Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021

Ιερά Μονή της Χώρας στην Πόλη – Άγιος Ιωάννης Ελεήμονας στον Παζινό

» Βίοι Παράλληλοι στον αιώνα μας

Κύριε διευθυντά,
παρακολουθήσαμε με βαθύ σεβασμό τα αναφερθέντα χθες μέσω του τηλεοπτικού σταθμού ΝΕΑ TV ΚΡΗΤΗΣ υπό του Θεοφιλέστατου κ.κ. Δαμασκηνού και επίσης διαβάσαμε με προσοχή το άρθρο του κου Μιχάλη Ανδριανάκη που καταχωρήθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ της 20ης 11.2020 για το κτιριακό συγκρότημα του Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα στο χωριό μας και ομολογούμε ότι όσον αφορά τα αναφερόμενα υπ’ αυτών για το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει το εν λόγω συγκρότημα, τουλάχιστον μας εξέπληξαν.

Η έκπληξή μας οφείλεται στο ότι ο κος Ανδριανάκης, όπως τον ξέρουμε όλοι οι Χανιώτες αλλά και οι Έλληνες γενικότερα, είναι ένας σοβαρός Επιστήμονας – Αρχαιολόγος, ο οποίος κυριολεκτικά έχει γράψει ιστορία στα αρχαιολογικά θέματα του Νομού μας. Έτσι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι, ακόμα και αν τους εζητείτο για κάποιους λόγους να υποστηρίξουν πράγματα που ενδεχομένως δεν θα είχαν σχέση με την ιστορική αλήθεια, θα το έπρατταν και μάλιστα χωρίς επιφύλαξη.

Αναφέρει λοιπόν ο πρώτος και γράφει ο δεύτερος ότι το τότε Μετόχιο του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα, αναφέρεται το 1637 ως ιδιοκτησία της Μονής Αγίας Τριάδας, πράγμα που επαναλαμβάνεται στα Οθωμανικά κατάστιχα της απογραφής του 1650 και του 1670.
Επίσης ότι και στον Κώδικα του 1838 το συγκεκριμένο Μετόχιο αναφέρεται και πάλι ως Μετόχιο της συγκεκριμένης Μονής.

Εμείς, «πλειοδοτώντας» σε αυτά, του γράφουμε ότι το εν λόγω Μετόχιο παρέμεινε στην κυριότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων μέχρι την 27η–06-1925, οπότε εις εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3345/1925 (ΦΕΚ 158/1925–τεύχος Α) περί των Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης, περιήλθε αυτόματα, με την εφαρμογή του ως άνω Νόμου και χωρίς να χρειάζεται συμβόλαιο και μεταγραφή, κατά τα 3/5 στο Ταμείο Εφέδρων Πολεμιστών Ν. Χανίων.

Δύο χρόνια αργότερα, δηλαδή την 3η–03–1927 η κατά τους ισχύοντες τότε νόμους του Ελληνικού Κράτους ορισθείσα Επιτροπή, απαρτιζόμενη από Δικαστή και ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους, προέβη στην διανομή της κοινής μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων (2/5) και του Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών Ν. Χανίων (3/5) περιουσίας και με την υπ’αριθμ. 3/03-09-1927 απόφασή της που είχε την ισχύ συμβολαίου και μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Χανίων με αριθμό μεταγραφής 44.794 το προαναφερόμενο Μετόχιο περιήλθε αποκλειστικώς στο Ταμείο Εφέδρων Πολεμιστών Ν. Χανίων.

Από τότε, η Ιερά Μονή έπαυε κατά νόμον και κατά πράξη, να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής στο πρώην Μετόχιο και έκτοτε την εν γένει διαχείρησή του, ως κύριο την ανέλαβε το Εφεδρικό Ταμείο, το οποίο με επίσημες διαδικασίες το εκμίσθωνε σε τρίτους.

Ακολούθως το 1960 η τότε κατά νόμον αρμόδια Επιτροπή υπό την Προεδρία του μετέπειτα Προέδρου του ΑΠ, Αριστείδη Τέντε, γνωστού για τα αισθήματά του προς την Ορθοδοξία, εισηγήθηκε το συγκεκριμένο πρώην Μετόχιο να εξαιρεθεί της παραχωρήσεως προς ιδιώτες και να παραχωρηθεί δωρεάν εις την Ενοριακή Επιτροπή του χωριού Παζινός Ακρωτηρίου.
Για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση, η εν λόγω Επιτροπή προσδιόρισε αναλυτικά ότι ως Μετόχιο ήταν ο ναός μετά των πέριξ τούτου κελλιών.

Ακολούθως ο Νομάρχης Χανίων, ως ο κατά τον τότε ισχύοντα νόμο αρμόδιος, εξέδωσε την υπ’αριθμ. 44802/31-08-1962 απόφασή του, με την οποία το συγκεκριμένο πρώην Μετόχιο μεταβιβαζόταν στην Ενορία Παζινού.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το πρώην Μετόχιο του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα κατά τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, τους οποίους η Εκκλησιία οφείλει να σέβεται και να τηρεί, ανήκει στην Ενορία Παζινού.

Συνεπώς, τολμούμε να πούμε ότι ο Θεοφιλέστατος και ο κος Ανδριανάκης τα όσα γνωρίζουν γύρω από το ζήτημα της σημερινής κυριότητας στο πρώην Μετόχιο, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

Υπάρχει όμως και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για το οποίο ο κος Ανδριανάκης δεν μπορεί να επικαλεσθεί το «απ’ ό,τι γνωρίζω», αφού υπήρξε Προϊστάμενος της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Αναφερόμαστε στην παράγραφο της επιστολής του όπου αναγράφει: «Αυτό είναι φυσικό και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού οι Ναοί υπάγονται στην αρμοδιότητα της τοπικής Εκκλησίας και κανενός άλλου».

Ερωτούμε κατ’ αρχάς: η Ενορία Παζινού στην οποία υπάγεται το πρώην Μετόχιο του Αγίου Ιωάννου Ελεήμονα, δεν είναι τοπική Εκκλησία;

Μήπως είμαστε Μουσουλμάνοι και δεν το γνωρίζουμε;

Πέραν όμως αυτού και ο Θεοφιλέστατος αλλά και ο κος Ανδριανάκης γνωρίζουν, ή σε κάθε περίπτωση οφείλουν να γνωρίζουν, ότι με τον Ν. 3194/1955 (ΦΕΚ 96/1955- τεύχος Α’ ) οι Ιεροί Ναοί που εντάσσονταν στα περιερχόμενα στο Ταμείο Εφέδρων Πολεμιστών πρώην Μοναστηριακά ακίνητα, εξαιρούντο της πωλήσεως (παραχωρήσεως) προς ιδιώτες και περιέρχονταν στις πλησιέστερες προς αυτούς Ενοριακές Επιτροπές.

Δεν ήρθε λοιπόν «ουρανοκατέβατη» η Ενορία Παζινού στο πρώην Μετόχιο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα, αλλά με βάση το Σύνταγμα και τους Νόμους , οι οποίοι, παρά τα υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας υποστηριχθέντα, κάθε άλλο παρά αστείοι ήταν, ούτε και ενέργειες αυταρχικών καθεστώτων.

Υποστηρίζοντας λοιπόν τα όσα ανέπτυξε από την τηλεόραση ο κος Θεοφιλέστατος και γράφοντας στην παραπάνω αναφερόμενη επιστολή του ο κος Ανδριανάκης την φράση «απ’ ό,τι γνωρίζω», οχυρώνονται περίτεχνα από το ενδεχόμενο να βρεθεί κάποιος- όπως εμείς σήμερα- να του πει ότι δεν λέει την αλήθεια για το πρώην Μετόχιο του Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα στο χωριό μας.

Και πράγματι τόσο ο Θεοφιλέστατος όσο και ο κος Ανδριανάκης, αναφερόμενοι στο συγκεκριμένο πρώην Μετόχιο του Αγίου Ιωάννου Ελεήμονα, δεν αναφέρουν ούτε αντίστοιχα γράφουν την αλήθεια όσον αφορά και την πρόσφατη ιστορία του μνημείου περί την κυριότητά του, γιατί ο μεν πρώτος ως άνθρωπος της Εκκλησίας και μάλιστα πρωτοσύγκελλος, ο δε δεύτερος ως παλαιότερος Προϊστάμενος της Εφορείας Βυζαντινών και Νεώτερων Μνημείων της περιοχής μας, στα καθήκοντα της οποίας ήταν κατ’ αρχάς η ανακαίνιση με χρήματα του ΕΣΠΑ του όλου συγκροτήματος και στην συνέχεια η «επίβλεψή» του για την τήρηση των αρχαιολογικών νόμων, εγνώριζαν και γνωρίζουν καλά ότι ούτε το περί ου ο λόγος Μετόχιο, αλλά ούτε και ορισμένα άλλα που ανήκαν παλαιά στην Μονή και βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου, έστω και όσον αφορά τα εντός αυτού κτίσματα των Ναών και των κελλιών , εξαιρέθηκαν από την διανομή που αναφέρομε παραπάνω.

Οφείλουμε λοιπόν να σας διορθώσομε ως προς το θέμα αυτό, Θεοφιλέστατε και κύριε Ανδριανάκη :

Με την ευκαιρία αυτή θεωρούμε αναγκαίο να συμπληρώσουμε και τα εξής:
Επειδή το 1970 κατά το οποίο αναφέρεστε κε Ανδριανάκη ότι υπήρξε επέμβαση από την 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ύστερα από συνεννόηση με την Μονή της Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, εσείς ήσασταν ακόμα φοιτητής , ήταν ως εκ τούτου αδύνατον να γνωρίζετε τα περί συνεννοήσεων, εκτός αν υπήρχαν γι’ αυτές επίσημα έγγραφα.

Μήπως λοιπόν πριν γράψετε τα παραπάνω, έπρεπε να ρωτήσετε τον πατέρα Αμφιλόχιο Παπαγιαννάκη, που ο ίδιος αναφέρετε στην επιστολή σας, ο οποίος ήταν ο Εφημέριος της Ενορίας μας και Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού μας Συμβουλίου, με ποιόν και για λογαριασμό τίνος αντάλλασσε επίσημη αλληλογραφία για το πρώην Μετόχιο του Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα;

Στον συγκεκριμένο Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού μας Συμβουλίου, έλαχε η τύχη να υπογράψει με τα υπόλοιπα μέλη το πρακτικό εκμίσθωσης του όλου ακινήτου από την Ενορία, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του στο σχετικό βιβλίο το οποίο υπό την ιδιότητά σας του Πρωτοσύγγελου, Θεοφιλέστατε ασφαλώς θα έχετε αναγνώσει.
Θεοφιλέστατε και κύριε Ανδριανάκη,

Στις παραπάνω προφορικές και έγγραφες αντίστοιχα δηλώσεις σας για το όλο θέμα, αναφέρετε ότι κατά τις επισκέψεις σας στην περιοχή, έχετε διαπιστώσει ότι το κτιριακό συγκρότημα είναι σε πλήρη εγκατάλειψη και πάλι σε άθλια κατάσταση.

Μάλιστα προσθέτετε ότι πρόθεση της Μονής Αγίας Τριάδας, όπως εκδηλώθηκε τελευταία , είναι η αξιοποίηση του Μετοχίου στο πλαίσιο μιας γενικότερης ανάδειξη του μνημειακού της (της Μονής) πλούτου, την οποία χαρακτηρίζετε θετική.

Κατ’αρχάς θέλουμε να πιστεύουμε ότι διαβάζοντας όσα σας γράφουμε παραπάνω, θα σταματήσετε στο εξής να υποστηρίζετε ότι το πρώην Μετόχιο ανήκει στην Μονή. Εκτός αν δεν αναγνωρίζετε τους νόμους του Ελληνικού Κράτους.

Υπενθυμίζουμε όμως στον Θεοφιλέστατο τις διατάξεις του ισχύοντος Εκκλησιαστικού Ποινικού Δικαίου όσον αφορά τους μεμφόμενους τους νόμους και τις κυβερνητικές πράξεις.
Συμφωνούμε και εμείς ότι στο κτιριακό συγκρότημα πρέπει να γίνουν εργασίες συντηρήσεως-ανακαινίσεως, τις οποίες η Ενορία μας προγραμματίζει με την βοήθεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα πλαίσια των σχετικών προγραμμάτων της Ε.Ε., όπως και η Αγία Τριάδα πράττει για το κτιριακό της συγκρότημα.

Αν όμως «καίγεται» οποιοσδήποτε να αναδείξει τα κτίσματα του Ελεήμονα για την πρόοδο του Θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή μας, γιατί είναι αναγκαίο να τα κάνει πρώτα δικά του, και μάλιστα παράνομα και μετά να προχωρήσει;

Αφού θέλει το καλό της περιοχής και των Χριστανών του κόσμου τους οποίους έχει ορκισθεί να υπηρετεί, ας συμπράξει στις σχετικές εργασίες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, πολύ περισσότερο αφού οι χωριανοί μας του υπέδειξαν και πού θα βρει τα χρήματα.
Αναφέρετε και γράφετε ότι δρομολογούνται ενέργειες και για άλλα πρώην Μετόχια της Μονής Αγίας Τριάδος.

Προβληματιστήκατε όμως για την τύχη των συγκεκριμένων ενεργειών, εν όψει και της ιστορίας του όλου θέματος;

Και κυρίως ερευνήσατε σε ποιόν ανήκε καθένα από τα συγκεκριμένα πρώην Μετόχια για να μπορεί να γίνει επέμβαση στα πλαίσια του Συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας: Ή μήπως θα γίνει πάλι «σωτήρια επέμβαση»;

Και τέλος ερωτούμε: Κάνατε τον κόπο Θεοφιλέστατε και κύριε Ανδριανάκη, να ρωτήσετε την Ενορία Παζινού για τα σχέδιά της όσον αφορά το πρώην Μετόχιο του Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα που της ανήκει και έχει τον λόγο για κάθε μορφής αξιοποίησή του;

Θα ήταν τιμή και χαρά μας να σας συναντήσουμε και να κουβεντιάσουμε μαζί.
Και εσείς και εμείς αλλά κυρίως η Τοπική Εκκλησία και ο λαός, θα ωφεληθούμε από αυτό.

Υ.Γ. Και μία παράκληση: Παρακαλούμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Δορυλαίου και Ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδος και Πρωτοσυγγελεύοντα της Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου και τέλος βοηθό του Οικουμενικού Πατριάρχη να μας προωθήσει τις φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά τον φετινό εσπερινό του πανηγυριού του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα (11.11.2020) από τον φωτογράφο της Μητρόπολης, ο οποίος με την ανοχή δεκάδων αστυνομικών μπήκε στον Ναό παράνομα για να απαθανατίσει την ιεροτελεστία κατά την οποία κατά παράβαση των εκκλησιαστικών κανόνων, μνημονευθήκατε ως Ηγούμενος της Αγίας Τριάδος, αν και κατά τους κανόνες αυτούς, δεν σας έχει απονεμηθεί τέτοιο δικαίωμα, αφού ο Άγιος Ιωάννης Ελεήμονας δεν ανήκει στη Μονή της οποίας είσαστε Ηγούμενος. Τις φωτογραφίες αυτές επιθυμούμε να τις αναρτήσουμε στα γραφεία της Ενορίας μας και να θυμόμαστε το γεγονός.
Αυτό σας το ζητούμε, Θεοφιλέστατε γιατί -σε αντίθεση με τον φωτογράφο- στον Εκκλησιαστικό μας Επίτροπο (παρά την ιδιότητά του και τα καθήκοντα που έχει) απαγορεύθηκε από τους Αστυνομικούς που σας συνόδευαν εσάς και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, με ποινή την επιβολή προστίμου 300 ευρώ, να πλησιάσει την Εκκλησία.
Η εξέλιξη αυτή μας καθιστά σίγουρους ότι τέτοιο πρόστιμο θα έχει επιβληθεί από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα και στον φωτογράφο, άσχετα αν υπήρξε ανοχή για την παράνομη είσοδό του. Και αφού η ενέργειά του αποσκοπούσε στην προώθηση της θρησκευτικής ιστορίας του χωριού μας, επιθυμούμε να τον ενισχύσουμε για να το πληρώσει.
Τέλος Θεοφιλέστατε σας ανακοινώνουμε από τώρα ότι το απόσπασμα από την τελευταία παράγραφο των δηλώσεών Σας όπου κάνετε λόγο για το ότι η Μονή θα εκτελέσει με άλλα λόγια «ούτως ή άλλως» τις εργασίες στον Ελεήμονα, θα το αναρτήσομε στην κεντρική αίθουσα του Γραφείου της Ενορίας μας «για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργιοι».

Χανιά 26.11.2020

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες