Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου, 2022

Απαλλαγή από την καταβολή των Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ακινήτων

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να απαλλάσσονται πλήρως από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας-φωτισμού, όταν το ακίνητό τους δεν ρευματοδοτείται και δεν χρησιμοποιείται (είναι κενό), οφείλουν αμέσως μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης να καταθέτουν στο Δήμο Χανίων αίτηση απαλλαγής τους από τη χρέωση δημοτικών τελών, στην οποία να επισυνάπτουν τα εξής δύο δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου, και
2. Υπεύθυνη δήλωσή τους προς το Δήμο ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο (άρθρο 222 του Ν. 4555/19-7-2018 ).

ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ από 1/1/2009 έως 19/7/2018

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που είχαν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους για οποιοδήποτε διάστημα μεταξύ 1/1/2009 έως 19/7/2018, έχουν εξάμηνη προθεσμία να καταθέσουν στον Δήμο Χανίων αίτηση απαλλαγής τους από τη χρέωση δημοτικών τελών, στην οποία θα επισυνάπτουν τα εξής δύο δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου και
2.Υπεύθυνη δήλωσή τους προς το Δήμο ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτούνταν και δεν χρησιμοποιούνταν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο (άρθρο 222 του Ν. 4555/19-7-2018).

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα