Δευτέρα, 5 Ιουνίου, 2023

Με καλές ενδείξεις αρχίζει η νέα ελαιοκομική χρονιά

Ποτίσματα την άνοιξη προστατεύουν από τους καύσωνες  

Αρκετά καλή η ανθοφορία στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης
Αρκετά καλή η ανθοφορία στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης

Με αισιόδοξες ενδείξεις  για μια καλή έως αρκετά καλή παραγωγή   δείχνει να αρχίζει  η νέα   ελαιοκομική περίοδος 2017/18.
Οι  καιρικές και αγρονομικές συνθήκες που έχουν προηγηθεί,  όπως είχαμε προβλέψει από την αρχή του χρόνου, εξασφαλίζουν  ικανοποιητικά τις προϋποθέσεις  για μια  καλή  σοδειά την χρονιά που έρχεται. Και η σημερινή κατάσταση της ανθοφορίας των ελαιοδέντρων  στις διάφορες περιοχές ου νησιού  δείχνει να  το επιβεβαιώνει. Είναι αρκετά πλούσια, όχι βέβαια σε γενική κλίμακα,  αλλά πάντως στην πλειονότητα των ελαιώνων.
Έτσι, αν οι καιρικές συνθήκες εξελιχτούν  ευνοϊκά αλλά και αν  οι διάφορες ασθένειες και ιδίως ο Δάκος  αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά πρεπει να έχουμε μια, όχι άριστη,  αλλά αρκετά καλή χρονιά!
Και σε ότι αφορά τις καιρικές συνθήκες σημαντικό είναι να έχουμε κάποιες βροχές τον Μάιο αλλά και να μην έχουμε τους  περσινούς καύσωνες!  Και στις δυο περιπτώσεις «προληπτικό φάρμακο»  είναι η άρδευση,  όπου βέβαια υπάρχει δυνατότητα να γίνει.  Και  για αυτό  σωστό είναι οι φορείς   που έχουν την ευθύνη  των αρδευτικών δικτύων (ΤΟΕΒ, ΟΑΚ, Δήμοι) να φροντίσουν  άμεσα για την ετοιμότητα των δικτύων αλλά και οι παραγωγοί να ανταποκριθούν
Σε ότι  αφορά τους εχθρούς  και τις ασθένειες οι  ενδεχόμενες  προσβολές από Πυρηνοτρήτη, Κοκκοειδή, Βαμβακάδα, Μαργαρόνια κ.α. που οπωσδήποτε είναι σπάνιες και αφορούν ατομικές περιπτώσεις,   μπορούν να αντιμετωπιστούν  σύμφωνα με τις οδηγίες των ΔΑΟΚ και του ΚΠΣ Ηρακλείου ( www.sedik.gr 28-4-17).
Τι γίνεται με την εισφορά δακοκτονίας; Υπάρχουν αρμόδιοι;
Το σοβαρό όμως πρόβλημα είναι ο Δάκος,  για τον οποίο  Υπουργεία, Αυτοδιοίκηση, αλλά και πολλοί  «ειδικοί»  έχουν τις απόψεις και αιτιολογίες τους.  Όμως για την  ριζική λύση  του, που σίγουρα έχει τον πυρήνα της στο οικονομικό πρόβλημα,  κανένας δεν φαίνεται να τολμά.
Η Κυβέρνηση  σίγουρα έχει μεγάλη  στενότητα πόρων. Σίγουρα όμως  έχει και την ευθύνη αλλά και τα μέσα να διαπιστώσει  τι πράγματι συμβαίνει με την εισφορά δακοκτονίας!  Τι πρεπει να εισπράττει και τι τελικά εισπράττει  στην πράξη από αυτή. Τότε πιθανώς μπορεί να διαπιστώσει  πως δεν χρειάζεται η συμμετοχή του Κρατικού προϋπολογισμού και το πρόγραμμα να γίνεται όχι «τύποις»   αλλά  σωστά  όπως γινόταν και παλαιότερα!
Ωστόσο   τα «κατωγραψίματα» η και τα «μη-γραψίματα» για παραγωγή, δακοκτονία κ.α.  φαίνεται ότι έχουν αντικαταστήσει τα παλαιότερα «πανωγραψίματα» σε σημαντικό  βαθμό  και οι «επιτήδειοι» βρήκαν πάλι τους τρόπους να ενεργούν σε βάρος των ευσυνείδητων παραγωγών και ελαιουργών,  αλλά και του κράτους!

Με βραδύ ρυθμό συνεχίζονται οι δηλώσεις των επιδοτήσεων
Νέα παράταση  μέχρι 15 Ιουνίου  χωρίς διευκρινίσεις για… το πρόστιμο!

Ήρεμα αλλά με αργό ρυθμό προχωρούν οι δηλώσεις για τις επιδοτήσεις
Ήρεμα αλλά με αργό ρυθμό προχωρούν οι δηλώσεις για τις επιδοτήσεις

Με πολύ βραδύ ρυθμό φαίνεται να συνεχίζονται οι δηλώσεις των επιδοτήσεων  αφού , σύμφωνα με πληροφορίες,  σε επίπεδο χώρας μέχρι τώρα έχει υποβληθεί  μονό το 1/3 περίπου των δηλώσεων,  ενώ  σχεδόν έληξε  η  προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής τους,        Το ποσοστό αυτό, το οποίο  βεβαία στην Κρήτη είναι κάπως μεγαλύτερο (Ηράκλειο 50%, Χανιά και Λασίθι 45% και Ρέθυμνο 25%),  φαίνεται να αποτελει συνέπεια  της συγκεχυμένης κατάστασης  που επικρατεί τόσο  για τις φορολογικές, συνταξιοδοτικές, ασφαλιστικές και άλλες  επιπτώσεις   που   μπορεί να έχει η λήψη επιδοτήσεων, όσο και    για τις ασάφειες που υπάρχουν για την διαδικασία, το κόστος και τους φορεις  υποβολής των δηλώσεων.
 

Ο Γ. Αποστολάκης αντιπρόεδρος
Ο Γ. Αποστολάκης αντιπρόεδρος

Έτσι, σωστά έπραξε ο Αντιπρόεδρος του  ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλειώτης Γεωπόνος  κ. Αποστολάκης, όπως είδαμε σε συνέντευξη του στα Χανιώτικα Νέα,  να δώσει διευκρινήσεις σχετικά  με τη παράταση της προθεσμίας των δηλώσεων,   την διαδικασία  υποβολής τους αλλά  και   την προσοχή  με την  οποία οι παραγωγοί  πρεπει να  επιλέξουν τους   φορείς (ΚΥΔ) για την υποβολή τους.
Και σε ότι αφόρα  την παράταση των δηλώσεων μέχρι 15 Ιουνίου,    η οποία πράγματι δόθηκε από τον αρμόδιο Επίτροπο για όλα τα κράτη της ΕΕ,    στην πράξη, πρεπει να σημειωθεί, δεν είναι σημαντική. Τελικά  αυξάνει  την συνολική διάρκεια των δηλώσεων μόνο κατά  6 ήμερες,  αφού η προηγούμενη ίσχυε μέχρι  9 Ιουνίου,  ενώ δεν  διευκρινίστηκε  αν θα είναι με η χωρίς πρόστιμο 1% ανά ημέρα καθυστέρησης!

Καλή η σύσταση για προσοχή,  αλλά απαιτεί ενημέρωση
Ωστόσο η  σύσταση  του κ. Αποστολάκη για προσοχή στους παραγωγούς,  είναι μεν καλή αλλά όχι αρκετή να τους προστατεύσει,  αν δεν συνοδεύεται και από σχετική επίσημη  πληροφόρηση για τα σημεία προσοχής. Έτσι  το  ποιά είναι τα Γραφεία  όλων των πιστοποιημένων φορέων σε κάθε Νομό και ποια είναι τα τιμολόγια τους είναι αναγκαίο να τα δημοσιοποιήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα τοπικά ΜΜΕ . Γιατί  δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα  παραγωγό ούτε να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ  ούτε  να επισκέπτεται  όλα τα Γραφεία της περιοχής του  για να δει τα τιμολόγια και  την   πιστοποίηση τους.  Αυτό ίσως θα απαιτούσε κόστος πολύ  μεγαλύτερο από το όφελος  που  μπορεί να  έχει και  φυσιολογικά  τον οδηγεί  στην λύση,  να κάνει  την δήλωση σου  εκεί που την έκανε. Αυτό όμως δεν τον εξασφαλίζει από λάθος, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του κ. Αντιπρόεδρου, ενώ  παράλληλα  μπορεί να  επιδιώκεται από κάποιους.

Ανοδος των τιμών στην Ισπανία προκαλεί ανοδικές τάσεις και στην Ελλάδα

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 9-5-17  Νεα σοδεια- ΟΣΔΕ- Διαγωνιμοι Ν Υορκης ΔΣΕ 1Αύξηση της τιμής του έξτρα παρθένου από 4,20 στα 4,50 €/κ στην Ισπανία πυροδότησε  αυτή την εβδομάδα κάποιες αυξήσεις της τάξεως των 5-20 λεπτών σε ορισμένες  επιχειρήσεις και στην Ελλάδα. Οι μέγιστες τιμές στην Ελλάδα (Κρήτη, Πελοπόννησο, Λέσβο), στην Κύπρο, Ισπανία και  Ιταλία φαίνονται στον Πιν.1 ενώ αναλυτικά οι τιμές κατά επιχείρηση στην Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία φαίνονται στο Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ 9-5-17(www.sedik.gr)

Νέα αποτυχία της Ελλάδας στον Παγκόσμιο διαγωνισμό Mario Solinas
» Από τα 12 Βραβεία η Ισπανία κατακτά 8 και η Ελλάδα… μηδέν!

Απόλυτη  επικράτηση  της Ισπανίας  και  πλήρη απουσία της Ελλάδας  απο τα βραβεία για   δείχνουν  για 7η κατά σειρά χρονιά τα  αποτελέσματα του Παγκόσμιου Διαγωνισμού ποιότητας Ελαιολάδου «Mario Solinas 2017» που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.
Πράγματι από τα 12 Βραβεία του διαγωνισμού η Ισπανία απέσπασε 8,  η Ιταλία 2, η Γαλλία 1 ,  η Κροατία 1 και η Ελλάδα …. μηδέν !.
Το γεγονός  είναι πολύ σοβαρό γιατί  εμφανίζει μια εικόνα για τα Ελληνικά ελαιόλαδα που δεν είναι καθόλου αντάξια της πραγματικής αξίας τους σε ένα διαγωνισμό  ο όποιος κατά τεκμήριο θεωρείται  ο σημαντικότερος και εγκυρότερος  σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στον διαγωνισμό  του 2017  συμμετείχαν συνολικά 149 ελαιόλαδα  που προέρχονταν  από Ισπανία 92, Πορτογαλία 44, Ιταλία 5, Ελλάδα 2, Τυνησία 2, Κροατία 1, Βραζιλία 1, Γαλλία 1 και  Ανδόρα 1
Απο τα δεδομένα  αυτά, διαπιστώνεται  η πλήρης απουσία της Ελλάδας απο τα βραβεία αλλά και η πενιχρή συμμετοχή της   στον μεγάλο αυτό παγκόσμιο  διαγωνισμό.

 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 9-5-17  Νεα σοδεια- ΟΣΔΕ- Διαγωνιμοι Ν Υορκης ΔΣΕ 1Το γεγονός, αποκτά βαρύνουσα σημασία  γιατί απο την εξέταση  των στοιχείων του διαγωνισμού αυτού (Πιν.1) διαπιστώνεται  ότι τα τελευταία 7 χρόνια (2010-2017)  η Ελλάδα κατάφερε να πάρει μόλις ένα  βραβείο,  έναντι 54 της Ισπανίας και 22 της Πορτογαλίας.
Βέβαια τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αυτού δεν ήταν πολύ καλύτερα και για την Ιταλία  η οποία  στην ίδια περίοδο κατάφερε να πάρει  μόλις 4 βραβεία .

Έτσι, ευλόγα προκύπτουν τεράστια  ερωτηματικά – τα οποία έχουν επισημανθεί και με άλλα δημοσιεύματα μας – που  ασφαλώς θα πρέπει να εξεταστούν  απο τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και τις αρμόδιες Εθνικές αρχές στην Ελλάδα και Ιταλία,   αλλά και  τον κεντρικό οργανωτή  του διαγωνισμού, το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου.
Και σε ότι αφορά τους διαγωνιζόμενους  Συν/σμους και ιδιώτες,  ασφαλώς θα πρέπει να   φροντίσουν  να ενημερωθούν πλήρως  για την   οργανοληπτική αξιολόγηση αλλά και  για τον τρόπο επιλογής των  ελαιολάδων   που  θα συγκεντρώσουν στην   δεξαμενή  των 3  τόνων που θα διαγωνιστεί.

Ο Διαγωνισμός του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου θεωρείται ο μεγαλύτερος και εγκυρότερος στον κόσμο

Σε ότι αφορά τις αρμόδιες Εθνικές αρχές στην Ελλάδα  και Ιταλία θα πρεπει να εξετάσουν αν είναι σωστό να υπάρχουν  διαγωνιστικές διαδικασίες των όποιων τα αποτελέσματα έρχονται σε πλήρη αντίφαση με την επικρατούσα στην διεθνή αγορά εικόνα.  Γιατί δεν είναι δυνατόν  μια χώρα όπως η Ελλάδα που αποδεδειγμένα παράγει άνω του 90% εξαιρετικό παρθένο, έναντι 50% της Ιταλίας και 30% της Ισπανίας να κατατάσσεται στην έσχατη θέση από πλευράς βραβείων.
Απο την άλλη πλευρά  το  Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου αλλά  και η  Ε.Ε. η οποία σε μεγάλο βαθμό ελέγχει τις πολιτικές και τις κινήσεις του, ασφαλώς θα πρέπει να  εξετάσουν τα εξής:
Ποιοί είναι οι λόγοι  που προκαλούν την έλλειψη διάθεσης των διαγωνιζόμενων  από Ελλάδα και Ιταλία  να  συμμετάσχουν στον διαγωνισμό Mario Solinas;
Υπάρχουν προβλήματα   μεροληψίας  η  ειδικών   διαδικασιών του διαγωνισμού που αποθαρρύνουν τους Έλληνες και Ιταλούς να συμμετάσχουν;
Υπάρχουν  θέματα  υπερβολικής απλοποίησης η στρέβλωσης των διαδικασιών στους ιδιωτικούς  διαγωνισμούς  τα οποία τους καθιστούν  ελκυστικότερους  για τους διαγωνιζόμενους;
Υπάρχει πρόβλημα  καταστρατήγησης του υγιούς  ανταγωνισμού – για τον οποιο κόπτονται οι αρχές της ΕΕ-  με τα βραβεία  που  δεν έχουν καμιά ταύτιση με τις εμπορικές  παρτίδες από τις οποίες υποτίθεται ότι προέρχονται; Οδηγεί αυτό σε στρέβλωση της αγοράς σε βάρος των σωστών ετικετών και σε  παραπλάνηση των καταναλωτών;

Διαγωνισμός Ελαιολάδου Ν. Υόρκης 2017

» Καλύτερα από πέρυσι αλλά καθόλου ικανοποιητικά τα αποτελέσματα για την  Ελλάδα

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 9-5-17  Νεα σοδεια- ΟΣΔΕ- Διαγωνιμοι Ν Υορκης ΔΣΕ 1Καλύτερη από πέρυσι, αλλά πάντως όχι ικανοποιητική,  ήταν και πάλι η  γενική εικόνα των Ελληνικών λαδιών στον διαγωνισμό τυποποιημένου ελαιολάδου της Νέας Υόρκης 2017.
Αυτό  διαπιστώνεται  απο τα συνολικά αποτελέσματα  του διαγωνισμού αυτού που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Σύμφωνα με αυτά  το ποσοστό 35%  των επιτυχιών σε σχέση με τις συμμετοχές,  που κατέγραψαν τα Ελληνικά ελαιόλαδα (Πιν.1)  καίτοι ήταν μεγαλύτερο από το περσινό  11,1% και το προπέρσινο 22% ,  δεν είναι οπωσδήποτε αντάξιο ούτε της φήμης αλλά ούτε και του πραγματικού γενικού επιπέδου ποιότητας που, παρά τις καιρικές και διοικητικές  αντιξοότητες των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να έχει, ευτυχώς, το ελληνικό ελαιόλαδο.
Ένα τέτοιο ποσοστό όμως,   εμφανίζει την Ελλάδα σε μια  αρκετά δυσμενή θέση σε ότι αφορά το τυποποιημένο προϊόν της, τελείως αντίθετη από εκείνη που είναι γνωστή μεταξύ των μεγάλων παγκόσμιων Βιομηχανιών  τυποποίησης και εμπορίας ελαιολάδου

Τα βραβεία της Ελλάδας και της Κρήτης

Τα βραβευθέντα ελαιόλαδα της Κρήτης
Τα βραβευθέντα ελαιόλαδα της Κρήτης

Η  άσχημη γενική εικόνα της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Νέας Υόρκης, όχι μόνο δεν μειώνει  αλλά αντίθετα αυξάνει  την αξία των 37  Ελληνικών λαδιών  που κάτω από τις συνθήκες αυτές κατάφεραν να αποσπάσουν πολύ σημαντικές διακρίσεις.
Βέβαια φέτος η Ελλάδα δεν πέτυχε κανένα Best in Class  (υψηλότερη κατηγορία) αλλά πέτυχε 19 χρυσά και 18 ασημένια που προέρχονταν από την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Λέσβο, την Χαλκιδική, την Αθηνά και άλλες  περιοχές της χώρας.
Η συμμετοχή των βραβείων  που κέρδισαν τα ελαιόλαδα της Κρήτης  σε σχέση με εκείνα της χώρας δεν ηταν επίσης καθόλου ικανοποιητική. Τα ελαιόλαδα από την Κρήτη κέρδισαν μόλις  9  συνολικά βραβεία  από τα οποία ένα μόνο ηταν χρυσό και όλα τα αλλά ασημένια.
Το μοναδικό χρυσό  της  Κρήτης κέρδισε ο παραγωγός Βιτσέντζος Κορνάρος, που κέρδισε πέρυσι  και το μοναδικό Best in Class  της  χώρας.
Ο παραγωγός αυτός,  όπως μας είχε δηλώσει πέρυσι,   έχει τους ελαιώνες του,  στο χωριό Χρυσοπηγή της Σητείας και θεωρεί ότι  οφείλει την  επιτυχία του στην επιμελή καλλιέργεια των  ελαιοδέντρων  του αλλά και στην  σχολαστική  τήρηση των κανόνων της ποιότητας κατά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου.

 

*Ο  Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ Γεωπόνος, πρώην Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και  Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ . Τα   άρθρα  του εκφράζουν  προσωπικές του απόψεις και  δεν  απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ . Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο με άδεια του ίδιου

 

 


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα