Ο αλγόριθμος της ζωής

» Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εξωσωματική

» Ο Κλινικός Εμβρυολόγος Διαμαντής Δαφνής μιλά για τις καινοτομίες που έρχονται να αλλάξουν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Ένας αλγόριθμος που θα χαρίζει ζωή, χαμόγελα κι ευτυχία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία για την οποία μιλά στο “Ευ ζην” και στα “Χανιώτικα νέα” ο Κλινικός Εμβρυολόγος και επιστημονικός Διευθυντής στο Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας στα Χανιά, Διαμαντής (Ντάνυ) Δαφνής.

Πρόκειται για μια σημαντικά καινοτομία στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αποτέλεσμα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων οι οποίες σύντομα θα βάλουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές πτυχές της ζωής μας.

•Ποιές είναι οι νεότερες εξελίξεις στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής συνοδεύονται από συνεχείς καινοτομίες. Για παράδειγμα, η ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος (ICSI), η χρονική παρακολούθηση της μορφοκινητικής του εμβρύου και o Προεμφυτευτικος Γενετικός Έλεγχος (PGD/PGT-A) είναι καινοτόμες τεχνικές που αύξησαν την επιτυχία της εξωσωματικήςςς (.

•Οι τεχνολογικές εξελίξεις, όσα ακούμε για την Τεχνητή Νοημοσύνη, πώς επηρρεάζουν τον τομέα σας;
Στην ίδια τάση, η χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης ερευνάται εντατικά στην επιλογή εμβρύου. Έχουν δημοσιευτεί πολλές μελέτες και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν είναι ακόμη πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διαφορετικές τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ρουτίνα των κλινικών, γεγονός που προκαλεί κάποια αβεβαιότητα στη χρήση τους.

• Τι θα αλλάξει λοιπόν πρακτικά στη δική σας δουλειά, του Κλινικού Εμβρυολόγου;
Επί του παρόντος ο κλινικός εμβρυολόγος ταξινομεί κάθε έμβρυο στηριζόμενος κυρίως σε μορφολογικά κριτήρια με βάση την εμπείρια του. Σύντομα οι χρήστες αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης θα πραγματοποιούν  μία στατιστική ανάλυση με σκοπό την συσχέτιση των μορφολογικών κριτηρίων ταξινόμησης με την πιθανότητα επίτευξης επιτυχούς κύησης. Με την τεχνητή νοημοσύνη θα επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση και η βελτίωση της διαδικασίας επιλογής των βιώσιμων εμβρύων που μέχρι σήμερα, στηρίζεται στην υποκειμενική κρίση του εξειδικευμένου κλινικού εμβρυολόγου.

• Πως θα ξεχωρίζουν τα βιώσιμα έμβρυα;
Η επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιείται χάρη στην εφαρμογή ενός αλγορίθμου που καταγραφει την ανάπτυξη του κάθε εμβρύου ξεχωριστά. Τα έμβρυα θα αναπτύσσονται υπό συνεχή παρακολούθηση από κάμερες, οι οποίες θα εκτιμούν την κατάσταση των εμβρύων κατά τις 5 ημέρες της επώασής τους σε ειδικούς κλιβάνους. Οι κάμερες αυτές θα τραβούν φωτογραφίες κάθε 10 λεπτά, οι οποίες θα αναλύονται από ένα μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξετάζει αυτές τις εικόνες και θα βαθμολογεί τα έμβρυα, επιλέγοντας αυτά που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγήσουν σε εγκυμοσύνη, ώστε να μεταφερθούν στη μήτρα.

•Τι πλεονέκτημα δίνει αυτό στην διαδικασία της γονιμοποίησης;
Η μέθοδος στηρίζεται στην εξατομικευμένη  προσέγγιση κάθε περιστατικού, αφού κάθε ζευγάρι εμπεριέχει μία ιδιαίτερη μοναδικότητα, συμβάλλοντας στην αύξηση του ποσοστού εμφύτευσης του εμβρύου από την 1η εμβρυομεταφορά.

• Είναι δεδομένη η αποτελεσματικότητα των αλγορίθμων;
Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι έχουν επιτύχει ικανοποιητική ακρίβεια, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες ενός ευρέος φάσματος τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η αξιολόγηση όλων των μελετών υποδηλώνει την ανάγκη για πιο τυποποιημένη έρευνα για την επικύρωση των προτεινόμενων μοντέλων και των αλγορίθμων τους.

•Πότε λοιπόν να περιμένουμε να εφαρμοστεί στην πράξη;
Η συνήθης χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι απλώς θέμα χρόνου. Ωστόσο, η επιλογή της τεχνικής τεχνητής νοημοσύνης που θα χρησιμοποιηθεί υποστηρίζεται από την καλύτερη κατανόηση των αρχών που εξαρτώνται από κάθε τεχνική, δηλαδή την ευρωστία, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Προτεινόμενα άρθρα