Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

Ελαιοκομικά Νέα

Προχωρεί η συγκομιδή με υψηλές ποιότητες, αλλά χαμηλές αποδόσεις
■ Παρά τα προβλήματα καιρού και κορωνοϊού

Η συγκομιδή της ελιάς που είχε αρχίσει σποραδικά από τέλη Σεπτεμβρίου, στην Πελοπόννησο και Κρήτη, με στόχο την παραγωγή αγουρελαίου, τελικά, εξαιτίας των άσχημων αποδόσεων αλλά και της διάψευσης των προσδοκιών για υψηλές τιμές, τελικά δεν προχώρησε, ως ήταν φυσικό, σε επίπεδα αξιοσημείωτα. Κι αυτό, παρά το ότι υπήρχαν και υπηρεσιακές συστάσεις για επίσπευση της συγκομιδής, για λογούς αποφυγής δακοπροσβολών.
Παραγωγοί που άρχισαν τον Οκτώβριο στην Αν. Κρήτη, όταν είδαν αποδόσεις 8-10/1, σταμάτησαν.
Παρόμοιε εξέλιξη υπήρξε και στις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ε.Ε., αφού συμφώνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ποσότητα ελαιολάδου που παραχώθηκε συνολικά στην Κοινότητα κατά τον Οκτώβριο 2020 ήταν 109 χιλ. τόνοι. Από την ποσότητα αυτή 37 χ.τ. παραχώθηκαν στην Ισπανία, 54 χ. τ. στην Ιταλία, 14χ.τ. στην Πορτογαλία και μόνο 2 χ. τ. στην Ελλάδα!
Οπωσδήποτε, μετά τις βροχές που έπεσαν στα τέλη Οκτωβρίου, η συγκομιδή άρχισε από περισσότερους, αλλά και πάλι όχι από την πλειονότητα, γιατί ο Κορωνοϊός και ο βροχερός καιρός, δεν επέτρεψαν την γενίκευση της, η όποια τελικά πραγματοποιήθηκε στα μέσα Νοέμβριου, όπως γίνεται κάθε χρόνο.
Έτσι, οι ενδείξεις για την ποιότητα, παρά τους φόβους δακοπροσβολών, μέχρι στιγμής είναι αρκετά καλές. Τα παραγόμενα λάδια σε ποσοστό άνω του 90% έχουν οξύτητες κάτω από 0,4ο και μάλιστα ένα 70% από αυτά φαίνεται να είναι όσες η και χαμηλότερες από 0,3ο βαθμούς. Ελαιόλαδα 50 τόνων του Α.Σ. Θραψανού που δημοπρατήθηκαν στις 20/11, είχαν οξύτητα 0,24ο
Ωστόσο οι αποδόσεις δεν φαίνεται να είναι καλές αφού κυμαίνονται γύρω στο 6/1 (16,5%). Κι αυτό γιατί, μετά την βροχή και την ανάνηψη του συρρικνωμένου από την ξηρασία ελαιόκαρπου, ενώ επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξάντληση (ξελάδωμα) του ελαιολάδου που περιέχεται σε αυτόν, οι αποδόσεις φαίνονται μειωμένες λήγω της διόγκωσης του καρπού με νερό αλλά και λήγω του ότι δεν υπήρξαν αρκετές ημέρες με ηλιοφάνεια ώστε να σχηματιστεί νέο λάδι.
Και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όπως έχει διαπιστωθεί από πολυετείς πειραματικές εργασίες του Ινστιτούτου Ελιάς άλλα και από νεώτερες, ο σχηματισμός του λαδιού στον καρπό που πρακτικά αρχίζει από τέλη Αυγούστου, αυξάνεται προοδευτικά μέχρι και τον Φεβρουάριο εφόσον βεβαία ο καρπός πάνω στα δέντρα είναι υγιής και εφόσον υπάρχουν ημέρες με ηλιοφάνεια ( βλ.)
Επομένως, όπως και σε προγούμενα ΕΛΑΙΟΝΕΑ (www.sedik.gr 12-11-20) σημειώσαμε οι ελαιώνες που έχουν από καλή έως υψηλή καρποφορία κάλο είναι να συγκομιστούν τελευταίοι προς τέλη Νοέμβριου – μέσα Δεκεμβρίου, συμφώνα και με προηγούμενα

Αρκετά χαμηλότερη η παραγωγή ελαιολάδου στις χώρες της Ε.Ε.
■ Ευνοϊκή εξέλιξη για τις τιμές, εάν αξιοποιηθεί σωστά!

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου που συνεδρίασε αρχές Νοέμβριου, η παραγωγή ελαιολάδου αρκετών χωρών Μελών του Συμβουλίου, θα είναι αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με αυτή που αρχικά εκτιμήθηκε για διαφόρους, κυρίως κλιματικούς, λόγους.
Περισσότερο ρεαλιστικές φαίνονται οι εκτιμήσεις διαφόρων οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με τις οποίες η ερχομένη παραγωγή των Ευρωπαϊκών χωρών εκτιμάται χαμηλότερη κατά 300 χ.τ. περίπου
Στην Ισπανία η παραγωγή που αρχικά εκτιμήθηκε επίσημα σε 1.600 χ.τ. τελευταία λήγω της παρατεταμένης ξηρασίας θέρους και Φθινόπωρου, εκτιμάται από τις οργανώσεις αρκετά χαμηλότερη σε 1450 χ.τ.
Στην Ιταλία από 290 χ.τ., όπως αρχικά εκτιμήθηκε επίσημα, τελευταία εκτιμάται από οργανώσεις παραγωγών σε 250 χ.τ. αρκετά μειωμένη σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις άλλα και με την καλή παραγωγή των 415 χ. τ. του έτους 2015
Στην Ελλάδα η παραγωγή από 265 χ.τ. που αναφέρθηκε επίσημα, τελευταία αναφέρατε από διάφορους εμπειρογνώμονες μειωμένη σε 210 χ.τ.!
Στην Πορτογαλία επίσης η παραγωγή που εκτιμήθηκε αρχικά 140 χ.τ. τελευταία εκτιμάται σε μόνο 100 χ.τ. εξαιτίας της υψηλής υγρασίας της Άνοιξης και της ξηρασίας του Φθινοπώρου, ενώ και η ποιότητα φέρεται υποβαθμισμένη.
Οι εκτιμήσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ως προς την διαμόρφωση των τιμών, αφού οι παραγωγές των Ευρωπαϊκών χωρών μαζί με την παραγωγή της Τυνησίας, που φέτος από την αρχή εκτιμάται αρκετά μειωμένη, είναι εκείνες που κυρίως διακινούνται στις εξαγωγές-εισαγωγές σε επίπεδο κόσμου.
Ωστόσο, η ευνοϊκή αυτή για τις τιμές εξέλιξη, για να αξιοποιηθεί στην χωρά μας θα πρέπει και οι παραγωγοί άλλα και κυρίως οι διακινητές (ελαιοτριβεία, έμποροι) να μην ενδίδουν στις προτάσεις για χαμηλές τιμές που τελευταία έρχονται.

Τιμές: Ανεβασμένες στην Ιταλία, σε κάμψη στην Ισπανία και σταθερά χαμηλές στην Ελλάδα
■ Ασύμφορος, ο διαγωνισμός του Α.Σ. Θραψανού

Με την γενίκευση της συγκομιδής σε όλες τις χώρες μετά τα μέσα Νοέμβριου, οι ανοδικές τάσεις που παρατηρηθήκαν στα τέλη Οκτώβριου για τα πρώτα λάδια γρήγορα σταμάτησαν.
Έτσι, από το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr) της 24-11-20 διαπιστώνεται ότι:
Στην Ισπανία, όπου οι μέγιστες τιμές για τα καλά έξτρα είχαν ανεβεί και μέχρι 4,25 €/κ την προηγούμενη εβδομάδα, έπεσαν στα 3,32 €/κ τελευταία, ενώ οι ελάχιστες τιμές για τα ίδια λάδια, διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με τις τιμές στην Ελλάδα μεταξύ 2,10-2,20€/κ
Στην Ιταλία, οι μέγιστες τιμές των έξτρα διατηρούνται στα ίδια επίπεδα γύρω στα 5€/κ και οι ελάχιστες γύρω στα 4,0-4,20€/κ., ενώ η μέση τιμή σε επίπεδο χώρας διατηρείται στα 4,71€/κ.
Στην Ελλάδα, οι τιμές για λάδια νέας εσοδείας μετά τις καλές αρχικές τιμές στην Πελοπόννησο με 3,80€/κ στο λάδι Αθηνολιάς έπεσαν αρκετά.
Έτσι, συμφώνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr) της 24-11-20, οι μέγιστες τιμές για λάδια νέας σοδειάς, έξτρα παρθένα οξύτητας 0,3ο , στην Πελοπόννησο έπεσαν γύρω στα 2,50-3,0€/κ και στην Κρήτη γύρω στα 2,50-2,70€/κ (Πιν.1).
Συγχρόνως, οι τιμές που προσφέρονται για λάδια της προηγούμενης περιόδου εξακολουθούν να παραμένουν καθηλωμένες στα ίδια χαμηλά επίπεδα μεταξύ 2,0-2,40 €/κ
Οπωσδήποτε οι τιμές αυτές θεωρούνται απαράδεκτα χαμηλές όχι μόνο γιατί είναι χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής, άλλα και διότι δεν ανταποκρίνονται στην μειωμένη, όπως εκτιμάται τελικά, παραγωγή της ΕΕ , Τυνησία και άλλων χωρών

Ο διαγωνισμός του Α.Σ. Θραψανού

Στα πλαίσια αυτά πρέπει να θεωρηθεί σωστή, η απόφαση του Α.Σ. Θραψανού να κρίνει ασύμφορο και να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό πώλησης 30 τόνων ελαιολάδου οξύτητας 2,44ο, που διενέργησε στις 20 Νοέμβριου, αφού οι τρεις τιμές που προσφέρθηκαν ήταν: 2,60€, 2,62€ και 2,62€.

Προκήρυξη διαγωνισμού Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής του ΣΕΔΗΚ
■ Λεπτομέρειες για διαγωνιζόμενους, βραβεία, προθεσμίες

Διαγωνισμό «Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής με θέμα την Ελιά», αποφάσισε να οργανώσει ο ΣΕΔΗΚ με στόχους την ευαισθητοποίηση του κοινού για την πολιτιστική, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική σημασία της ελαιοκαλλιέργειας και την διατροφική και υγιεινή αξία του ελαιολάδου, άλλα και την δημιουργική απασχόληση του κοινού κατά την διάρκεια της πανδημίας.
Μετά από εισήγηση της Οργανωτικής επιτροπής ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ κ. Μαρινάκης Δήμαρχος Ρεθύμνου υπέγραψε απόφαση που καθορίζει τους όρους του Διαγωνισμού οι λεπτομέρειες των οποίων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr
Συνοπτικά οι όροι του διαγωνισμού έχουν ως έξης.
Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η επιβράβευση έργων Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής τα οποία θα αναφέρονται στην πολιτιστική, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική σημασία της ελαιοκαλλιέργειας και την διατροφική και υγιεινή αξία του ελαιολάδου.
Τα έργα λογοτεχνίας μπορεί να είναι πεζά διηγήματα, παραμύθια, ποιήματα κλπ ορισμένης και μορφής που θα έχουν έκταση μέχρι 2500 λέξεις ( 5 σελίδες περίπου) ενώ τα έργα Ζωγραφικής θα είναι ελεύθερα από πλευράς θέματος, διαστάσεων, χρώματος και υλικού.
Τα έργα που θα διαγωνιστούν πρέπει με ευθύνη των υποψηφίων να αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους δημιουργίες και να επιτρέπουν την δημοσίευση τους σε ειδική έκδοση του ΣΕΔΗΚ
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορεί να είναι παιδιά, έφηβοι και ενήλικες κάθε ηλικίας και μόρφωσης γιαυτό και τα έργα κατά την αξιολόγηση και βράβευση τους θα χωριστούν κατά κατηγορίες (Λογοτεχνία ή Ζωγραφική) και κατά ηλικία (παιδιών μέχρι 12 ετών, έφηβων μέχρι 18 ετών και ενηλίκων άνω των 18 ετών).
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από Επιτροπή ειδικών τα ονόματα της οποίας δεν θα γίνουν γνωστά μέχρι την ημέρα της απονομής. Ενστάσεις δεν γίνονται δέκτες.
Τα βραβεία που θα απονεμηθούν θα είναι καλαίσθητες πλακέτες με την ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ και ΧΑΛΚΙΝΗ «Μινωική Ελιά» και Έπαινοι σε χαρτί τύπου «Πάπυρος»
Στους διακριθέντες θα προσφερθούν και αναμνηστικά δώρα όπως βιβλία του ΣΕΔΗΚ για την Ελιά, αλλά και συσκευασίες ελαιολάδου η άλλα προϊόντα ελιάς.
Η απονομή θα γίνει σε εκδήλωση του ΣΕΔΗΚ εφόσον καταστεί δυνατή ή οργάνωση της για λόγους υγειονομικούς, η και σε εικονική εκδήλωση μέσω ιντερνέτ.
Η υποβολή των έργων θα πρέπει γίνει ηλεκτρονικά στο e-mail info@sedik.gr το αργότερο μέχρι την 10 Φεβρουαρίου 2021 και θα περιλαμβάνει χωριστό έντυπο συμπληρωμένο με τα στοιχεία του διαγωνιζομένου και το διαγωνιζόμενο έργο (κείμενο η έργο
Οι λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας του διαγωνισμού καθώς και τα έντυπο αίτησης συμμετοχής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ info@sedik.gr
Οι υποψήφιοι μέχρι 15 Δεκεμβρίου είναι απαραίτητο να υποβάλλουν απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος με όνομα, ιδιότητα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα , mail) είτε ηλεκτρονικά στο info@sedik.gr είτε τηλεφωνικά στο 28210 50800

 


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Σε λειτουργία το καφέ στο Αρχαιολογικό Μουσείο (φωτ.)

Ξεκίνησε τη λειτουργία του τις τελευταίες ημέρες το αναψυκτήριο του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Με αυτόνομη είσοδο και με θέα στον κόλπο και στη συνοικία...

Κρητικά πανηγύρια

Πολλά είναι τα παραδοσιακά κρητικά πανηγύρια που πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες στα Χανιά, τραβώντας το ενδιαφέρον ντόπιων και επισκεπτών των Χανίων στην ενδοχώρα του...

Νεκρός 45χρονος στους Αγίους Αποστόλους στα Χανιά

Ένας 45χρονος Έλληνας βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι της Δευτέρας του Δεκαπενταύγουστου στους Αγίους Αποστόλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος βρέθηκε πνιγμένος στην παραλία των Αγίων...

“Ράλι Ακρόπολις”… στη λεωφόρο Καζαντζάκη

Ικανότητες οδηγού που προετοιμάζεται για να συμμετάσχει στο “Ράλι Ακρόπολης” θα πρέπει να έχουν όσοι κινούνται στη Λεωφόρο Καζαντζάκη στο Βαμβακόπουλο, ειδικά στο τμήμα...

Γερμανός επισκέπτεται 32 χρόνια την Κίσσαμο

Είναι ο Γερμανός που ερωτεύτηκε την Κίσσαμο και αγαπήθηκε από τους ντόπιους, καθώς την επισκέπτεται συνεχώς εδώ και 32χρόνια· πολλές φορές μάλιστα 2 και...

Σασμός: Το νέο trailer που συγκλονίζει

Ακόμα πιο σαρωτικός, απόλυτα ανατρεπτικός και σίγουρα μη προβλέψιμος... Ο απόλυτος νικητής της σεζόν 2021-2022, η σειρά που κέρδιζε καθημερινά την τηλεθέαση κρατώντας εκατομμύρια τηλεθεατές...

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα