Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, 2021

“Φρένο” στα σχέδια για το Αποπηγάδι

» Αρνητική απάντηση στην πρόταση για υβριδικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ομόφωνα αρνητικά στη δημιουργία υβριδικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση “Αποπηγάδι – Στρογγυλή Κορυφή” τάχτηκαν τα Δημοτικά Συμβούλια Πλατανιά και Καντάνου – Σελίνου.

Οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα και το θέμα θα έλθει προς συζήτηση και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Δ.Σ. Καντάνου- Σελίνου γνωμοδοτεί αρνητικά, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. για το έργο «Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,55MW αιολικός (ΑΠΕ) – 5,5MW συσσωρευτές (εγγυημένη) στη θέση «Αποπηγάδι- Στρογγυλή Κορυφή», Δήμων Πλατανιά και Καντάνου- Σελίνου από την εταιρία INDUCE ENERGY IKE., σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό και ειδικότερα:

• Το υπό περιβαλλοντική αδειοδότηση έργο αφορά σε ένα νέο έργο ως προς τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του, σε σχέση με το έργο για το οποίο εκδόθηκε η αρχική ΑΕΠΟ το 2011. Συνεπώς, η υλοποίηση του νέου έργου προϋποθέτει την εξ αρχής μελέτη των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων του κυρίως έργου, αλλά και όλων τα συνοδών του έργων (οδοί πρόσβασης, σύνδεση με υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο, κλπ) και την εκ νέου περιβαλλοντική του αδειοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ209Α/21-09-2011).

•Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου δημοτικού δρόμου (οδός πρόσβασης προς ΚΣ1) δεν επαρκούν για τη μεταφορά του εξοπλισμού του συγκεκριμένου τύπου Α/Γ.

• την υλοποίηση του προτεινόμενου νέου έργου υπάρχει αθρόα συνάθροιση αντίστοιχων μονάδων παραγωγής ενέργειας στην ίδια περιοχή, προκαλώντας σωρευτικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις ανθρώπινες δραστηριότητες της περιοχής και δημιουργώντας μία βιομηχανική ζώνη παραγωγής ενέργειας.

• Στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των τοπικών κοινωνιών της περιοχής για ελεύθερα βουνά από μεγάλης-βιομηχανικής κλίμακας κατασκευής ΑΠΕ (ΒΑΠΕ).

ΤΟ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αρνητικά γνωμοδοτεί για το ίδιο θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά και συγκεκριμένα για τους παρακάτω λόγους:

• Το υπό περιβαλλοντική αδειοδότηση έργο αφορά σε ένα νέο έργο ως προς τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του, σε σχέση με το έργο για το οποίο εκδόθηκε η αρχική ΑΕΠΟ το 2011. Συνεπώς, η υλοποίηση του νέου έργου προϋποθέτει την εξ αρχής μελέτη των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων και την εκ νέου περιβαλλοντική του αδειοδότηση.

• Κατά την έκδοση της αρχικής ΑΕΠΟ δεν ελήφθη υπόψη η “Μελέτη Χωροθέτησης για τη Βιώσιμη Εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην Περιφέρεια Κρήτης”, που εκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2011 και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, η περιοχή του Αποπηγαδίου περι-λαμβάνεται στις περιοχές αποκλεισμού Αιολοικών Πάρκων, λόγω της γειτνίασής της με περιοχές προστασίας της ορνιθοπανίδας.

• Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του νέου έργου απαιτείται η σύνταξη Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης που δεν είχε εκπονηθεί κατά την έκδοση της ΑΕΠΟ το 2011.

Στην απόφαση ξεκαθαρίζεται πως για το Δήμο Πλατανιά, «σαφώς η ανάπτυξη των ΑΠΕ κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία για την περιοχή του Δήμου και αποτελεί στόχο προτεραιότητας, αλλά με όρους χωροταξικού σχεδιασμού και στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. »

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες