Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022

Μειώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΝΕΚ

Κατά 24% μειώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΝΕΚ ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε ευρώ 55,4 εκατ. έναντι ευρώ 72,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2020.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής μειώθηκε σε 50,2 εκατ.από 66,1 εκατ. το 2019

Σύμφωνα με την Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 τους πρώτους μήνες του 2020 επέφερε σημαντικές αρνητικές επι-πτώσεις στην οικονομία.

Υπήρξε ραγδαία μείωση της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ η εφαρμογή έκτακτων μέτρων προκάλεσε περιορισμό των μετακινήσεων και συνεπώς, μεγάλες απώλειες στις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών.

Στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, η πανδημία το α’ εξάμηνο του 2020 επέφερε σημαντική μείωση σε όλες τις κατηγορίες του μεταφορικού έργου.

Οι αυστηροί περιορισμοί και απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν στη μετακίνηση των επιβατών από και προςτην Ιταλία και τα νησιά, οδήγησαν σε κάθετη πτώση στην επιβατική κίνηση τόσο στις γραμμές της Αδριατικής όσο και στην ακτοπλοΐα.

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2020 δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων,ενώ συνεχίστηκε η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό.Εκτελώντας 3% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 172 χιλ. επιβάτες έναντι 370 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο (μείωση 53%), 31 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 65 χιλ. (μείωση 52%) και 61 χιλ. φορτηγά έναντι 67 χιλ. (μείωση 9%).

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

-Κύκλος Εργασιών-

Κατά 24% μειώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 55,4 εκατ. ευρώ έναντι 72,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής μειώθηκε σε 50,2 εκατ.ευρώ από 66,1 εκατ.

-Μικτά Κέρδη-

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 8,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2019, ενώ για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 0,2 εκατ.ευρώ έναντι 7,0 εκατ.

Μείωση κατά 15% παρουσίασε το κόστος πωληθέντων του Ομίλου το οποίο υποχώρησε σε ευρώ 53,9 εκατ. από ευρώ 63,7 εκατ., ενώ της Εταιρείας μειώθηκε σε 50,0 εκατ.ευρώ από 59,1 εκατ.

-EBITDA-

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απο-σβέσεων (EBITDA) του Ομίλου του α’ εξαμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,2 εκατ.ευρώ, ενώ, αντίστοιχα,για τη Μητρική σε ζημιές 2,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,8 εκατ.ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

-Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα-

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 4,6 εκατ.ευρω έναντι 4,7εκατ.ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

-Καθαρά αποτελέσματα-

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 13,2 εκατ.ευρώ έναντι ευρώ 7,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2019, ενώ αντίστοιχα,τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές 12,4 εκατ. έναντι 7,0 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα