Δευτέρα, 12 Απριλίου, 2021

Αντίθετο το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά για τους δασικούς χάρτες

Με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά σχετικά με τους αναρτηθέντες Δασικούς Χάρτες και τα προβλήματα που αυτοί έχουν δημιουργήσει, επισημαίνει ότι καθίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσων τροποποιητικών παρεμβάσεων προκειμένου να αρθούν λάθη, αστοχίες και αδικίες τα οποία θα υποστούν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, παραγωγοί αλλά και γενικότερα όσοι θίγονται από το περιεχόμενο τους.
«Ζητάμε άμεσα όπως γίνει τροποποίηση της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, με ενσωμάτωση των παρακάτω προτάσεων:

1. Να ενσωματωθεί το ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου), στους δασικούς χάρτες θεωρώντας ως πρόδηλο λάθος όλες τις περιοχές που ταυτίζονται με τους δασικούς χάρτες. Άλλωστε βάση του ΟΣΔΕ δίνονται οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις από την Ελληνική Πολιτεία και την Ε.Ε.
2. Υπάρχουν πρόδηλα σφάλματα που αποτυπώνονται στους χάρτες και πρέπει να διορθωθούν χωρίς επιβάρυνση των ενδιαφερομένων, όπως Δήμοι και ιδιώτες ( π.χ. εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί τελεσίδικα, παραλίες και άλλες εκτάσεις που εμφανίζονται ως δασικές)
3. Η υφιστάμενη δημοτική αγροτική οδοποιία και περιουσία εν γένει, να μην χαρακτηρίζεται δασική,καθ’ όσον αυτό θα φέρει την εγκατάλειψη της και τη μη δυνατότητα χρηματοδότησης για τη συντήρηση της ή την ένταξη της σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα .
4. Να μην θίγονται αναγνωρισμένα δικαιώματα σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, που αφορά επιδοτήσεις, ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα κλπ
5. Το κόστος για την υποβολή αντιρρήσεων κρίνεται υπερβολικά υψηλό καθώς θα απαιτηθεί και τεχνική υποστήριξη των ενδιαφερομένων. Ζητείται η κατάργηση του ή έστω η σημαντική μείωση του τέλους αυτού.
6. Ο χρόνο υποβολής των ενστάσεων να παραταθεί έως 31-12-2021

Μετά τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι:
“Είναι εύλογες οι αντιδράσεις και οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας από το σύνολο των συμπολιτών μας που θίγονται”» καταλήγει η ανακοίνωση.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες