Σάββατο, 23 Ιανουαρίου, 2021

Έκθεση για τους μισθούς των εκπαιδευτικών

Οι μισθοί των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται σε όλη την Ευρώπη, άλλοτε παρουσιάζοντας κάμψη και άλλοτε συγκριτικές αυξήσεις ανάλογα με την βαθμίδα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το εν λόγω επάγγελμα, όπως και πολλά άλλα, αντιμετώπισε τελευταία πολλά προβλήματα λόγω κορωνοιού με τα εξ΄αποστάσεως μαθήματα και την διαδικτυακή διδαχή.
Τα προβλήματα πάντως των εκπαιδευτικών συνεχίζουν να υφίστανται. Ένα από αυτά είναι και οι οικονομικές απολαβές τους.

Δίκτυο “Ευρυδίκη”
Tο δίκτυο “Ευρυδίκη” της Κομισιόν δημοσίευσε πριν λίγες ημέρες την ετήσια έκθεσή του σχετικά με τους μισθούς των εκπαιδευτικών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών.
Η έκθεση αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές μεταξύ των μισθών των εκπαιδευτικών στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, διαφορές που συνήθως συνδέονται με το διαφορετικό βιοτικό επίπεδο της κάθε χώρας.
Επιπλέον, οι διαφορές αυτές αφορούν όχι μόνο τους αρχικούς μισθούς των εκπαιδευτικών, αλλά και τη μισθολογική τους εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Αυξήσεις μισθών σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
Τα τελευταία χρόνια, οι χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης συνέχισαν να θέτουν σε εφαρμογή μέτρα για τη βελτίωση των μισθών των εκπαιδευτικών και έτσι καταγράφουν από τις πλέον υψηλές αυξήσεις αρχικών μισθών στην ΕΕ την τελευταία τετραετία.
Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης τείνουν να αμείβονται λιγότερο κατά μέσο όρο, ενώ οι δάσκαλοι της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικά κερδίζουν περισσότερα χρήματα, αν και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όλοι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τον ίδιο μισθό.
Στην έκθεση του δικτύου «Ευρυδίκη» αναλύονται οι μισθοί των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων σε δημόσια νηπιαγωγεία και σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 2018-19, σε 42 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.

Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση
Πρόσφατα, η Κομισιόν παρουσίασε το όραμά της για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, ο οποίος θα θέτει τους εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) προτείνει μια σειρά πρωτοβουλιών για υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Το σχέδιο δράσης έχει δύο μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες:

1. την προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων και

2. την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο ΕΕ, η Κομισιόν θα δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό κόμβο ψηφιακής εκπαίδευσης που θα προωθήσει τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ τομέων πολιτικής που άπτονται της ψηφιακής εκπαίδευσης, θα δημιουργήσει ένα δίκτυο εθνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και θα ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Ιστορικό
Το 2017 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ, με γνώμονα την ανακοίνωση της Επιτροπής στην οποία παρουσιάζεται το όραμά της για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το 2025.
Οι συζητήσεις αυτές οδήγησαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Δεκεμβρίου του 2017, τα οποία καλούσαν τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν το θεματολόγιο του Γκέτεμποργκ.
Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης συνδέεται επίσης με το Next Generation EU και τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες