Σάββατο, 15 Μαΐου, 2021

Εὐτύχιος Ἰ. Τωμαδάκης (1940-6.4.2021)

Κύριε διευθυντά,

μέσω τῆς ἔγκριτης ἐφημερίδας σας ἔφτασε καὶ σὲ μένα σήμερα Σάββατο, 10 Ἀπριλίου, ἡ θλιβερὴ εἴδηση τῆς ἐκδημίας τοῦ ὁμότιμου καθηγητῆ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ) Εὐτυχίου Ἰ. Τωμαδάκη.

Μὲ τὸν ἐκλιπόντα εἶχα τελευταία ἐπικοινωνία πρὸ ὀλίγων ἑβδομάδων. Ἦταν ἀνήσυχος ἀλλὰ καὶ αἰσιόδοξος γιὰ τὴν ἔκβαση τοῦ προβλήματος ὑγείας ποὺ ἀπὸ χρόνια τὸν ταλαιπωροῦσε.

Κάτι πού, ὅπως ἀποδείχτηκε, ὑπερέβαινε τὶς βιολογικὲς δυνάμεις του.

Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω τὴ συμμετοχή μου στὴν ὀδύνη καὶ τὸ πένθος τόσο τῆς οἰκογένειάς του ὅσο καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας τῆς ὁποίας ἐπὶ δεκαετίες ὑπῆρξε διακεκριμένο μέλος.

Γόνος τῆς ἐκ Σελίνου ἐπιφανοῦς οἰκογένειας τῶν Τωμαδάκηδων, κορυφὴ τῆς ὁποίας στὸν πνευματικὸ στίβο ἀναδείχθηκε ὁ ἀοίδιμος Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, ὑπηρέτησε μὲ συνέπεια τὴν ἐπιστήμη στὴν ὁποία ἀφοσιώθηκε. Μὲ πλῆθος μελετῶν καὶ ἄρθρων σὲ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ συνέβαλε στὴν ἔρευνα καὶ προώθηση ὑμνολογικῶν καὶ γενικότερα ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων. Στὸν ἴδιο βαθμὸ ὑψηλὸ ἦταν τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ θέματα Ἱστορίας καὶ Λαογραφίας τοῦ τόπου μας, ὡς δεῖγμα δὲ ἀναφέρω ἐκτενῆ μελέτη του 80 σελίδων γιὰ τὰ τοπωνύμια τοῦ χωριοῦ του, τῆς Σκάφης Σελίνου (2019).

Σημαντικὸ ἦταν καὶ τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτέλεσε τόσο ὡς στέλεχος τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης ὅσο καὶ ὡς μέλος κορυφαίων ἐπιστημονικῶν Συλλόγων καὶ Ἑταιρειῶν. Ἡ ἀσθένειά του καὶ ἡ κατάληξή της δὲν τὸν ἄφησαν νὰ συνεχίσει καὶ νὰ ὁλοκληρώσει ἔρευνες καὶ σχέδια σχετικὰ μὲ τὴ θεματολογία γιὰ χάρη τῆς ὁποίας ἀνάλωσε πολλὲς δυνάμεις καὶ μεγάλο μέρος τοῦ βίου του.

Τὸ ἔργο ποὺ ἄφησε ἐγκαταλείποντας τὰ ἐγκόσμια θὰ εἶναι φρουρὸς ἀκοίμητος μνήμης ἀγαθῆς εἰς τὸν αἰώνα.

Γεώργιος Ἰ. Λουπάσης
Φιλόλογος

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες