Κυριακή, 16 Μαΐου, 2021

Διαμαρτυρία για την άρνηση πρόσληψης ΑμεΑ στη ΔΕΥΑΧ

Σε διαμαρτυρία στον δήμο Χανίων, για την άρνηση πρόσληψης ΑμεΑ, στη ΔΕΥΑΧ, προχώρησε το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων.

Το παρόν στην διαμαρτυρία έδωσε η πρόεδρος Σωματείου ΑμεΑ Χανίων, αντιπρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας Κρήτης Αμεα, μέλος της Εθνικής Συνομποσπονδίας ΑμεΑ (ΕΣΑΜΕΑ) Αμαλία Μπασιά καθώς και ο ίδιος ο πολίτης ο οποίος έχει καταθέσει εξώδικο εναντίον της Δημοτικής Επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΥΑΧ αρνείται να εγκρίνει την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ δύο ΑμεΑ για πλήρωση ειδικών θέσεων ΥΕ Εργατών, επικαλούμενη Εσωτερικό Κανονισμό που προβλέπει ότι δεν μπορούν να προσληφθούν στο εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα με αναπηρία άνω του 50%.
Για “απαρχαιωμένο κανονισμό της ΔΕΥΑΧ” έκανε λόγο η κα Μπασιά, πρόεδρος Σωματείου ΑμεΑ Χανίων και αντιπρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας Κρήτης Αμεα, μέλος της Εθνικής Συνομποσπονδίας ΑμεΑ (ΕΣΑμεΑ), τονίζοντας πρόκειται για “παρατυπία” που προσκρούει στους διεθνείς κανόνες περί δικαιωμάτων ΑμεΑ, ζητώντας τη πρόσληψη τους και την αξιοποίηση τους σε θέσεις που μπορούν να προσφέρουν. «Σύμφωνα με τον Νόμο περί ΑΣΕΠ Ν. 4440 άρθρο 25, οι ανάπηροι μπορούν να μέρος σε οποιοδήποτε διαγωνισμό και καταλαμβάνουν το 15% των θέσεων εργασίας» ανέφερε η κα Μπασιά.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων Φώτης Ρηγανάκος, εξέφρασε την διαμαρτυρία του για τον «άδικο διαχωρισμό» των επιτυχόντων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πλήρωση τεχνικού προσωπικού της ΔΕΥΑΧ. «Είναι ένας άδικος κανονισμός που “κόβει” ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν από άλλες θέσεις της Υπηρεσίας, λόγω της ιδιαιτερότητας. Εκτός από την πρόσληψή τους ζητάμε να αλλάξει και ο Κανονισμός της ΔΕΥΑΧ που σύμφωνα με Ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και το Ελληνικό Σύνταγμα κάνει διαχωρισμό ανάμεσα σε εργαζόμενους» τόνισε.

Η υπόθεση

Υπενθυμίζεται ότι  εξώδικο κατά της ΔΕΥΑΧ  έστελε ΑμεΑ που ενώ προσλήφθηκε μέσω ΑΣΕΠ για την πλήρωση μίας εκ των δύο ειδικών θέσεων ΥΕ Εργατών, η επιχείρηση αρνείται την πρόσληψη του επικαλούμενη Εσωτερικό Κανονισμό που προβλέπει ότι δεν μπορούν να προσληφθούν στο εργατοτεχνικό προσωπικό άνθρωποι που έχουν ποσοστό αναπηρίας.
Στο εξώδικο του εργαζόμενου κατά της επιχείρησης σημειώνεται μεταξύ άλλων πως καθίσταται «παράνομη, απάνθρωπη και αναχρονιστική -συνεπώς και ανεφάρμοστη- η διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων, με την οποία αποκλείονται τα άτομα με αναπηρία από την πρόσληψη σε οργανική θέση εργατοτεχνιτών»
Παράλληλα καλείται η ΔΕΥΑΧ να προβεί στη νόμιμη πρόσληψή του σε θέση Εργάτη ΥΕ, ενώ δηλώνει πως επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης εις βάρος του.
Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνει στο εξώδικό του ο εργαζόμενος κατά της επιχείρησης, δύο θέσεις επρόκειτο να πληρωθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για 2 από τις 14 θέσεις αυτές ΥΕ εργατών που η ΔΕΥΑΧ είχε αιτηθεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καθώς και την υπ’ αρ. 35/2017 τροποποιητική αυτής, με θέμα την υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. Όπως επισημαίνει ο εργαζόμενος, σε αμφότερες τις αποφάσεις αυτές, «ουδέν διαλαμβάνεται σχετικά με πιθανά κωλύματός πρόσληψης».
Σύμφωνα με τον εργαζόμενο, ενώ ο ΑΣΕΠ ενέκρινε την πρόσληψη του σε θέση ΥΕ Εργατών στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ., με κωδικό θέσης 1670, εντούτοις, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η ΔΕΥΑΧ δεν ενέκρινε την πρόσληψη με την αιτιολογία ότι,« σύμφωνα με διάταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ (ΦΕΚ 2463/Β’/1-10-2013) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, «Kάθε πρόσωπο που προσλαμβάνεται σε οργανική θέση πρέπει: – Να μην έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 50% εφόσον καταλαμβάνει θέση εργατοτεχνικού προσωπικού».
Ο εργαζόμενος, ΑμεΑ, τονίζει ότι η άρνησή της ΔΕΥΑΧ να εγκρίνει την προσληψη λόγω του ποσοστού αναπηρίας του, «παραβιάζει κατάφωρα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, την απαγόρευση των διακρίσεων και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», παραθέτοντας τι ορίζει ο Νόμος σχετικά με την Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων (Ν. 4443/2016 και Ν.4074/2012), την Παραβίαση της αρχής της ισότητας και της διαφάνειας, τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, η οποία κυρώθηκε στη χώρα μας με το Ν. 4074/2012.
Καταλήγοντας ο εργαζόμενος επισημαίνει στο εξώδικό του πως πρόκειται για μια «παράνομη, απάνθρωπη και αναχρονιστική – συνεπώς και ανεφάρμοστη – διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων, με την οποία αποκλείονται τα άτομα με αναπηρία από την πρόσληψη σε οργανική θέση εργατοτεχνιτών, καθώς με αυτήν εισάγεται άμεση, απαγορευμένη διάκριση εις βάρος προσώπων λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης στον τομέα εργασίας, κατά ευθεία παράβαση του άρθρου 3 Ν. 4443/2016 και του άρθρου 27 Ν. 4074/2012». Επίσης χαρακτηρίζει «παράνομη και ανήθικη την άρνησή της ΔΕΥΑΧ ως προς το να«να δεχθείτε την απασχόλησή μου στην υπηρεσία σας, ερειδόμενοι στην ανωτέρω διάταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σας, αντί να συμμορφωθείτε, τόσο με τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ, όσο και με τη νόμιμη υποχρέωση προστασίας και διασφάλισης της άσκησης του δικαιώματος κάθε προσώπου στην εργασία, και δη ατόμου με αναπηρία».

Τι λέει ο δήμαρχος
Σε συνάντηση που ακολούθησε με τον δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, ο ίδιος εξέφρασε την στήριξη του στους δύο πολίτες ΑμεΑ οι οποίοι υπερασπίζονται τα αυτονόητα δικαιώματά τους και δεσμεύτηκε πως θα αλλάξει ο Οργανισμός Εσωτερικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ κάτι που όπως είπε, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία αφού απαιτείται διάστημα άνω του ενός έτους. Αυτό, σύμφωνα με τον δήμαρχο Χανίων, πρακτικά βάζει απόλυτο περιορισμό στη ΔΕΥΑΧ ώστε να αποδεχτεί τη θέση που ενέκρινε για πρόσληψη ο ΑΣΕΠ. Υποσχέθηκε πάντως ο δήμος να υποστηρίξει τους δύο πολίτες ΑμεΑ να εξαντλήσουν τα ένδικα μέσα, διεκδικώντας την τελική δικαίωση τους μέσω της νομικής οδού.
«Σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης, ακόμη κι αν εγώ μιλήσω με την Διοίκηση της ΔΕΥΑΧ ούτε “εντέλεσθαι” μπορώ να τους πω ούτε οτιδήποτε στο να αποδεκτούν τη θέση μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Κατά τη γνώμη μου, ο ΑΣΕΠ εκεί ακριβώς που είπε ότι έχει λάβει υπόψη του τους εσωτερικούς κανονισμούς των Οργανισμών, των Υπηρεσιών που αιτούνται τις θέσεις, δεν το έκανε. Το έκανε πλημμελώς, ενδεχομένως. Και εάν η Διοίκηση της ΔΕΥΑΧ προσπαθούσε να το ανατρέψει αυτό θα μπλόκαρε το σύνολο του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν υποτιμώ και δεν υποβαθμίζω το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών…» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σημανδηράκης που γνωστοποίησε ότι την επόμενη φορά που η ΔΕΥΑΧ θα αναζητήσει θέσεις εργαζομένων για τεχνικό προσωπικό, θα εισηγηθεί να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία σωματικών τεστ ώστε να διαπιστωθεί εάν τα άτομα αυτά μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας.

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες