Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, 2021

Λύση στα προβλήματά τους ζητούν σπουδαστές της ΑΕΝ Κρήτης

Λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης ζητούν οι σπουδαστές της. Σε σχετική επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος του Συλλόγου Σπουδαστών Γεώργιος Σκορδιλάκης και ο γραμματέας Ηλίας Κουνδουράκης, απευθύνονται στον Διοικητή της ΑΕΝ, και στους διευθυντές της σχολής πλοιάρχων και της σχολής μηχανικών, επισημαίνοντα τα κύρια θέματα και προβλήματα της Ακαδημίας.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εφιστούμε την προσοχή σας σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και την επιδιόρθωση των κτηρίων στα εργαστήρια. (βάζουν νερά, οι ψευδοροφές έχουν υποχωρήσει)

Απαιτούμε την άμεση επίλυση των παρακάτω ζητημάτων:

 1. Την μόνιμη πρόσληψη καθηγητών στις σχολές πλοιάρχων & μηχανικών (άνοιγμα οργανικών θέσεων στη σχολή πλοιάρχων & μηχανικών) με κριτήρια την εμπειρία στις σύγχρονες ναυτιλιακές γνώσεις.

 2. Την παράδοση των βιβλίων κατά την εκκίνηση των μαθημάτων.

 3. Τον εφοδιασμό με πετρέλαιο για τις αίθουσες διδασκαλίας.

 4. Την έκδοση βιβλίων των νέων μαθημάτων που προστέθηκαν μετά την νέα τροποποίηση τις STCW Manila 2010, καθώς και την ενημέρωση των παλαιών βιβλίων.

 5. Τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων προσομοιωτών στον τομέα εργαστηρίων σχολές πλοιάρχων & μηχανικών.

 6. Την αξιοποίηση όλων των χώρων στην εγκατάσταση της σχολής.

 7. Να γίνεται έγκυρα η πρόσληψη των καθηγητών.

 8. Την πρόληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών στις γραμματείες σχολών πλοιάρχων & μηχανικών.

 9. Την επαναφορά δημόσιας τροφοδοσίας.

 10. Την επαναφορά λειτουργίας της ΑΕΝ Κρήτης ως σχολή σωστικών και πυροσβεστικών μέσων.

 11. Την ανανέωση των Η/Υ στο μάθημα της πληροφορικής.

 12. Φοιτητικό πάσο.

 13. Μια σύγχρονη αίθουσα για να πραγματωποιόυντε προβολές για την εκπαίδευση.

Παρακάτω θα σας αναλύσουμε πιο αναλυτικά μερικά από τα προβλήματα για τον τομέα των εργαστηρίων:

Κατάσταση Εξοπλισμού και Εξομοιωτών Σχολής Πλοιάρχων

Μετά από πρόσφατο έλεγχό του εξοπλισμού εξομοίωσης GMDSS και παρόλη την προσπάθεια επιδιόρθωσης (2014) από τον τεχνικό της marac η κεντρική κονσόλα του χειριστή-εκπαιδευτή (ραδιοτηλεφωνικές κλήσεις), εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Το πρόβλημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται τουλάχιστον τα 7 τελευταία χρόνια.

Επίσης στο σύστημα GMDSS, λόγω της παλαιότητάς του, περιλαμβάνονται συσκευές που δεν υφίστανται πλέον και έχουν καταργηθεί (inmarsat A, watch receiver 2182) και δεν περιλαμβάνονται νέα συστήματα σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις και τροποποιήσεις της stcw (inmarsat F/ inmarsat broadband/new navareas/new inmarsat ocean regions, SART/AIS κ.α.)

Σημειώνεται ότι το μάθημα «επικοινωνίες» του Δ εξαμήνου περιλαμβάνει 75 ώρες πρακτικής.

Όσον αφορά τους εξομοιωτές γέφυρας own ships 1&2 υπάρχουν 2 ραντάρ-arpa παλαιά με μικροπροβλήματα (δυσλειτουργία κομβίων), ιδίως το ένα έχει πρόβλημα με την οθόνη του η οποία σχεδόν πάντα χάνει την εικόνα. Επιπρόσθετα δεν δουλεύουν οι 3 συσκευές VHF οι οποίες έχουν και κατασκευαστικές φθορές και αρκετές ασκήσεις από το πρόγραμμα εξομοίωσης έχουν χαθεί με αποτέλεσμα από τις περίπου 40 να μπορούν να «τρέχουν» μόνο οι 4-5. Και αυτές όμως με περιορισμούς, σε περιβάλλον DOS μιας που όπως προανέφερα, οι συσκευές RADARVHF δεν ανταποκρίνονται. Δεν υπάρχουν και αντίστοιχοι έντυποι χάρτες ναυσιπλοίας που να συμβαδίζουν με τις ασκήσεις του εξομοιωτή. (Εδώ θα τονίσουμε ότι το πρόγραμμα και το pc εξομοίωσης είναι πολύ παλαιάς γενιάς 15 χρονών). Επιπλέον η αίθουσα προσομοίωσης είναι ευάλωτη στο νερό, μιας που υπάρχει διαρροή κατά την βροχόπτωση πάνω στις συσκευές ραντάρ.

Σημειώνεται ότι το μάθημα «Τήρηση Φυλακής-arpa » του ΣΤ’ εξαμήνου περιλαμβάνει 45 ώρες πρακτική-εφαρμογές.

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι αίθουσα και εξοπλισμός ΝΗΟ δεν υπάρχει, ή όπου υπάρχει εξοπλισμός είναι ακατάλληλος ή/και ελλιπής, με συνέπεια το μάθημα ΝΗΟ/εφαρμογές 30 ωρών να μην μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως και σωστά.

Τα παραπάνω προβλήματα επηρεάζουν και άλλα εξάμηνα στα μαθήματα Εcdis/εφαρμογές (15 ώρες) (δεν υπάρχει συσκευή και πρόγραμμα ecdis) Radar/εφαρμογές (30 ώρες), BTMBRM (30 ώρες)

Για το μάθημα Ναυτιλία/εφαρμογές χρειάζονται τουλάχιστον 40 όμοιοι έντυποι ναυτικοί χάρτες και μάλιστα 2 διαφορετικών κλιμάκων (generalcoastalapproach κτλ) προκειμένου να εκτελούνται ασκήσεις επί χάρτου όπως ορίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας.

Εγκεκριμένο, σύγχρονο και πλήρες οπτικοακουστικό (videos/dvd) υλικό για τα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα, δεν υπάρχει.

Τέλος, σχετικά με το μάθημα πρακτικής Ναυτικής Τέχνης Α΄ επισημαίνω ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα μέσα για την ιστιοπλοΐα, κωπηλασία και χειρισμών-ελιγμών μηχανοκίνητης λέμβου, όπως προβλέπει το πρόγραμμα.

Τονίζουμε ότι σύμφωνα με την stcw και το IMO model course, όπως και με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του υπουργείου, απαιτείται, αναφέρεται και προτείνεται η διδασκαλία των προαναφερόμενων μαθημάτων να γίνεται με συγκεκριμένους λειτουργικούς εξοπλισμούς και σε συγκεκριμένους εργαστηριακούς χώρους. Η ουσιαστική παρέκκλιση από αυτό, οδηγεί σε μη συμμορφωμένη λειτουργία της ΑΕΝ συμφώνως των απαιτήσεων της STCW. Εάν στα παραπάνω προσθέσουμε την υποστελέχωση από πλοιάρχους καθηγητές και την έλλειψη μονίμων πλοιάρχων τα προβλήματα στην εκπαίδευση επεκτείνονται.

Κατάσταση Εξοπλισμού και Εξομοιωτών Σχολής Mηχανικών

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ: Ομοίωμα δωματίου ελέγχου μηχανοστασίου πλοίου (ENGINE CONTROL ROOM), που στηρίζεται στις δυνατότητες των Η/Υ για την άρτια κατάρτιση των σπουδαστών στον τομέα λειτουργίας της ναυτικών μηχανών (κύριες μηχανές και βοηθητικά μηχανήματα πλοίου). Το σύστημα διαθέτει τους πίνακες ελέγχου ενός μηχανοστασίου πλοίου και προσομοιώνονται μέσω ασκήσεων πραγματικές καταστάσεις για εντοπισμό- διόρθωση βλαβών μέσω κατάλληλου λογισμικού. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με προσομειωτή χειρισμών γέφυρας πλοίου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ: Σύνδεση μονάδων 20 Η/Υ (PC) σε δίκτυο μεταξύ τους (LAN) με μία (01) κεντρική μονάδα (server) για την εκπαίδευση και εξοικείωση των σπουδαστών με τη χρήση Η/Υ στον τομέα δραστηριοποίησής τους. Το εργαστήριο θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής λογισμικών ναυτικού περιεχομένου (φόρτωσης- ευστάθειας κ.α) για τη διεξαγωγή ασκήσεων που θα προβάλλονται μέσω βιντεοπροβολέα για διόρθωση σφαλμάτων και εξοικείωση με την τεχνολογία των πολυμέσων που εφαρμόζεται ευρέως στα εμπορικά πλοία.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: Εργαστήριο για την παρακολούθηση της λειτουργίας αυτοματισμών και της εφαρμογής τους σε διάφορους τομείς του πλοίου. Περιλαμβάνει μονάδα προσομοίωσης αυτοματισμού καθώς και εκπαιδευτική μονάδα αυτομάτου ελέγχου γέφυρας.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ: Εργαστήριο για την εκπαίδευση επί των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται στα εμπορικά πλοία για το χειρισμό των φορτίων, την ενδιαίτηση του πληρώματος, τα συστήματα του χώρου του μηχανοστασίου κλπ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ– ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (2 ΜΟΝΑΔΕΣ): Εξειδικευμένο εργαστήριο για την εξοικείωση των σπουδαστών με τη λειτουργία θερμικών μηχανών κατά την καύση υλικών διαφόρων τύπων και την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους. Θα πραγματοποιούνται πειραματικές ασκήσεις με κατάλληλα όργανα για την αντίδραση διαφόρων καυσίμων σε εναλλασσόμενες καιρικές συνθήκες.

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ: Εργαστήριο για τη μελέτη των αρχών της θερμοδυναμικής και μετάδοσης θερμότητας και τον τρόπο που αυτές εφαρμόζονται στη λειτουργία των μηχανών ενός πλοίου. Θα περιλαμβάνει μονάδα μετάδοσης θερμότητας καθώς και εναλλάκτη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ: Θεωρείται απαραίτητο καθώς εξοικειώνει, σε εργαστηριακό επίπεδο, με τη λειτουργία των ψυκτικών εγκαταστάσεων πλοίων, βοηθά στην αντιμετώπιση βλαβών ψυκτικών μηχανών (ψυγεία, κλιματισμός κ.λ.π). Σημειώνεται ότι η χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (5 ΜΟΝΑΔΕΣ): Σύστημα διδασκαλίας και εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό καθηγητών-μαθητών καθώς και οπτικοακουστικά μέσα για την βέλτιστη κατανόησή της. Είναι ένα πλήρες σύστημα elearning το οποίο παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας μέσω Η/Υ και βιντεοπροβολικής συσκευής ή και εξ’ αποστάσεως.

Απαιτούμε μια απάντηση για την επίλυση των προαναφερομένων προβλημάτων καθώς και επίσημη κοινοποίηση των ζητημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες».

1 Comment

 1. Δίκαια και ουσιαστικά το αιτημα των σπουδαστών της Α. Ε. Ν. ΚΡΗΤΗΣ. Δεν φτάνει μόνο η ανάδειξή του να μείνει σε τοπικό επίπεδο. Εξασφαλίστε ότι προωθήθηκε στο υπουργείο. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες