Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

Δράσεις για Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες

Οι Δράσεις για Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες παρά τους βαρύγδουπους τίτλους μόλις και μετά βίας συγκεντρώνουν ένα χρηματοδοτικό ενδιαφέρον λίγο παραπάνω από 200 εκ € για το ερχόμενο έτος 2023, από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εν τούτοις, στις Συνθήκες και σε άλλα θεσμικά κείμενα το ενδιαφέρον δεν αρκείται μόνο στην πολιτική ορατότητα των ταγών της Ευρώπης, αλλά και σε άλλες μεταβολές που αναμένεται να εδραιωθούν, αν βέβαια, προικοδοτηθούν οι δράσεις με ανάλογα κονδύλια!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Η διαφορά πληρωμών οφείλεται σε περατώσεις δράσεων πριν το 2021 που πληρώνονται σήμερα, όπως Περάτωση των προγενέστερων προγραμμάτων Ευρώπη για τους πολίτες και των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών (προ του 2021) και Περάτωση των προγενέστερων δράσεων στον τομέα των δικαιωμάτων, της ιθαγένειας και της ισότητας (προ του 2021) συνολικού ποσού 15,5 εκατ. € περίπου.

Το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» που ίσχυσε την περίοδο 2014-2020,
Οι δράσεις του προγράμματος φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα σχετικά κονδύλια προορίζονται να συμβάλουν στην προστασία και στην προαγωγή των δικαιωμάτων και των αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι σχετικές πιστώσεις μπορεί να υποστηρίξουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, και μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες.
Ο στόχος είναι η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, βασιζόμενων σε δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που βασίζονται στο κράτος δικαίου.
Το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
• προστασία και προώθηση των ενωσιακών αξιών
• προαγωγή των δικαιωμάτων, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της ισότητας, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, και προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της μη εισαγωγής διακρίσεων
• προώθηση της δραστηριοποίησης των πολιτών και της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης και των ανταλλαγών μεταξύ πολιτών διαφορετικών κρατών μελών, και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την κοινή τους ευρωπαϊκή ιστορία, και
• καταπολέμηση της βίας, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας.
Για την εφαρμογή των δράσεων αυτών υιοθετήθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021.
Σημειώνεται ότι για τη δράση που αφορά την Ισότητα και δικαιώματα, η χρηματοδότηση που προβλέπεται ανέρχεται σε περίπου 37 εκ. € περίπου. Το κονδύλι αυτό προορίζεται να επικεντρωθεί στην προαγωγή της ισότητας, την πρόληψη και την καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, κ.ά.
Οι στόχοι θα επιδιωχθούν ιδίως με τη στήριξη των ακόλουθων δραστηριοτήτων: δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, αμοιβαίας μάθησης, ανάλυσης και παρακολούθησης, κατάρτιση, και ανάπτυξη και συντήρηση εργαλείων ΤΠΕ.
Σημειώνεται επίσης, ότι για τη δράση «Δραστηριοποίηση των πολιτών και συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης» που προικοδοτήθηκε με 32 εκ . € για το 2023, θα υποστηριχθούν έργα που αποσκοπούν μας θυμίζουν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, όπως η άνοδος στην εξουσία απολυταρχικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων, συμπεριλαμβανομένων των αιτίων και των συνεπειών τους, και έργων που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την κοινή ιστορία, τον πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά και τις αξίες τους.
Άλλες δράσεις αποσκοπούν στην προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και αντιπροσωπευτικών ενώσεων και της συμβολής τους στα κοινά και στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης, αλλά και στην προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ πολιτών διαφορετικών χωρών, ιδίως μέσω της αδελφοποίησης πόλεων και δικτύων πόλεων, ώστε να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία του πλούτου και της πολυμορφίας της κοινής κληρονομιάς της Ένωσης
Έτσι, θα στηριχθούν:
δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων,
δίκτυα πόλεων και έργα μνήμης,
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης,
αμοιβαίας μάθησης,
ανάλυσης και παρακολούθησης,
κατάρτιση,
ανάπτυξη και συντήρηση εργαλείων ΤΠΕ, και
υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Για την πρόληψη και την καταπολέμηση σε όλα τα επίπεδα κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ άλλων με την προώθηση των προτύπων που ορίζει η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), καθορίστηκε η δράση «Δάφνη», που αφορά επίσης τη βία κατά παιδιών και νέων και άλλων ομάδων κινδύνου, όπως τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ και τα άτομα με αναπηρία.
Οι Αξίες της Ένωσης θα κοστίσουν στους ταγούς της Ευρώπης μόλις και μετά βίας 109 εκατ. €! Και αναμένεται να γίνει αυτό, με την προστασία, την προώθηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα, παρέχοντας χρηματοδοτική στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα