Τετάρτη, 10 Αυγούστου, 2022

Ελαιοκομικά νέα: «Απ’ το χωράφι στο τραπέζι» και «Βιοποικιλότητα»

Με ερωτηματικά οι φιλόδοξες αλλά οδυνηρές στρατηγικές της νέας ΚΑΠ

Φιλόδοξους αλλά δύσκολους αγροδιατροφικούς και περιβαλλοντικούς στόχους φαίνεται να θέτει η πρόταση των δυο στρατηγικών της Κομισιόν για την νέα μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής που θα αρχίσει ως φαινεται απο το 2022 και θα διαρκέσει μέχρι το 2030.
Η στρατηγική αυτή, η οποία τελούσε υπό μελέτη και επεξεργασία τώρα και καιρό, παρουσιάστηκε πρόσφατα με επίσημη ανακοίνωση του Αντιπρόεδρου της Κομισιόν, Φρανς Τίμμερμανς και της Ευρωπαίας Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων , Κύπριας κ. Στέλλας Κυριακίδου
Οι τίτλοι των δύο στρατηγικών της νέας αυτή πρότασης απο πρώτη άποψη ξενίζουν και δεν επιτρέπουν και τόσο εύκολη κατανόηση του περιεχομένου τους.
Στα αγγλικά η πρώτη έχει τον «From Farm to Fork» που επι λέξει σημαίνει «Από το αγρόκτημα στο πιρούνι» και η δεύτερη «Biodiversity» που σημαίνει «Βιοποικιλότητα»
Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιρούνι» , η οποία στα Αγγλικά διατυπώνεται και με την συντομογραφία «F2F» μοιάζει αρκετά με την παλιότερη ανάλογη έκφραση και πιο γνωστη έκφραση από το «χωράφι στο τραπέζι» και προϊδεάζει ότι στοχεύει σε αμεσότητα της μεταφοράς των προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή και σε περιορισμό ή εξάλειψη των λογής μεσαζόντων. Ωστόσο, ο πραγματικός στόχος της φαινεται να είναι η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και η μείωση των κλιματικών επιπτώσεων απο την παραγωγή τους.
Η στρατηγική «Βιοποικιλότητα» βασικά στοχεύει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την ανάσχεση της απώλειας των διαφόρων ειδών της χλωρίδας και πανίδας και της ίδιας της γης από υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και από ρύπανση
Τελικά πιο απλά μπορούμε να πούμε οι δυο στρατηγικές αποβλέπουν στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων η πρώτη και στην προστασία του περιβάλλοντος η δεύτερη
Μέτρα και χρηματοδότηση των στρατηγικών
Ενώ οι στόχοι των δυο νέων στρατηγικών για την υγιεινή των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, φαίνονται να είναι γενικά αποδεκτοί, τα μετρα που προτείνονται για την επίτευξη τους δεν φαινεται να είναι ευχαρίστα και αποδεκτά απο διαφορές πλευρές της παραγωγής προϊόντων και αγροεφοδιων.
Όπως εξαγγέλθηκε, τα μετρα αυτά θα περιλαμβάνουν μείωση της χρήσης λιπασμάτων κατά 20%, μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών κατά 50% και μετατροπή του 25% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων της ΕΕ σε βιολογικές καλλιέργειες, από 8% που είναι σήμερα μέχρι το 2030!
Η χρηματοδότηση των μέτρων, όπως ανακοινώθηκε θα εξασφαλιστεί μέσω νέων προγραμμάτων της ΚΑΠ, από το πρόγραμμα «Ορίζων» και το ταμείο «InvestEU». Δεν αποκλείεται όμως τα μέτρα αυτά, να ενσωματωθούν στις υποχρεώσεις για άμεσες ενισχύσεις, πράγμα που θα προκαλέσει πρόσθετες αναστατώσεις και δυσκολίες.
Αντιδρασεις Οργανώσεων για την νέα στρατηγική της ΚΑΠ
Συμφωνά με διάφορες Αγροτικές Οργανώσεις, εκτιμάται ότι τα μετρα με τα οποία σκοπεύετε να υλοποιηθούν οι στρατηγικές, θα συντελέσουν σε μείωση της παραγωγής και του εισοδήματος των παραγωγών, ενώ σύμφωνα με διαφορές Βιομηχανίες παραγωγής αγροεφοδίων (λιπασμάτων, φαρμάκων κλπ) και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων εκτιμάται θα είναι αρνητικά και θα ζημιώσουν σημαντικά την αποδοτικότητα τους.
Αντιθετα, συμφωνά με αξιωματούχους της ΕΕ, θα συμβάλλουν στην μείωση του κόστους παραγωγής αφού θα περιορίσουν σημαντικα την χρήση λιπασματων και φυτοφαρμακων ενώ α συντελέσουν και στην παραγωγή προϊόντων υψηλότερης ποιότητας και υπεραξίας.
Απο Ελληνικης πλευρας δεν εχουν γινει γνωστές θέσεις και απόψεις πιθανώς γιατί ακόμη δεν έχει γινει ευρέως γνωστός ο σχεδιασμός των νέων στρατηγικών. Πάντως, καλό είναι να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου αλλά και εγρήγορση από την πλευρά των παραγωγών, ώστε το κόστος των πράγματι φιλόδοξων αυτών στόχων να μην το καταβάλλουν μόνο οι παραγωγοί!

Επιδράσεις της νέας ΚΑΠ στην ελαιοκαλλιέργεια
Ρόλος και σημασία των ελαιώνων ορεινών περιοχών

Οπωσδήποτε, οι φιλόδοξοι στόχοι της στρατηγικής της νέας ΚΑΠ «Απ’ το χωράφι στο πιρούνι» και «Βιοποικιλότητα» που σε απλούστερη μορφή σημαίνουν : «Υγιεινή των τροφίμων» και «Προστασία του περιβάλλοντος», σίγουρα θα έχουν θετικές αλλά και αρνητικές επιδράσεις διάφορα ειδή και τους τύπους των υφιστάμενων καλλιεργειών των Ευρωπαϊκών χωρών.
Η ελαιοκαλλιέργεια η όποια καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις και απασχολεί εκατομμύρια παραγωγούς και άλλους επαγγελματίες σε όλες τις Μεσογειακές Ευρωπαϊκές χώρες, θα επηρεαστεί οπωσδήποτε, σε σημαντικό βαθμό από τα μετρά που τελικά θα εφαρμοστούν. Και αυτό γιατί τα μετρά αυτά, όπως εξαγγέλθηκε, θα περιλαμβάνουν σοβαρούς περιορισμούς σε μέσα ανάπτυξης και προστασίας της παράγωγης όπως η μείωση της χρήσης λιπασμάτων κατά 20%, φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών κατά 50% και η μετατροπή του 25% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων της ΕΕ σε βιολογικές καλλιέργειες, από 8% που είναι σήμερα μέχρι το 2030!
Έτσι, από πρώτη άποψη τα μέτρα αυτά φαίνεται να προσαρμόζονται πολύ δύσκολα σε ελαιώνες εντατικής και υπερεντατικής μορφής με τις υπέρπυκνες φυτεύσεις οι όποιοι απαιτούν σημαντικές ποσότητες λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Αντίθετα τα ίδια μέτρα φαίνεται να είναι εύκολα αποδεκτά και προσαρμόσιμα στους παραδοσιακούς ελαιώνες και ειδικότερα τους παλαιούς ελαιώνες των ορεινών και ημιορεινών περιοχών που υπάρχουν σε σημαντικές εκτάσεις στην χωρά μας και ειδικότερα στην Κρήτη. Κι αυτό γιατί, οι ελαιώνες αυτοί στην πράξη δέχονται μειωμένες έως και μηδενικές φροντίδες και ελάχιστες ποσότητες λιπασμάτων και φαρμάκων.
Ωστόσο η αξιοποίηση των ελαιώνων αυτών οι όποιοι από μόνοι τους συμβάλουν σημαντικά στην προστασία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά και στην κλιματική αλλαγή, απαιτεί κάποιο ενδιαφέρον και από τους παραγωγούς και τους φορείς τους, αλλά και από τους τοπικούς πολιτικούς και βουλευτές. Ίδωμεν!

Ανησυχητικοί δακοπληθυσμοί απειλούν και την ερχόμενη ελαιοπαραγωγή
Με δεύτερη γενική διαβροχή απαντούν οι ΔΑΟΚ στην Κρήτη!

Ερωτηματικά για τα «νέα» φάρμακα και προβληματισμοί για τους ατομικούς ψεκασμούς κάλυψης
Πριν καλά, καλά, ολοκληρωθεί η πρώτη γενική διαβροχή της δολωματικής Δακοκτονίας στην Κρήτη, άρχισε στα Χανιά και Λασήθι και μάλλον θα συνεχιστεί και στην υπόλοιπη Κρήτη και δεύτερη γενική διαβροχή.
Βασική αιτία της εξέλιξης αυτής, είναι το γεγονός ότι μετά την πρώτη γενική διαβροχή σε διάφορες περιοχές οι δακοσυλήψεις στις παγίδες εμφανίζουν αυξημένους πληθυσμούς εντόμου. Έτσι, μερικές ΔΑΟΚ, πολύ σωστά, αποφάσισαν την διενέργεια και δεύτερης γενικής διαβροχής προκειμένου οι πρώτοι πληθυσμοί του εντόμου να ελεγχθούν αποτελεσματικά. Γιατί αν προλάβουν να ωοτοκήσουν στον ήδη αναπτυγμένο ελαιόκαρπο και ανοίξουν τον δρόμο για νέους πολυπληθέστερους πληθυσμούς η αντιμετώπιση θα είναι πολύ δύσκολη ή και αδύνατη όπως πέρυσι.
Ωστόσο, ερωτηματικά υπάρχουν γιατί η δεύτερη αυτή διαβροχή εκτελείται με άλλο φάρμακο, διαφορετικό απο το Imidan 200 EC (Phosmet 20%) που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη και μάλιστα αναφέρθηκε ως «νέο» και αποτελεσματικό.
Όμως, ερωτηματικά υπήρξαν και για την καταλληλότητα του δεύτερου SUCCESS 0,024CB (spinosed 0,024%) -το οποιο κατά πληροφορίες χρησιμοποιήθηκε και κατά τα περσινή περίοδο – γιατί στις ετικέτες των συσκευασιών του έφερε την ένδειξη «Λήξη μέχρι 2017», η οποία όπως ηταν φυσικό προκάλεσε εύλογες ανησυχίες. Τελικά διευκρινίστηκε ότι συμφωνά με κωδικούς που φέρονται στις φιάλες του, η κυκλοφορία του έχει παραταθεί μέχρι 30-4-2022, με την απόφαση (αρ. 3628/95525/13.04.2020 ) του ΥπΑΑΤ
Εκτός όμως απο αυτά οι αμφιβολίες που προκάλεσε η δραματική περσινή αστοχία της συλλογικής Δακοκτονία, έχει δυστυχώς επιτρέψει σε διάφορους επιτηδείους να πείθουν παραγωγούς σε αρκετες περιοχές, να εκτελούν προληπτικούς ψεκασμούς κάλυψης με ισχυρά (επιτρεπόμενα και μη) φυτοφάρμακα. Η εξελιξη αυτή δυστυχώς μπορεί να έχει πολλές σοβαρές συνέπειες για επικίνδυνα υπολείμματα στο ελαιόλαδο, αλλα και σοβαρές επιτάσεις στην κτηνοτροφία, μελισσοκομία και το περιβάλλον γενικότερα και πρεπει να βρεθεί τρόπος να αποφευχθεί .
Πρόσθετο πρόβλημα όμως αποτελεί και η έλλειψη συντονιστικού οργάνου με σε επίπεδο Περιφέρειας ώστε να αποφεύγονται ενέργειες η και συστάσεις οπωσδήποτε καλοπροαίρετες, αλλα μερικές φόρες ατελέσφορες η και αντιφατικές με άλλες υπηρεσιακές οδηγίες όπως η εποπτεία ψεκασμών απο παραγωγούς, η αποφυγή αρδεύσεων κ.α.

Νέο θεσμικό πλαίσιο Δακοκτονίας, αλλα χωρις κεντρικές αλλαγές, μελετά η Κυβέρνηση!
Πρόταση ριζικής αναθεώρησης ετοιμάζει ο ΣΕΔΗΚ

Το πρόβλημα της Δακοκτονίας φαινεται ότι άρχισε να απασχολεί σοβαρά και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτυξης το οποιο, άρχισε να εξετάζει την περίπτωση κάποιας συνολικής αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογής της .
Αυτό προκύπτει απο πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού κ. Βορίδη στην Κρήτη σύμφωνα με τις οποιες «προβλήματα της Δακοκτονίας εχουν διαπιστωθεί σε όλη την χωρα, αλλα δεν αφορούν τις κεντρικές υπηρεσίες, τουλάχιστο τα δυο τελευταία χρονια. Τα φάρμακα προμηθεύονται εγκαίρως και οι διαγωνισμοί γίνονται σωστά. Υπάρχουν όμως αλλα δομικά προβλήματα τα οποία πρεπει να μελετηθούν. Το σύστημα απαιτεί αρκετή μελέτη και πρέπει να το ξανασκεφτούμε απο την αρχή.»
Απο τις δηλώσεις όμως αυτές προκύπτει ότι η πληροφόρηση που παρέχεται στον κ. Υπουργό, δεν φαίνεται να είναι ακριβής. Κι αυτό γιατί όπως είναι γνωστό οι προμήθειες φαρμάκων και οι προσλήψεις προσωπικού, κομβικές δράσεις για την επιτυχία της Δακοκτονίας, που ενεργούνται από τις κεντρικές υπηρεσίες δυστυχώς και φέτος, όπως και τα προηγούμενα έτη, εκτελούνται με τεράστιες καθυστερήσεις.
Τα φάρμακα της τρέχουσας περιόδου, συμφωνά με επίσημες δηλώσεις, θα παραδοθούν Σεπτέμβριο – Οκτώβριο αλλα και οι Τομεάρχες εποπτείας των εργασιών τοποθετηθήκαν όταν είχε ήδη είχε λήξει η πρώτη, κομβικής σημασίας, γενική διαβροχή.
Βέβαια, ο κ. Υπουργός έχει δίκιο στο ότι «υπάρχουν δομικά προβλήματα και ότι το σύστημα απαιτεί μελέτη» . Η μελέτη όμως αυτή πρεπει να βασιστεί στις θέσεις και προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων και όχι μονο στις απόψεις κεντρικών υπηρεσιών.
Ο ΣΕΔΗΚ, στα πλαίσια αυτά, προκειμένου να συμβάλλει στην προσπάθεια, μετά από απόφαση του ΔΣ του, ετοιμάζει ένα ακόμη υπόμνημα στο οποιο θα αναφερθεί στα κυριότερα προβλήματα που εχουν επισημανθεί και αναφερθεί και παλαιοτέρα αλλα και σε εκείνα που διαπιστώθηκαν πρόσφατα.

Υψηλότερη κατά 20% η ερχόμενη ελαιοπαραγωγή στην Ε.Ε.
Αυξημένη στη Ισπανία, μειωμένη στην Ιταλία και Ελλάδα

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Κομισσιόν η αναμενόμενη ελαιοπαραγωγή 2020/21 στις χώρες της ΕΕ, αναμένεται να φτάσει τα 2,3 εκατ. τόνους δηλαδη θα είναι κατ 20% υψηλότερη απο την παράγωγη της προηγουμένης περιόδου .
Η έκθεση αυτή της Κομισιόν διευκρινίζει ότι κατά την άνοιξη, οι βροχοπτώσεις ευνόησαν την άνθηση στην Ισπανία και οι συνθήκες, που είναι καλές μέχρι στιγμής, αν παραμείνουν έτσι, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν άλλη μια μεγάλη συγκομιδή στην χωρα.
Αντίθετα, τα κύματα θερμότητας (καύσωνες) στην Ελλάδα περιόρισαν την παραγωγή, ενώ η έλλειψη βροχών στις κύριες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ιταλίας είναι πιθανό να προκαλέσει και εκεί μείωση της παραγωγής. Τελικά όμως εκτιμάται ότι οι μειώσεις στην Ελλάδα και Ισπανία θα αντισταθμιστούν απο την υψηλότερη παραγωγή της Ισπανίας.

Τιμές: Συνεχίζουν στον βυθό, ενώ η ΕΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις!
Αλλαγή της ποιοτικής βάσης για τις τιμολογήσεις

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα εξακολουθούν να κυμαίνονται οι τιμες παραγωγού σε όλα τα Μεσογειακά ελαιοπαραγωγικά κράτη ενώ σημάδια για γρήγορη ανάκαμψη τους δεν φαίνονται να υπάρχουν.
Αρμόδιοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν την όλη κατάσταση αλλα αρκούνται σε γενικόλογες δηλώσεις ότι είναι πλήρως ενήμεροι και ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις για την ερχόμενη παράγωγη.
Επισημαίνουν ότι η ΕΕ έλαβε τα προσήκοντα μετρα για τις τιμες με την διενέργεια της Ιδιωτικής αποθεματοποίησης με την οποία 213.000 τόνοι της Ισπανίας αποθεματοποιηθηκαν, αλλα δεν φαινεται να προβληματίζονται για το ότι το μέτρο αυτό δεν έφερε κανένα απολύτως αποτέλεσμα στις τιμες.
Έτσι, οι τιμες για το έξτρα κυμαίνονται στην Ισπανία μεταξύ 1,75-2,75€/κ , στην Ιταλία μεταξύ 3,0-3,50€/κ και στην Ελλάδα μεταξύ 2,0-2,30 (Πιν.1).
Βέβαια οι τιμές στην Ελλάδα αφορούν κυρίως λάδια έξτρα παρθένα οξύτητας μεγαλύτερης των 0.5ο, αφού λάδια με χαμηλότερες οξύτητες στην πραξη φαινεται ότι εχουν διατεθεί. Έτσι, τα Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ, μετά και από απαίτηση και πολλών παραγωγών, αναγκαστικά προσαρμόστηκε και έθεσε (προσωρινά) σαν βάση των τιμών έξτρα την οξύτητας 0,5ο.

 


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Μηχανική βλάβη στο BLUE HORIZON με 930 επιβάτες

Μηχανική βλάβη εκδηλώθηκε στην δεξιά κύρια μηχανή του E/Γ-O/Γ BLUE HORIZON με 930 επιβάτες και 102 μέλη πληρώματος κατά την εκτέλεση δρομολογίου του από...

Τουρίστες πολλοί – έσοδα μετρημένα στον Πλατανιά

Ποσοστά πληρότητας που πλησιάζουν αυτά του 2019 παρουσιάζει τις ημέρες αυτές ο Πλατανιάς με τις ενδείξεις να είναι θετικές ως προς τις αφίξεις μέχρι...

Παρανομίες δίχως τέλος στα Τοπόλια

Nέα καταγγελία για παράνομες επιχωματώσεις ρυακιών στην ευρύτερη περιοχή των Τοπολίων, αυτή τη φορά στον Άι κυρ Γιάννη Κισσάμου από κατοίκους της περιοχής. Σε ανακοινώσεις...

Αποκαλύπτεται ο ναός της Αρτέμιδος στην ακρόπολη των Φαλασάρνων

» Ξεκίνησε νέα αρχαιολογική ανασκαφή Έπιασε… δουλειά η αρχαιολογική σκαπάνη για την αποκάλυψη του ναού της Αρτέμιδος στην ακρόπολη των Φαλασάρνων! Η επίσημη τελετή...

K.K.E. για δήμαρχο Χανίων: «Χάρισε χιλιάδες ευρώ χρέη σε μεγάλη εταιρία μπετόν»

Υποκριτική στάση του δημάρχου Χανίων στα αιτήματα για κοινωνική πολιτική διαπιστώνει το Κ.Κ.Ε. Χανίων με τον  γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Χανίων του κόμματος Σπύρο...

Τροχαίο ατύχημα στον Βαντέ Χανίων

Τροχαίο ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμό σημειώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα της Τρίτης, στον δρόμο λίγο μετά τον Βαντέ προς Κεραμειά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ελαφρά...

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα