Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων

» Για το οικονομικό έτος 2012

Στον δικτυακό τόπο της Βουλής αναρτήθηκαν χθες το μεσημέρι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011). Πρόκειται για 694 δηλώσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν από τον πρωθυπουργό, τους τέως πρωθυπουργούς, υπουργούς, υφυπουργούς, εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, τέως υπουργούς και υφυπουργούς, βουλευτές και ευρωβουλευτές νυν και τέως και τους υπευθύνους νυν και τέως των οικονομικών των κομμάτων.
Παραδίδοντας στους δημοσιογράφους τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, ο αρμόδιος για τον έλεγχο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Καλαντζής ανέφερε ότι «οι ορκωτοί ελεγκτές διενήργησαν τον έλεγχο των δηλώσεων και των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν και όπου συνέτρεχε περίπτωση κάλεσαν τους υπόχρεους προς παροχή διευκρινίσεων και τελικώς συνέταξαν ατομικές εκθέσεις ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο.
Στις εκθέσεις αυτές, μετά από σχετικό έλεγχο, έγινε πλήρης καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα σ’ αυτά, μετοχές ημεδαπών ή και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και άλλες ομολογίες κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους, καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, πλωτά, εναέρια και χερσαία μεταφορικά μέσα, καθώς και τυχόν συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις.
Ο έλεγχος που διενεργήθηκε απέβλεπε στη διακρίβωση του εάν, με βάση τα δηλωθέντα και ελεγχθέντα δεδομένα, η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, εκ μέρους των υπόχρεων, δικαιολογείται από το ύψος της πάσης φύσεως εσόδων αυτών, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβιώσεώς τους.
Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων θα παραμείνουν αναρτημένες για έναν μήνα, έως την 16η Ιανουαρίου 2014.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ
Χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές είναι η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού για το 2011 συγκριτικά με το 2010. Ο κ. Σαμαράς, το 2011 είχε συνολικά εισοδήματα από βουλευτική αποζημίωση και άλλες πηγές 128.184,79 ευρώ, ενώ το 2010 τα εισοδήματά του ήταν 127.212 ευρώ.
Η σύζυγος του πρωθυπουργού Γεωργία Κρητικού, το 2011 είχε εισόδημα 52.525,89 ευρώ, περίπου 1.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με το 2010, όταν είχε δηλώσει 53.625 ευρώ. Το πρωθυπουργικό ζεύγος δηλώνει καταθέσεις το 2011 που συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 297.675,38 ευρώ και ακόμη 983,30 λίρες Αγγλίας. Ωστόσο, το 2010, ο κ. Σαμαράς με τη σύζυγό του είχαν δηλώσει καταθέσεις 276.679 ευρώ κι ακόμη 25.119 λίρες Αγγλίας και 12.825 δολάρια. Ο αριθμός των μετοχών που κατέχουν παρέμεινε στις 3.800. Ο κ. Σαμαράς και η σύζυγός του, ούτε πούλησαν, ούτε αγόρασαν αυτοκίνητο και για τα δύο Ι.Χ. έχουν καταθέσει πινακίδες από το 1996 και το 2007. Αμετάβλητη είναι και η ακίνητη περιουσία τους σε Ροβιές, Κηφισιά, Μουρούζη, Εκάλη, Λαύριο, Πύλο, Καλλιθέα, στην Πανεπιστημίου, στη Δημοκρίτου και στο Ναύπλιο.
Ειδικότερα ο κ. Σαμαράς δηλώνει το σπίτι του στην Κηφισιά 447,60 τμ μέσα σε οικόπεδο 2,3 στρεμμάτων, ένα διαμέρισμα στην οδό Μουρούζη 153 τμ στο οποίο έχει την επικαρπία, το 50% από αγροτεμάχιο 9 στρεμμάτων στις Ροβιές, το μισό από ένα αγροτεμάχιο 565 τμ στην Πουνταζέζα στο Λαύριο και το μισό από έτερο αγροτεμάχιο στην ίδια περιοχή 576 τμ. Δηλώνει ακόμη ένα αγροτεμάχιο 3,1 στρέμματα στην Πύλο.
Η σύζυγός του Γεωργία δηλώνει το μισό από ένα οικόπεδο 2,2 στρεμμάτων στην Εκάλη και το 50% ακινήτου 150 τμ, επίσης στην Εκάλη. Ακόμη δηλώνει το 16,67% από ένα οικόπεδο 554 τμ στην Καλλιθέα και το 16,67% από ένα γραφείο στην οδό Πανεπιστημίου. Η Γεωργία Σαμαρά έχει επίσης δηλώσει ένα διαμέρισμα 134 τμ στην οδό Δημοκρίτου στο Κολωνάκι, ένα κατάστημα 132 τμ και ένα διαμέρισμα 167 τ.μ. στο Ναύπλιο.

VenizelosΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Μειωμένα εισοδήματα δήλωσαν, το 2011, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος και η σύζυγός του, Βασιλική Μπακατσέλου. Το 2011, ο κ. Βενιζέλος από τη βουλευτική του αποζημίωση πήρε 94.310,05 ευρώ, δηλαδή 7.593 ευρώ λιγότερα, συγκριτικά με την οικονομική χρήση του 2010, που η βουλευτική του αποζημίωση ανήλθε σε 101.903,80 ευρώ. Η σύζυγός του, είχε έσοδα το 2011 που ανήλθαν σε 55.607,37 ευρώ, ενώ το 2010 είχε δηλώσει 60.049,80 ευρώ, δηλαδή περίπου 5.000 ευρώ περισσότερα.
Όσον αφορά τους λογαριασμούς τού κ. Βενιζέλου, της συζύγου του και της κόρης τους, αυτοί ανέρχονται συνολικά στο ποσό του 1,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, δηλώνουν 128.730 ευρώ, 61 δολάρια και 84.444 λίρες Αγγλίας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει 9.772,783 μερίδια σε αμοιβαία κεφάλαια της Eurobank, μαζί τη σύζυγο και την κόρη του.
Ουδεμία μεταβολή δηλώνεται στην ακίνητη περιουσία του ζεύγους Βενιζέλου το 2011. Συγκεκριμένα, από κοινού με τη σύζυγό του κατέχουν 27 ακίνητα (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες και χώρους στάθμευσης). Τα εννέα από αυτά βρίσκονται κατά 100% στην κυριότητα του κ. Βενιζέλου και τα υπόλοιπα πέντε, κατά 100% στην κυριότητα της συζύγου του. Πέντε ακίνητα του ζεύγους Βενιζέλου βρίσκονται στην Αθήνα και τα υπόλοιπα στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, ο κ. Βενιζέλος κατέχει το 100% των εξής ακινήτων: στη Θεσσαλονίκη, γραφείο 95,2 τμ, διαμέρισμα 88,31 τμ, πάρκινγκ 12,5 τμ και αγροτεμάχιο 3.000 τμ. Στην Αθήνα, διαμέρισμα 202,4 τμ, τρία πάρκινγκ (18,2 τμ και 10,8 τμ και 11,7 τμ), αποθήκη 6,5 τμ. Η σύζυγός του έχει στη Θεσσαλονίκη, γραφεία 179,9 τμ και 203 τμ, κατάστημα 40 τμ, οικία 230 τμ σε σύνολο 4.080 τμ, διαμέρισμα 229 τμ. Επίσης, είναι ιδιοκτήτες μαζί με τη σύζυγό του με μικρό ποσοστό σε άλλα 13 ακίνητα σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα. Από αυτά, τα επτά είναι αγροτεμάχια, τα δύο οικόπεδα 2.600 τμ και 779 τμ, ένα κατάστημα 325 τμ, ένα γραφείο 10,7 τμ, ένας βοσκότοπος 678 τμ.
Ουδεμία μεταβολή δηλώνουν στην κατοχή των δύο αυτοκινήτων τους, που έχουν αποκτήσει από το 2004 και το 2008.

TSIPRAS ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
Μειωμένα κατά 8.500 ευρώ ήταν τα εισοδήματα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, το 2011, συγκριτικά με το 2010. Το 2010, είχε δηλώσει συνολικά εισοδήματα 82.572,54 ευρώ. Το 2011, όμως, από τη βουλευτική αποζημίωση έλαβε 72.330 ευρώ και ακόμη 1.740 ευρώ από άλλες πηγές, δηλαδή 74.070,24 ευρώ, συνολικά. Όπως προκύπτει, εξάλλου, το 2011, εξανεμίστηκαν οι καταθέσεις του, αφού περιορίζονται στα 100,075 ευρώ, αν και το 2010 είχε δηλώσει συνολικά 11.360 ευρώ. Αμετάβλητη είναι η ακίνητη περιουσία του, η οποία περιορίζεται σε ένα σπίτι στην Αθήνα 114 τ.μ. Στη δήλωση του 2011, δεν εμφανίζεται πουθενά η 650αρα μηχανή του, που την είχε αγοράσει το 2007.

KOYBELISΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ
Σημαντική μείωση στις καταθέσεις του, κατά περίπου 52.000 ευρώ, καθώς και μειωμένη βουλευτική αποζημίωση και οικογενειακά εισοδήματα, εμφανίζει για το οικονομικό έτος 2011 ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ. Φώτης Κουβέλης.
Ειδικότερα:
Μειωμένη κατά 16.243 είναι η βουλευτική αποζημίωση του κ. Κουβέλη, καθώς δηλώνει για το 2011, 88.735 ευρώ έναντι 104.978 ευρώ, που είχε δηλώσει το προηγούμενο οικονομικό έτος. Μειωμένα εισοδήματα κατά το ήμισυ, εμφανίζει κι η σύζυγος του Φωτεινή Πάλλα, καθώς το 2011 εμφανίζεται να έχει εισπράξει 15.063,87 ευρώ, έναντι 30.678 ευρώ που είχε δηλώσει το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τη σημαντικότερη μείωση που φθάνει στις 52.770 ευρώ εμφανίζει ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ. στις καταθέσεις. Οι συνολικές καταθέσεις που δήλωσε ότι έχει μαζί με τη σύζυγό του και τις θυγατέρες του για το οικονομικό έτος 2011 είναι συνολικού ύψους 119.529, έναντι 172.299 ευρώ που ήταν το προηγούμενο έτος. Αμετάβλητη είναι η ακίνητη περιουσία που έχουν ο κ. Κουβέλης και η σύζυγός του. Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ δηλώνει μαζί με τη σύζυγό του ότι έχουν συνολικά 15 ακίνητα (διαμερίσματα, οικόπεδα και αγροτεμάχια) σε Αθήνα, Τρίκαλα, Εύβοια και Αργολίδα. Μεταξύ άλλων, έχουν δύο διαμέρισμα 198 τμ και 49 τμ στη Κυψέλη, αγροτεμάχιο 4.100 τμ στα Τρίκαλα, μια οικίας 67,5 τμ σε έκταση 105,60 και ένα οικόπεδο 442 τμ στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων. Επίσης, δηλώνουν οικόπεδο 2.439,28 τμ στη περιοχή Στειρών Ευβοίας και ένα αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων στο Κρανίδι Αργολίδας. Αμετάβλητο είναι το χαρτοφυλάκιο του κ. Κουβέλη, με τη σύζυγό του να διαθέτει 5.000 μετοχές της χρηματιστηριακής “Capital” αξίας 17.608 ευρώ. Ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ. διαθέτει μαζί με την οικογένεια του τρία ΙΧ αυτοκίνητα.

PAPARIGAΤΗΣ ΑΛΕΚΑΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
Μειωμένη βουλευτική αποζημίωση και αυξημένες συντάξιμες αποδοχές εμφανίζει η επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα. Εχει μόλις 0,32 του ευρώ, κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, έναντι 832 ευρώ που εμφάνιζε, στη δήλωσή της, την προηγούμενη χρονιά. Ειδικότερα, η βουλευτική αποζημίωση της Αλέκας Παπαρήγα είναι κατά 9.754,85 ευρώ μειωμένη, το 2011. Το οικονομικό έτος 2012 εισέπραξε συνολικά 70.612,71 ευρώ, έναντι 79.367,56 ευρώ το προηγούμενο οικονομικό έτος. Αντίθετα, αυξημένες κατά 2.140 ευρώ είναι οι συντάξιμες αποδοχές της. Το 2011, εισέπραξε 42.305,96 ευρώ έναντι 40.174 ευρώ, το 2010. Αμετάβλητη παραμένει η ακίνητη περιουσία της. Η κ. Παπαρήγα κατέχει από κληρονομιά, το 62,5% διαμερίσματος 90 τ.μ. στην Αθήνα.

MIXALOLIAKOS ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ
Ο γενικός γραμματέας της “Χ.Α.”, Νίκος Μιχαλολιάκος δηλώνει, το 2011, εισοδήματα 23.932,21 ευρώ και η σύζυγός του, Ελένη Ζαρούλια 33.698 ευρώ, από διάφορες πηγές. Το ζεύγος δεν δηλώνει ποσά από βουλευτική αποζημίωση, καθότι δεν αποτελούσαν μέλη της Βουλής, αφού εξελέγησαν το 2012. Επίσης, η Ελένη Ζαρούλια δηλώνει ομόρρυθμος εταίρος σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η οποία έκανε έναρξη το 2002. Ουδεμία μεταβολή προκύπτει για την ακίνητη περιουσία τους. Ειδικότερα, ο κ. Μιχαλολιάκος δηλώνει ποσοστό 25% από τέσσερα καταστήματα στην οδό Φιλολάου, στο Παγκράτι (40 τ.μ., 16 τ.μ., 45 τ.μ. και 40 τ.μ.). Ακόμη, δηλώνει 25% από ακίνητο στο Γύθειο της Λακωνίας, 70 τ.μ., μέσα σε αγρόκτημα 4,5 στρεμμάτων. Όλα προέρχονται από κληρονομιά. Η σύζυγός του, Ελένη Ζαρούλια δηλώνει επίσης τέσσερα καταστήματα στην Αθήνα (33 τ.μ., 26 τ.μ., 22 τ.μ., 216 τ.μ.), αποκτηθέντα όλα από κληρονομιά και ένα διαμέρισμα 111 τ.μ. στο Μαρούσι, από γονική παροχή. Από καταθέσεις, ο κ. Μιχαλολιάκος δηλώνει 399 ευρώ το 2011, η σύζυγός του, 26.096 ευρώ και η κόρη τους 209 ευρώ. Ακόμη, η Ελένη Ζαρούλια δηλώνει ένα αυτοκίνητο, που απέκτησε το 2004.

KAMMENOSΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ
Σχεδόν σταθερά έσοδα σε σχέση με το οικονομικό έτος 2011 εμφανίζει για το οικονομικό έτος 2012 ο πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ. Πάνος Καμμένος, ενώ χωρίς μεταβολές είναι η ακίνητη περιουσία και οι μετοχές του. Αντίθετα μειωμένα εμφανίζονται τα έσοδα και οι καταθέσεις της συζύγου του.
Για το 2011 (οικονομικό έτος 2012) ο κ. Καμμένος δηλώνει μειωμένα έσοδα από βουλευτική αποζημίωση κατά περίπου 2.000 ευρώ και αυξημένα από ενοίκια κατά 6.000 ευρώ: η βουλευτική του αποζημίωση ήταν συνολικά 86.088 ευρώ και τα έσοδα από ενοίκια στα 72.000 ευρώ, ενώ το 2010 (οικονομικό έτος 2011) η βουλευτική αποζημίωση ήταν 88.027 ευρώ και τα έσοδα από ενοίκια 66.000.
Δραστική μείωση των εισοδημάτων από τη δικηγορία και από ενοίκια που φθάνει στα 21.265 ευρώ εμφανίζει η σύζυγός του Ελένη Τζούλη. Ειδικότερα, για το 2011 δηλώνει δικηγορικά έσοδα 9.980 ευρώ και είσπραξη ενοικίων 3.600 ευρώ, ενώ το προηγούμενο οικονομικό έτος εμφάνιζε συνολικά εισοδήματα 34.844 ευρώ.
Μειωμένες κατά 6.400 ευρώ είναι οι καταθέσεις το κ. Καμμένου και φθάνουν στα 1.600 ευρώ ενώ σχεδόν μηδενικές, μόλις 36 ευρώ, εμφανίζονται οι καταθέσεις της συζύγου του που ένα χρόνο πριν δήλωνε 11.000 ευρώ. Αμετάβλητες είναι οι μετοχές του κ. Καμμένου -καθώς εξακολουθεί να δηλώνει 55.000 μετοχές της «Η. Καμμένος Α.Ε.» αξίας κτήσης 161.150 ευρώ- όπως και η ακίνητη περιουσία του. Ο κ. Καμμένος έχει στην Καλλιθέα ένα γραφείο 1.067 τ.μ. και το μισό κατοικίας 509 τμ στη Βουλιαγμένη.
Η Ελένη Τζούλη έχει ένα διαμέρισμα 133 τμ στη Νέα Σμύρνη από διαθήκη και ακόμη το μισό από γραφείο και αποθήκη, 33 τμ και 5 τμ αντίστοιχα, επίσης στη Νέα Σμύρνη. Η σύζυγος του προέδρου των ΑΝ.ΕΛ. δηλώνει, επίσης, ένα γραφείο στη Λεωφ. Συγγρού 143 τμ και το 25% από ένα σπίτι 177 τμ και από μία αποθήκη 90 τμ στη Σάμο.
Ο πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ. έχει σε ακινησία, λόγω αδυναμίας πώλησής του, ένα αυτοκίνητο 4.970 κ.ε. Έχει επίσης ένα αυτοκίνητο 5.967 κ.ε. και ένα σκάφος ανοικτού τύπου 8,5 μέτρων. Η σύζυγός του, δηλώνει ένα αυτοκίνητο 1.979 κ.ε.

Οι Χανιώτες βουλευτές
Αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσαν οι Χανιώτες βουλευτές, αυτά έχουν ως εξής:

MARKOGIANNAKISΧρηστος Μαρκογιαννακης
Ο βουλευτής της Ν.Δ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης δήλωνε βουλευτική αποζημίωση 26. 828,13ευρώ (φορολογητέο ποσό) και 68.906,67 αφορολόγητο. Από λοιπά εισοδήματα δήλωνε, 9.977.59 ευρώ. Η σύζυγός του δήλωνε 36.553,37 ευρώ. Ο κ. Μαρκογιαννάκης δήλωσε ότι κατείχε με τη σύζυγό του μία οικία στην περιοχή Μόντε βάρδια στη Σούδα 200 τ.μ., με αποθήκη 100 τ.μ. Προσωπικά είχε 5 αγροτεμάχια, ένα στο Νιο Χωριό, τρία στους Αρμένους και ένα στα Καθιανά.
Η σύζυγός του είχε 4 διαμερίσματα στην Αττική, το ένα εκ των οποίων πουλήθηκε. Δήλωσε επίσης ένα αγροτεμάχιο στην Ανθούσα.
Μετοχές δεν είχε στην κατοχή του, σε αντίθεση με τη σύζυγό του που είχε 90 της ΟΠΑΠ ΑΕ. Αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους εμφανιζόταν τ’ όνομά του, οι καταθέσεις ανέρχονταν συνολικά σε 150.588,51€, με την υποσημείωση ότι ο λογαριασμός με τις 150.000 ευρώ ανήκε στον πατέρα του και ο βουλευτής ήταν συνδικαιούχος μαζί με τα δύο αδέρφια του. Η σύζυγος του Χανιώτη βουλευτή είχε 48.335,28 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ο ίδιος ήταν κάτοχος δύο Ι.Χ., ενός 2.000 κυβικών εκατοστών και ενός 1.600 (αγροτικό), ενώ η σύζυγός του κατείχε ένα 1.400 κ.ε.

voloudakis5102012Μανουσος Βολουδακης
Ο βουλευτής της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης, δήλωσε εισοδήματα από κάθε πηγή (καθώς δεν ήταν βουλευτής για το συγκεκριμένο έτος) 14.146,49 ευρώ και η σύζυγός του 36.162,29 ευρώ. Δεν είχε καμία μεταβολή στην ακίνητη περιουσία του και μετοχές στη Eurobank αξίας κτήσης 6.000 ευρώ.
Οι συνολικές καταθέσεις του ανέρχονταν σε 64.144,76 ευρώ και της συζύγου του σε 22.094, 65 ευρώ. Ηταν κάτοχος ενός Ι.Χ. 1.300 κυβικών εκατοστών, ενός 1.600 και ένα ιστορικό (με πινακίδα FILPA) 2.100 κ.ε. Η σύζυγός του κατείχε ένα αυτοκίνητο 1.400 κυβικών εκατοστών.
Συμμετείχε σε μία επιχείρηση με κεφάλαιο εισφοράς 4.500 ευρώ.

virvidakisΚυριάκος Βιρβιδάκης
Για το οικονομικό έτος 2012 (δεν ήταν βουλευτής) ο κ. Βιρβιδάκης, δήλωνε εισοδήματα  23.054,62 ευρώ και 8.010 ευρώ η σύζυγός του. Η ακίνητή περιουσία του αποτελούνταν από ένα σπίτι 296,27 τ.μ. στο Ακρωτήρι (μερίδιο 25%), ένα διαμέρισμα στην Αθήνα 50 τ.μ. (μερίδιο 25%) και άλλο ένα στην Αθήνα 127 τ.μ. (μερίδιο 50%).
Η σύζυγός του δήλωνε, μία οικία με αποθήκη στον Γαλατά (συνολικού εμβαδού 151 τ.μ.), δύο αγροτεμάχια στον Γαλατά, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα 127 τ.μ. (μερίδιο 50%), ένα σπίτι στα Χανιά έκταση 68,99 τ.μ., ένα αγροτεμάχιο στο Ψαθι Ν. Κυδωνίας και ένα στον Γαλατά (μερίδιο 20%). Μαζί με τη σύζυγό του, είχε καταθέσεις 21.816,98 ευρώ και μόνος του 2.722.07 ευρώ. Η σύζυγός του είχε καταθέσεις 2.081.21 ευρώ.
Ο κ. Βιρβιδάκης δήλωνε επίσης ότι κατείχε 16 μετοχές της ΑΝΕΚ και ένα Ι.Χ. 1.598 κ.ε και ένα 1.328.

σταθάκηςΓιωργος Σταθακης
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης, δήλωσε για το 2012 εισοδήματα ύψους 53.029,35 ευρώ (δεν ήταν βουλευτής την περίοδο αυτή), ενώ η ακίνητη περιουσία του αφορούσε: Ενα διαμέρισμα στην Αθήνα 92 τετραγωνικών (μαζί με τη σύζυγό του), δύο καταστήματα στα Χανιά, ένα γραφείο στα Χανιά, ένα διαμέρισμα στα Χανιά 163,19 τ.μ., δύο οικόπεδα σε Κουντούρα και Μάλεμε (στο ένα συνιδιοκτήτης). Το χαρτοφυλάκιο του κ. Σταθάκη είχε συνολική αξία κτήσης 376.000 ευρώ με μετοχές σε τράπεζες και ναυτιλιακές εταιρείες και συμμετοχή σε αμοιβαία κεφάλαια.  Ο κ. Σταθάκης είχε 401.429, 65 ευρώ καταθέσεις μαζί με τη σύζυγό του και 4.629,66 μόνος του. Κατείχε ένα Ι.Χ. 1.600 κυβικών εκατοστών, και η σύζυγός του ένα 800 κυβικών εκατοστών και ένα 999 το οποίο πούλησε.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα