Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, 2021

Μέγιστο πριμ πρώτης εγκατάστασης 100.000 ευρώ γράφει ο πίνακας κοινοτικών ενισχύσεων της νέας περιόδου ΚΑΠ

Την αύξηση του µέγιστου πριµ πρώτης εγκατάστασης για νεαρούς και νεοεισερχόµενους αγρότες στα 100.000 ευρώ περιλαµβάνει ο νέος πίνακας ενισχύσεων για τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης της καινούργιας περιόδου. Από την άλλη, στα 60 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες καλλιέργειες και στα 90 ευρώ για τις ειδικές πολυετείς παραµένει το µέγιστο του πριµ που µπορεί να δοθεί από τις εθνικές αρχές όσον αφορά τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα (Απονιτροποίηση, Κοµφούζιο κ.α) και τα βιολογικά.

Όσον αφορά τα ποσά που µπορούν να δοθούν για τις σπάνιες φυλές, αυτά, δύναται να φτάσουν τα 200 ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ). Σηµειώνεται εδώ πως ο σχετικός κανονισµός αναφέρει ότι «Τα ποσά αυτά µπορούν να προσαυξηθούν σε δεόντως τεκµηριωµένες περιπτώσεις, λαµβανόµενων υπόψη ειδικών συνθηκών που πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης». ∆ηλαδή µπορούν οι ελληνικές αρχές να προβλέψουν µεγαλύτερα ποσά ανά στρέµµα ή ΜΖΚ για ορισµένες παρεµβάσεις εφόσον το δικαιολογήσουν επαρκώς στο στρατηγικό τους σχεδιασµό. Κάτι τέτοιο έγινε για το πρόγραµµα των Σπάνιων Φυλών όπου η ενίσχυση έφτασε τα 350 ευρώ στην περίπτωση των ιπποειδών, την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Ωστόσο, ιδιαίτερα στην πρόσκληση των Βιολογικών, υπήρξε αναντιστοιχία µεταξύ του κόστους που καλούνται να επωµιστούν οι βιοκαλλιεργητές σε σχέση µε το ποσό της ενίσχυσης που τελικά προβλέφθηκε, λόγω των σχετικών κανόνων της ΕΕ. Συγκεκριµένα για τις παρακάτω καλλιέργειες το κόστος βιοκαλλιέργειας είναι:

Πυρηνόκαρπα: 125 ευρώ για την µετατροπή και 94 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Επιτραπέζια σταφύλια: 170 ευρώ για την µετατροπή και 144 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός: 70 ευρώ για την µετατροπή και 64 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Αρωµατικά φυτά: 175 ευρώ για την µετατροπή και 129 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Ροδιά: 264 ευρώ για την µετατροπή και 112 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Ακτινίδιο: 200 ευρώ για την µετατροπή και 87 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Συκιά: 148 ευρώ για την µετατροπή και 100 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Ακρόδρυα: 109 ευρώ για την µετατροπή και 61 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Τοµάτα, µελιτζάνα, πιπεριά: 170 ευρώ για την µετατροπή και 114 ευρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Ο µόνος τρόπος για να φτάσουν τα πριµ βιολογικών τα παραπάνω ποσά τα οποία προκύπτουν από τις επίσηµες µελέτες για λογαριασµό των διαχειριστικών αρχών, είναι η ένταξη του βιολογικού προγράµµατος στον πυλώνα άµεσων ενισχύσεων. ∆ηλαδή στις νέες δεσµεύσεις «πρασινίσµατος» (eco-schemes), όπου δεν υφίστανται τα σχετικά όρια στις επιδοτήσεις από τις κοινοτικές οδηγίες. Σε αυτήν την περίπτωση για παράδειγµα, το ακτινίδιο αντί να λαµβάνει 90 ευρώ το στρέµµα για τη µετατροπή σε βιολογική καλλιέργεια θα µπορεί να πάρει 200 ευρώ, όσο δηλαδή είναι και η απώλεια του εισοδήµατος για τον βιοκαλλιεργητή.Διαβάστε περισσότερα στο agronews

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες