Πέμπτη, 17 Ιουνίου, 2021

Ο.Α.Κ.: 4 προτάσεις για επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ολοκληρώθηκε, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) η υποβολή προτάσεων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) Ν. Χανίων , συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 403.000€ Στο πλαίσιο της προκήρυξης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, 4 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 1.462.700,00 € ποσό που υπερκαλύπτει κατά 363% τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της Επιλογής και ένταξης των πράξεων σύμφωνα με την πρόσκλησης με α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4315. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού : www.oakae.gr

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες