Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, 2020

Υψηλός ο αριθμός φωλιών της Καρέττα στη Ζάκυνθο για το 2018

Το 2018 ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Θαλάσσιου Πάρκου, κατέγραψε πάνω από 1.500 φωλιές στις 6 παραλίες ωοτοκίας του κόλπου Λαγανά.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η σχετική ανακοίνωση «σύμφωνα με τα δεδομένα που τηρεί ο ΑΡΧΕΛΩΝ για τη Ζάκυνθο συστηματικά από το 1984, ο αριθμός φωλιών του 2018 είναι αρκετά υψηλότερος από τον ετήσιο μέσο όρο της Ζακύνθου, που είναι 1.174 φωλιές. Σε 3 άλλες χρονιές (1986, 1989 και 1995) έχουν καταγραφεί περισσότερες φωλιές στον κόλπο του Λαγανά από αυτές του 2018. Όμως, καθώς οι θαλάσσιες χελώνες είναι μακρόβια ζώα που φθάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία μετά τα 15 έτη, και τα θηλυκά άτομα δεν βγαίνουν στην ακτή να κάνουν φωλιές κάθε χρόνο, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη χρονοσειρές δεδομένων φωλεοποίησης, προτού αποτυπωθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα.
Η ανάλυση των χρονοσειρών δεδομένων για τη Ζάκυνθο, που είναι από τις πιο πλήρεις στη Μεσόγειο, δείχνει ότι στο βιότοπο αυτό εντοπίζεται μια μακροχρόνια πτωτική τάση στον αριθμό των φωλιών. Μία τέτοια διαπίστωση θα πρέπει να συν-αξιολογηθεί με πολλές άλλες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων είναι οι απειλές στην περιοχή ωοτοκίας, που, ενώ έχουν εντοπιστεί από παλιά, παραμένουν, αλλά και νέες απειλές που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια.
Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι απειλές στην περιοχή ωοτοκίας;

Το 2018 παρατηρήθηκε ελαφρά μείωση (20%) στον αριθμό των επίπλων θαλάσσης στις παραλίες όπου επιτρέπεται η πρόσβαση των λουόμενων, όμως ο αριθμός τους ήταν αρκετά μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο από τη νομοθεσία. Επιπλέον, κατά μέσο όρο μόνο τα μισά από τα έπιπλα αυτά απομακρύνονταν από την παραλία τη νύχτα ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια κατά την έξοδο των χελωνών από τη θάλασσα, όπως ορίζει η νομοθεσία. Σημειώθηκαν δηλαδή 146.950 παραβιάσεις επί 1600 επίπλων θαλάσσης, σε σύνολο 150 ημερών.

Επίσης πολλές παραβιάσεις καταγράφηκαν και στον θαλάσσιο χώρο του κόλπου του Λαγανά. Σημειώθηκαν 1.211 παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας πλοιαρίων και της απαγόρευσης αγκυροβολίας σκαφών και 2.748 παραβιάσεις του κώδικα ορθής παρατήρησης θαλασσίων χελωνών από τουριστικά σκάφη, σε σύνολο 150 ημερών»

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες