Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Με αφορμή την Ημέρα Νερού

Κύριε διευθυντά,

οι κλιματικές αλλαγές και η αλλαγή του κύκλου των βροχοπτώσεων με παράλληλη αύξηση της ζήτησης για περισσότερο καθαρό νερό καθιστά το αγαθό αυτό είδος σε ανεπάρκεια. Η αντίληψη πως το νερό είναι απλά ένας ακόμη διαθέσιμος παραγωγικός πόρος, απειλεί την ύπαρξη της ζωής όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.
Οι πόλεις αλλά και η γεωργία και η βιομηχανία μπορούν να βελτιώσουν τους τρόπους διαχείρισης του νερού λαμβάνοντας υπόψη ότι το νερό είναι αγαθό σε ανεπάρκεια και ότι η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει σημαντικά τη διαθεσιμότητά του. Αντί να αναζητείται όλο και περισσότερο νερό από όλο και πιο μακριά, το νερό πρέπει να εξασφαλίζεται από τη βιώσιμη διαχείρισή του τοπικά.
Η διαχείριση του νερού πρέπει να γίνεται με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, ως μέρος του αστικού και φυσικού οικοσυστήματος, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και κλείνοντας «βρόγχους», με την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση των επεξεργασμένων λυμάτων και του νερού «δεύτερης» ποιότητας. Αυτό απαιτεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις: προστασία των πηγών από ρυπάνσεις, μακροχρόνια διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων, έμφαση στην μείωση της σπατάλης του νερού και τη διαχείριση της ζήτησης, πολιτικές προστασίας του κλίματος για περιορισμό των φαινομένων ξηρασίας και της ερημοποίησης, επανασχεδιασμό των δικτύων αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων με στόχο να ανακυκλώνονται τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, καθώς και αξιοποίηση του νερού της βροχής.
Στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση του εδάφους των πόλεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σημασία του νερού πέρα από την αισθητική, ο κίνδυνος για πλημμύρες και να λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα για τη βελτίωση της αστικής διαχείρισής του. Οι Οικολόγοι Πράσινοι κρίνουμε πως η θέσπιση των κατάλληλων νόμων αλλά και η εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τη σημασία του νερού και του περιβάλλοντος είναι απαραίτητες.

Παπαδάκης Γιώργος
Οικολόγοι Πράσινοι


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Χρήσιμα