Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Ενέργειες του Δ. Μινώα Πεδιάδας για τα σεισμόπληκτα σχολεία

Σε ενημέρωση για τις ενέργειές του προέβη ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας σχετικά με τα σεισμόπληκτα σχολικά κτίρια που στεγάζουν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου και το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού τα οποία επλήγησαν από το σεισμό της 27ης/09/2021.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση γνωστοποιούνται τα εξής:
«1.Αμέσως μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ Α.Ε.), πραγματοποίησαν επισκοπήσεις σε όλα τα σχολικά κτίρια του Δήμου, συντάσσοντας Δελτία Πρωτοβάθμιας Μετασεισμικής Αυτοψίας. Οι έλεγχοι κατέληξαν ότι ανάμεσα στα σχολικά κτίρια που παρουσιάζουν πολύ σοβαρές βλάβες στο φέροντα οργανισμό τους ήταν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου και το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού τα οποία και κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση.
2.Στο πλαίσιο των αρχικών ενεργειών του Δήμου για την επιστροφή των μαθητών στην κανονικότητα και την εξασφάλιση της δια ζώσης λειτουργίας των ανωτέρω σχολικών μονάδων, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν σε άμεσο χρόνο στη δημιουργία προσωρινών εγκαταστάσεων με την τοποθέτηση προκατασκευασμένων/λυόμενων αιθουσών – που διατέθηκαν από την Πολιτεία και ιδιώτες δωρητές – για την προσωρινή στέγαση των σχολικών μονάδων.
Για το 1ο Δημοτικό Σχολείο & το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου:
3.Δεδομένου ότι η εγκατάσταση των ανωτέρω αιθουσών αφορά σε προσωρινή λύση και έχοντας ως στόχο την επίλυση του προβλήματος στέγασης των παραπάνω σχολείων, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προχώρησε, τον Απρίλιο του 2022 στην εκπόνηση “Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας” για τις περιπτώσεις του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου και του Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου στο πλαίσιο των οποίων διαπιστώθηκε ότι η ενίσχυση των υφιστάμενων κτιρίων αυτών κρίνεται τεχνικά επισφαλής και οικονομικά ασύμφορη, προκρίνοντας τη λύση της κατεδάφισης των εν λόγω κτιρίων και της κατασκευής νέων σύγχρονων στη θέση τους.
4.Στη βάση αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας αποφάσισε στις 25 Μαΐου 2022, με την υπ. αρ. 44/2022 [ΑΔΑ: 9ΗΣΦΩΚ6-305] απόφαση του, την κατεδάφιση των σχολικών κτιρίων που στεγάζουν το 1ο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου και την κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων στη θέση αυτών λαμβάνοντας υπόψη – μεταξύ άλλων – και τα σχετικά έγγραφα υπομνήματα των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των εν λόγω σχολικών μονάδων που τάσσονταν υπέρ της κατεδάφισης των σχολείων.
5.Εν συνέχεια, στις 7 Ιουνίου 2022 με το υπ. αρ. πρωτ. 9115/2022 έγγραφο του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας απεστάλη αίτημα προς τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με το οποίο ο Δήμος αιτείται από τον εν λόγω Οργανισμό την ανάληψη του έργου της κατεδάφισης του 1ου Δ.Σ. Αρκαλοχωρίου και του Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου και την κατασκευή/ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων που να πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και να καλύπτουν τις ανάγκες σχολικής στέγης της περιοχής. Το εν λόγω έγγραφο κοινοποιήθηκε στους συναρμόδιους Υπουργούς: α. Υποδομών και Μεταφορών, β. Εσωτερικών, γ. Παιδείας και Θρησκευμάτων και δ. στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές κ. Χρήστο Τριαντόπουλο καθώς και σε όλους τους βουλευτές του Ν. Ηρακλείου.
6.Στο πλαίσιο αυτό – και σε συνέχεια του παραπάνω αιτήματος μας – ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προετοίμασε το φάκελο με όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά – τα οποία απεστάλησαν τον Ιανουάριο το προηγούμενο διάστημα – προκειμένου να ενταχθούν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΚΤΥΠ ΑΕ, τόσο οι εργασίες κατεδάφισης των δύο σχολικών μονάδων όσο και της εκπόνησης μελετών και ανέγερσης νέων σύγχρονων διδακτηρίων στη θέση αυτών.
7.Σημειώνεται πως από τον Ιούνιο του 2022 έως και σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη απάντηση από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας στο παραπάνω αίτημα μας, ούτε έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση από την κυβέρνηση για τις ενέργειες που πρόκειται να αναληφθούν σε σχέση με τα εν λόγω σχολεία, το φορέα που θα τις αναλάβει, το χρονοδιάγραμμα και τις πηγές χρηματοδότησης των αναγκαίων μελετών και έργων, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προς τους αρμόδιους υπουργούς και φορείς.
Για το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού:
8.Σε ότι αφορά το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού, το οποίο αποτελεί κηρυγμένο νεώτερο μνημείο, είχε αποφασιστεί – μετά από σχετική σύσκεψη που έγινε στις 17 Νοεμβρίου 2021 στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη – η προώθηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Μινώα Πεδιάδας και Πολυτεχνείου Κρήτης ώστε, στο πλαίσιο αυτής, να δρομολογηθούν οι αναγκαίες μελέτης για τις εργασίες αποκατάστασης των σεισμόπληκτων μνημείων της περιοχής μας, μεταξύ αυτών και του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού (το άλλο μνημείο αφορούσε τη γέφυρα στο Δεμάτι).
9.Σε συνέχεια αυτού, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενέκρινε, από τις 4 Ιουλίου 2022, με την υπ. αρ. 182/2022 Απόφαση [ΑΔΑ: 9ΠΧΟΩΚ6-2Ι3] της Οικονομικής Επιτροπής αυτού, το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) -συνολικού προϋπολογισμού 172.747,50€ – μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολυτεχνείου Κρήτης με αντικείμενο την εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021», στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η υλοποίηση εξειδικευμένων μελετών από το Πολυτεχνείο Κρήτης, για την αποκατάσταση-ενίσχυση του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού. Ο προβλεπόμενος χρόνος εκπόνησης των μελετών του έργου – σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση – ανέρχεται σε 8 μήνες μετά την έγκριση και υπογραφή αυτής απ’ όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
10.Ωστόσο, έως και σήμερα, 16 μήνες μετά το σεισμό, η υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης παραμένει σε εκκρεμότητα καθώς η Π.Σ. έχει εγκριθεί μόνο από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Είναι αυτονόητο ότι εφόσον η εν λόγω Π.Σ. δεν έχει εγκριθεί και υπογραφεί απ’ όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, δεν μπορούν να προχωρήσουν οι αναγκαίες ερευνητικές/μελετητικές εργασίες από το Πολυτεχνείο Κρήτης».

Τέλος, σημειώνεται πως από τα παραπάνω γίνεται απολύτως σαφές πως «υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση του συντονισμού και την επίσπευση των αναγκαίων διοικητικών ενεργειών από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας καθώς, 16 μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, δεν προκύπτει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης που δημιουργήθηκαν μετά το σεισμό στις παραπάνω σχολικές μονάδες και παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες υποβάλλοντας παράλληλα τα σχετικά αιτήματα προς την Κυβέρνηση, ώστε να ληφθούν από πλευράς της οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για την κατά προτεραιότητα επίλυση των στεγαστικών ζητημάτων των παραπάνω σεισμόπληκτων σχολικών κτιρίων/ μονάδων του Δήμου μας».


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα