Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, 2020

Διαχείριση Κινδύνων Επιχειρήσεων

Η πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ δεδομένων, οντοτήτων, ατόμων και ομάδων θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση στη διαχείριση κινδύνων.

H ταχύτητα, το εύρος και η ποικιλία των κινδύνων στο σημερινό ψηφιακό κόσμο δημιουργούν ένα καθεστώς όπου οι απαραίτητες δεξιότητες για κάποιες προφανείς δυνατότητες πρόβλεψης είναι όλο και πιο δύσκολο να βρεθούν. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την έκταση και την ποικιλομορφία των δεδομένων που χειρίζονται καθημερινά, ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για να υποστηρίζουν την ιεράρχηση και την κατανόηση των κινδύνων της επιχείρησης

Κυριότεροι κίνδυνοι των επιχειρήσεων
Με βάση τη μελέτη της εταιρείaς Dun & Bradstreet (παρέχει δεδομένα, μοντέλα ανάλυσης και πληροφορίες για επιχειρήσεις), προτείνονται πέντε βασικοί τομείς κινδύνου επιχειρήσεων με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι σήμερα ανώτατα χρηματοοικονομικά στελέχη. Πρόκειται για:
• Ασφάλεια του κυβερνοχώρου
• Καταλληλότητα
• Διαχείριση δεδομένων
• Διακυβέρνηση
• Ανθρώπινο κεφάλαιο και ανθρώπινοι πόροι
Αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις φαίνεται να αντιλαμβάνονται και να εφαρμόζουν μια στρατηγική δεδομένων για τη διαχείριση κινδύνων σε διάφορα επίπεδα, είναι φανερό ότι τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται με ολιστικό ή ολοκληρωμένο τρόπο για τις περισσότερες από αυτές. Επιπλέον, οι ανθρώπινες πτυχές της κουλτούρας, της καταλληλότητας και της διαχείρισης ταλέντων αποτελούν εσωτερικές απειλές, ακριβώς όπως η ασφάλεια του κυβερνοχώρου και η διακυβέρνηση οι οποίες δημιουργούν απειλές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ασφάλεια κυβερνοχώρου
Ο ψηφιακός κόσμος δεν επιτρέπει σε καμία επιχείρηση να αισθάνεται άνετα μπροστά στις απειλές και τα τρωτά σημεία της ασφάλειας του κυβερνοχώρου. Σύμφωνα με μελέτες, περισσότερο από το ένα τρίτο των μεγάλων επιχειρήσεων εξακολουθούν να μην έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να ανιχνεύουν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Όλο και περισσότερο, τα δεδομένα αποτελούν σημαντικό στοιχείο στον κυβερνοχώρο. Η κατανόηση των διάφορων συνδέσεων μεταξύ των επιθέσεων χρησιμοποιώντας τα δεδομένα, μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανιχνεύουν τις απειλές προτού αυτές διεισδύσουν στο εσωτερικό τους. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν είναι κόμη σε θέση να το πραγματοποιήσουν με επιτυχία.

Καταλληλότητα
Σε ένα ψηφιακό κόσμο όπου οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για παραβιάσεις, αποτυχίες και λάθη, έρχονται συχνά τα ανώτατα χρηματοοικονομικά στελέχη για να κατανοήσουν τους νόμους, τις απαιτήσεις και τα πρότυπα, ώστε να εξασφαλίσουν μια ορθολογική διαχείριση δεδομένου των ανωτέρω περιορισμών. Καθώς οι παγκόσμιοι κανονισμοί πολλαπλασιάζονται και οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μεγαλώνουν, οι επιχειρήσεις εκτίθενται σε κινδύνους συμμόρφωσης – καταλληλότητας περισσότερο από ποτέ. Ενώ πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δεδομένα για να αντιληφθούν τα διάφορα επίπεδα συμμόρφωσης, οι σχέσεις μεταξύ των πηγών παράβασης και των πιθανοτήτων απειλών δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως.

Διαχείριση δεδομένων
Η διαχείριση δεδομένων είναι από μόνη της, αναμφίβολα, μια μεγάλη ανησυχία για τα περισσότερα χρηματοοικονομικά στελέχη. Η ποιότητα των δεδομένων εξακολουθεί να προκαλεί προβλήματα. Μόνο το 20% των στελεχών δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούν για να παίρνουν αποφάσεις σχετικές με τον κίνδυνο (μελέτη Dun & Bradstreet). Δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις οφείλουν να διαχειρίζονται δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές, είναι εύκολο να κατανοηθεί γιατί οι σύνδεσμοι που λείπουν μεταξύ συστημάτων και τομών μπορούν όχι μόνο να δημιουργήσουν χάος, αλλά επίσης να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματά τους. Σε ότι αφορά τη διαχείριση κινδύνων, τα δεδομένα υψηλής ποιότητας είναι σημαντικά για την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών.

Διακυβέρνηση
Όπως και με πολλές άλλες λειτουργίες, η διακυβέρνηση αυτή καθεαυτή αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τα δεδομένα. Ακόμη και εάν οι επιχειρήσεις κατέχουν δεδομένα, η ταχύτητα των συναλλαγών και ο ρυθμός αλλαγής απαιτούν από αυτές να εγκαθιδρύσουν συνδέσμους μεταξύ πολλών στοιχείων σε επίπεδο ρυθμιστικό, χρηματοοικονομικό και ανταγωνιστικό. Περισσότερο από 40% των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα θεωρούν τη διακυβέρνηση ως μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες μιας επιχείρησης σε ότι αφορά τη διαχείριση κινδύνων.

Ανθρώπινο κεφάλαιο και ανθρώπινοι πόροι
Στις περισσότερες επιχειρήσεις, η στρατηγική διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου ενέχει σημαντικό κίνδυνο. Η πρόσληψη ακατάλληλου ταλέντου μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Τα χρηματοοικονομικά στελέχη αναγκάζονται να συνεργάζονται στενότερα με το ανθρώπινο δυναμικό για την αποκάλυψη “κρυφών” κινδύνων όπως η απάτη ή η αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Το 2015, το 57% την ερωτηθέντων επαγγελματιών διαχείρισης κινδύνων δήλωσε ότι η πρόσληψη κατάλληλου ταλέντου ήταν σημαντική για τη βέλτιστη διαχείριση κινδύνων. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που αγωνίζονται να συνδέσουν σωστές δεξιότητες με την εφαρμογή πολιτικών προσλήψεων που βασίζονται στα δεδομένα.

Συμπερασματικά, τα χρηματοοικονομικά στελέχη παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση κινδύνων των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό τις βοηθούν να στοχεύσουν τις σχέσεις μεταξύ των δεδομένων. Η βέλτιστη ανάλυση των δεδομένων μπορεί να βοηθήσει τα στελέχη της χρηματοοικονομικής να διαχειριστούν με ευκινησία την καταλληλότητα, τον έλεγχο και τον κίνδυνο.

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες