοι δείκτες ενδεικτικά μπορεί να είναι: ● Συμμετοχή στη δημόσια ζωή, ● Συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις, ● Εμπιστοσύνη στο θεσμό του εθελοντισμού, ● Ικανοποίηση εθελοντών, ● Ευημερία (well-being) εθελοντών, ● Δίκτυα οργανώσεων
Τα οφέλη από τον εθελοντισμό μπορεί να αφορούν σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, όσο και  στον ίδιο τον εθελοντή. Οι εθελοντικές δράσεις φέρνουν κοντά ανθρώπους που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν επαφή. Το κοινωνικό κεφάλαιο έχει σημαντική αξία που συνίσταται στην ενδυνάμωση της ζωής μέσα στην κοινότητα, με τη συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις, στα δημόσια πράγματα, στην κοινωνική εμπιστοσύνη.
Η κοινωνική επίδραση του εθελοντισμού μπορεί να ενταχθεί σε 5 κατηγορίες: ● Ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ οργανισμών ● Χτίσιμο δυνατής και συνεκτικής κοινότητας ● Προώθηση της ενασχόλησης με την «πολιτική» ● Προσφορά δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών ● Συμβολή στην ευημερία των συμμετεχόντων (εθελοντές και ωφελούμενοι).

Στην Ελλάδα η εθελοντική προσφορά δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κι αυτό οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες όπως:
-αλλαγές στον τρόπο ζωής
-διαμόρφωση αξιών με έμφαση στον ατομικισμό και στην απόκτηση υλικών αγαθών
-εργασιακή ανασφάλεια
-έλλειψη ευαισθητοποίησης σε κοινωνικές δράσεις
-έλλειψη ενημέρωσης για δυνατότητες / ευκαιρίες για εθελοντική δράση
-έλλειψη προγραμματισμού για ουσιαστική εθελοντική συμμετοχή από την πλευρά φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων
Έτσι στη χώρα μας ενώ από την μια αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού, από την άλλη αυξάνεται η καχυποψία και η διαστρέβλωση των πραγματικών σκοπών λειτουργίας του. Έχουμε το παράδειγμα των Ολυμπιακών αγώνων του 2004, με την υποστήριξη της επιτυχίας στη διοργάνωση μέσω της μεγάλης κινητοποίησης των εθελοντών. Παρακαταθήκη που το κράτος  δεν ενδιαφέρθηκε να αξιοποιήσει με τη σύσταση κάποιου φορέα διαχείρισης,. Παρά ταύτα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν μέρος περιστασιακά ή συστηματικά σε διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Περίπου το 4% των εθελοντικών οργανώσεων ασχολούνται με τον Πολιτισμό.  Κοινωφελή Ιδρύματα στηρίζουν οικονομικά και ενισχύουν το έργο εθελοντικών οργανώσεων και τοπικών φορέων, για την πραγματοποίηση μεγάλων διοργανώσεων, όπως τα φεστιβάλ Τέχνης στα διάφορα μέρη της Ελληνικής επικράτειας, τα οποία, χωρίς όλες αυτές τις συλλογικότητες και τη μεταξύ τους συνεργασία, δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και να συνεχίζουν να δημιουργούν παράδοση. Για παράδειγμα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ χορού Καλαμάτας, το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης, κά
Στα  σύγχρονα μουσεία η  ισχυρή δύναμη του εθελοντισμού αντανακλάται και συμπυκνώνεται στην ταυτότητα και το έργο  των Συλλόγων Φίλων, μη κερδοσκοπικών σωματείων που με τις παράλληλες δράσεις τους  υποστηρίζουν και προωθούν το όραμα και την αποστολή τους καταθέτοντας μεγάλο μέρος ψυχικών και σωματικών δυνάμεων.
Τα τελευταία χρόνια όλοι οι μουσειακοί οργανισμοί έχοντας να ανταποκριθούν σε πολλαπλούς ρόλους έχουν ως συνοδοιπόρους τους πυρήνες εθελοντών με την επωνυμία  Συλλόγων Φίλων  ή Φίλων απλούστερα, που συσπειρώνονται και εμψυχώνουν ποικίλες δράσεις ενδυναμώνοντας καθοριστικά το έργο τους .
Ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα στα Χανιά,  αυτής της στόχευσης για ένα νέο Μουσείο που γεννήθηκε από πρωτοβουλία πολιτών της κοινότητας και  έχει διανύσει μια ενδιαφέρουσα, αλλά αρκετά επίπονη διαδρομή ως προς τη νομική του μορφή και τη λειτουργία του. Ο  Σύλλογος Φίλων από  το 2005  που δημιουργήθηκε  λειτουργεί με συστηματικό τρόπο με πρωτότυπες  δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα που σχεδιάζουν τα μέλη του  επιδιώκοντας να προβάλλει τον σκοπό και το  έργο του Μουσείου Σχολικής Ζωής στην κοινότητα , στην χώρα , στην Ευρώπη.
Συμπληρώνονται 13 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του και σε αυτό το διάστημα αν μιλήσουν οι αριθμοί έχει να καταθέσει στο Μουσείο σημαντικό έργο που βέβαια πρώτιστα  πρέπει να αποτιμάται ποιοτικά  και όχι ποσοτικά.
Ενδεικτικά όμως θα ήταν ωφέλιμο να παρατεθούν  κάποιοι αριθμοί παρακάτω για την ιστορία του Συλλόγου κυρίως, ως ανατροφοδότηση για τα μέλη εθελοντές του  ενόψει της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου ώρα !7.00 στο Μουσείο

Ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής έχει στο ενεργητικό του  από το 2015 έως σήμερα:
-105 ενεργά μέλη
-5 Ευρωπαϊκά Προγράμματα  εκπαίδευσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης από το ΙΚΥ
-10 εκπαιδευτικά παραγόμενα με τη μορφή εκδόσεων
-15 διακρατικές συναντήσεις στην Ευρώπη
-28 συμμετοχές σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια
-50 παιδαγωγικές και πολιτισμικές παρεμβάσεις σε διάφορες ομάδες κοινού στην κοινότητα με ελεύθερη συμμετοχή
-160 εμψυχώσεις στο κοινό εμπνευσμένες από τη συλλογή του Μουσείου στον χώρο του Μουσείου και σε άλλους χώρους πολιτισμικής αναφοράς
-Αναρίθμητες ώρες εθελοντικής εργασίας για τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων  και το μοίρασμα ιδεών που θα συνδέσουν τους πολίτες επισκέπτες του Μουσείου από όλους τους τομείς,  όχι μονάχα από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο Σύλλογος Φίλων ιδρύθηκε με σκοπό να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία σε πρώτη φάση και τη χώρα ευρύτερα για την αποστολή και το όραμα του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων Για το λόγο αυτό οργανώνει παράλληλες εκδηλώσεις με ποικίλες δράσεις ενημερωτικού, ψυχαγωγικού και κυρίως εκπαιδευτικού χαρακτήρα συμπράττοντας συχνά με συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Μέσα από την αφήγηση λαϊκών παραμυθιών, θεατρικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιοποιώντας την τέχνη  επιδιώκει να  παρέχει σε διάφορες  ομάδες κοινού στο χώρο του Μουσείου, δυνατότητες για πολλαπλές αναγνώσεις της ιστορίας της εκπαίδευσης,  κατάλληλα ερμηνευτικά εργαλεία για την κατανόηση εκθεμάτων  που σχετίζονται με ποικίλες  πτυχές της σχολικής ζωής.
Και για όσους θα ήθελαν να γνωρίσουν αναλυτικότερα το έργο του και να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις επιδιώξεις του από τώρα και στο εξής μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική ομάδα στο f/b  ηλεκτρονικά, αλλά και την  συμβατική αίτηση εγγραφής στο Μουσείο  Σχολικής Ζωής τις ώρες λειτουργίας του ή και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

Περισσότερες πληροφορίες στις διευθύνσεις :
https://www.facebook.com/groups/146399895417954/

Click to access %CE%A4%CE%B1%20%CE%BF%CF%86%CE%AD%CE%BB%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%20—%20%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20-%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20-%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20(latest).pdf

ΑΡΧΙΚΗ

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες