Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Ανομία τέλος σε Λαφονήσι – Φαλάσαρνα – Μπάλος

Σε Φ.Ε.Κ. οι υπουργικές αποφάσεις που θωρακίζουν τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Στην πλήρη αποδοχή των προτάσεων των Δήμων Κισσάμου και Καντάνου – Σελίνου για το Λαφονήσι, και του πρώτου για Φαλάσαρνα και Μπάλο προχωράει με τρεις Υπουργικές Αποφάσεις το Υπουργείο Περιβάλλοντος!

Αποφάσεις που επί της ουσίας λειτουργούν ώστε οι ευαίσθητες αυτές περιβαλλοντικά περιοχές να προστατευτούν πλήρως, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη επισκεψιμότητα τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι γίνονται πλήρως αποδεκτές οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες, οι απαγορεύσεις και τα σχέδια δράσης που προτείνουν οι Δήμοι, προτάσεις που αποτελούν και θέσεις των επιστημονικών φορέων όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να δοθεί τέλος στην κατάσταση που είχε διαμορφωθεί και απειλούσε την οικολογική ισορροπία. Οι υπουργικές αποφάσεις έγιναν ΦΕΚ χθες και προχθές και παρουσιάζουμε σήμερα τα βασικά σημεία τους.

Μέτρα προστασίας για Μπάλο

• Προβλέπεται αποκλειστικά η εγκατάσταση και λειτουργία ενός δημοτικού αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Η εγκατάσταση του αναψυκτήριου θα αποτελείται από μη μόνιμη κατασκευή, διαστάσεων μέχρι 70 τ.μ. με την ηλεκτροδότηση του να γίνεται από φωτοβολταϊκά συστήματα.
• Δημιουργία ελεύθερης ζώνης με περιμετρική σήμανση γύρω από τη λιμνοθάλασσα πλάτους 3 περίπου μέτρων (περιοχή αναπαραγωγής και διαβίωσης δίθυρων), σχεδιασμός, και εγκατάσταση υπαίθριου συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος και ενημέρωσης.
• Τοποθέτηση πινακίδων σε σημεία ενδιαφέροντος για την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά τις ζώνες προστασίας και τους όρους καλής συμπεριφοράς των χρηστών και την ανάδειξη των οικολογικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.
• Καθορισμός αριθμού και προδιαγραφών τουριστικών πλοίων και σκαφών αναψυχής, καθορισμός αριθμού, θέσεων εγκατάστασης και τεχνικών χαρακτηριστικών πλωτών ναυδέτων,
• Η τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε μέτρων. Η τοποθέτηση συνολικά εκατόν πενήντα (150) ομπρελών θα γίνεται σε συνολικά τρεις μικρές συστάδες οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τα 500 τ.μ. έκαστη. Τοποθέτηση ξύλινων αποσπόμενων διαδρόμων ώστε να μειώνεται η επιφάνεια επαφής με τις αμμοθίνες. Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός θα απομακρύνεται μετά τον Οκτώβριο.

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κρήτης καταθέτει στα “Χ.ν.” την αυτοδιοικητική του πρόταση

Η εγκατάσταση και λειτουργία δυο υπαίθριων χώρων στάθμευσης στο νότιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής (Καλυβιανή Κισσάμου) για την κάλυψη των επισκεπτών της περιοχής, στο βόρειο και νότιο τμήμα της ζώνης, χωρητικότητας 100 και 500 οχημάτων, αντίστοιχα. Προβλέπεται επίσης η προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Φαλάσαρνα, δύο καντίνες μέχρι 50 τ.μ. στην Παχιά Άμμο!

Πολύ μεγάλες είναι οι αλλαγές που φέρνει η υπουργική απόφαση για την παραλία της Παχιάς Άμμου στα Φαλάσαρνα και ειδικότερα στο τμήμα όπου βρίσκονται δύο μεγάλες ιδιωτικές εγκαταστάσεις και τα αντίστοιχα ομπρελοκαθίσματα, όπως και τα ομπρελοκαθίσματα του Δήμου Κισσάμου.

Ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Σπύρος Μπαλαντίνος μιλά για την ανάγκη διασύνδεσης πρωτογενούς τομέα – επιχειρηματικότητας

Προβλέπεται συγκεκριμένα:
•Η εγκατάσταση και λειτουργία έως δύο αναψυκτηρίων έκτασης μέχρι 50 τ.μ. το καθένα που θα πρέπει να απομακρύνονται μετά τον Οκτώβρη. Σημειώνεται ότι σήμερα οι τροχήλατες καντίνες λειτουργούν ως…μπαρ, εστιατόρια κα. Ο τρόπος λειτουργίας τους μέχρι σήμερα οδήγησε την “Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης” στην αφαίρεση των δύο γαλάζιων σημαιών.
• Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων που θα αφήνουν ελεύθερη ζώνη 5 μέτρων από την ακτογραμμή.
• Αποκλεισμός της πρόσβασης μηχανοκίνητων οχημάτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καταργούνται οι θέσεις στάθμευσης πάνω στην αμμουδιά όπως γίνεται τώρα.
• Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των προβλεπόμενων αναψυκτηρίων.
• Επιτρέπεται η μη μηχανοκίνητη ήπια θαλάσσια αναψυχή, κολύμβηση, ιστιοσανίδα, κανό, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογραφία.
• Καθορισμός αριθμού και προδιαγραφών των τουριστικών πλοίων και σκαφών αναψυχής.
• Σήμανση μονοπατιών και τοποθέτηση πινακίδων.
•Αποκατάσταση πληθυσμού του Androcymbium Rechingeri.

Λαφονήσι: Απαλλοτρίωση και αποκατάσταση

Ειδικότερα για τη ζώνη Α3 (νησί, παραλία Βουλισμένης και ενδοχώρα της) προβλέπονται πολύ συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και μπαίνουν όροι για την επισκεψιμότητα.
• Η εγκατάσταση και λειτουργία έως δύο δημοτικών αναψυκτηρίων και δυο ειδικών χώρων σκίασης, έκτασης 150 τ.μ. εκάστου, και δύο λυόμενες κατασκευές, διαστάσεων μέχρι 40 τ.μ. εκάστη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
• Τοποθέτηση 200 ομπρελών με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε μέτρων. Η τοποθέτηση θα γίνεται σε συνολικά έξι μικρές συστάδες ομπρελών, με παραχώρηση τριών συστάδων ανά δήμο (ήτοι 100 ομπρέλες ανά δήμο όπου το 10 % θα είναι για άτομα με ειδκές ανάγκες), με επιφάνεια που δεν θα υπερβαίνει τα 300 τ.μ. έκαστη.
• Απαγορεύεται η διέλευση τροχοφόρων παρά μόνο εκείνων που θα μετακινούν άτομα με ειδικές ανάγκες προς την παραλία αλλά και οχήματα που εξυπηρετούν τις δημοτικές υποδομές.
• Αποκατάσταση απαλλοτριωμένων εκτάσεων. Στο σχέδιο δράσης προβλέπεται εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης για την υπό απαλλοτρίωση περιοχή καθώς και αποκατάσταση της αμμοθινών κυρίως σε περιοχές που χρησιμοποιούνται ως έκνομοι χώροι στάθμευσης: έργα ανύψωσης και σταθεροποίησης των αμμοθινών με κατασκευή «παγίδων» για τη συγκράτηση της άμμου και την διευκόλυνση της εγκατάστασης των ιθαγενών φυτών. Τέλος αποκατάσταση του υγροτόπου “Βουλισμένης”.
Σημειώνεται ότι στην προστατευτέα περιοχή υπάρχει ιδιωτική έκταση την απαλλοτρίωση της οποίας προτείνουν οι δύο δήμοι ώστε να διασφαλιστεί η επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος.
• Ισχυρή είναι η προστασία και για την περιοχή του Κεδρόδασους για την οπία δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα (καντίνες, ομπρέλες κα.) αλλά και για το υπόλοιπο τμήμα μέχρι τον Κριό.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα