Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

Ανεμογεννήτριες στο Αποπηγάδι με τις ευλογίες της Περιφέρειας Κρήτης

» Παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και Στρατού

Ανεμογεννήτριες στο Αποπηγάδι “οραματίζεται” η Περιφέρεια Κρήτης, με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας να γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για νέο υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,5MW που θα αποτελείται από πέντε ανεμογγενήτριες και συσσωρευτές(μπαταρίες) εγγυημένης ισχύος 5,5 Mw, παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων και τις διαφωνίες του Στρατού.
Στο πλαίσιο των γνωμοδοτήσεων φορέων, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανέφερε εγγράφως προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι δεν συνηγορεί με την εγκατάσταση του Υβριδικού Σταθμού «επειδή επηρεάζονται συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων».
Επίσης, η Διεύθυνση Υδάτων γνωμοδότησε ότι η ΜΠΕ θα πρέπει να συμπληρωθεί με έρευνα πεδίου για την αποτύπωση του υδρολογικού δυναμικού της περιοχής και με ανάλογες μελέτες σχετικές με το αν τα κατασκευαστικά έργα επηρεάζουν τις υδροληψίες της ευρύτερης περιοχής.
Οπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες θα είναι άλλων διαστάσεων και μεγαλύτερης ισχύος σε σύγκριση με εκείνες που προβλέποταν σε προγενέστερη έγκριση.
Η Επιτροπή υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ο εκπρόσωπος του οποίου, Γιάννης Μεραμβελιωτάκης, εξέφρασε την άποψη της υπηρεσίας, να τεθούν όροι για πυρασφάλειας.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ο πρόεδρός της Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Νίκος Ξυλούρης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «γνωμοδοτούμε για μέση τάση. Θα πρέπει να επιμείνουμε στα μέτρα που προτείνει η εισήγηση για την προστασία του χώρου από ενδεχόμενο ατύχημα».
Από την Ορνιθολογική Εταιρεία, ο Απόστολος Καλτσής ανέφερε ότι «το έργο είναι διπλασιας ισχύος σε ενέργεια. Είναι θεωρούμε καινούργιο έργο». Οσο για το, όπως αναφέφθηκε, η περιοχή του έργου δεν είναι Natura, ο κ. Καλτσής σημείωσε ότι «είναι εκτός Νατούρα αλλά πολύ κοντά. Σε κοντινή απόσταση είναι οι περιοχές Νατουρα του Εθνικού Δρύμου. Ο νόμος λέει ότι για έργα κοντά σε περιοχές Νατούρα που μπορούν να την επηρεάσουν είναι για ειδική οικολογική αξιολόγηση. Θεωρουμε ότι πρέπει να γινει ειδική οικολογική μελέτη και όχι από πριν να γνωμοδοτήσει από πριν η περιφέρεια».
Ο κ. Ξυλούρης απάντησε ότι «η πρότασή σας παραπέμπει την απόφασή μας στις καλενδες.Πείτε μου μια περιοχή στην Κρήτη που δεν επηρεάζεται από πουλιά. Η πρότασή σας να γίνει πρώτα ειδική οικολογική αξιολόγηση θα πάει την απόφασή μας δυο χρονια πίσω».
Το μέλος της Επιτροπής Σοφία Μαλανδράκη (παράταξη Αρναουτάκη) υπενθύμισε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων στο Αποπηγάδι και ζήτησε προστασία της περιοχής και διασφάλιση των περιουσιών ενώ διερωτήθηκε αν «αυτά που εγκρίνουμε είναι αυτής της εποχής, όταν υπάρχουν πλωτά αιολικά πάρκο».
Το μέλος της Επιτροπής Γιάννης Μανούσακας (παράταξη Αλ. Μαρκογιαννάκη) τάχθηκε υπέρ της επένδυσης.
Το μέλος της Επιτροπής και της “Λαικής Συσπείρωσης”, Αλέκος Μαρινάκης καταψήφισε την εισήγηση θέτοντας«πέρα από τα περιβαλλοντικά ζητήματα τη συνολική πολιτική για την ενέργεια» ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των κατοίκων.
Ο Νίκος Ξυλούρης έθεσε τους όρους να υπάρχουν «μέτρα ασφάλειας στους χώρους εγκατάστασης των μονάδων αποθήκευσης», «να γίνεται ανακύκλωση των μπαταριών» και, μεταξύ άλλων, «για τον δρόμο που θα ανοιχτε να προστατέψουμε τα πρανή».
Από την Επιτροπή Κατοίκων ο Γιώργος Γεωργιλάκης ζήτησε να αποκλειστεί το Αποπηγάδι από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, να συνταχθεί μια νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να συνταχθούν μελέτες οικολογικής αξιολόγησης.
Ο ίδιος είπε προς τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος ότι «μιλάτε για εμάς χωρίς εμάς», και τόνισε πως ο αγώνας των κατοίκων θα φέρει αποτελέσματα.
Επίσης, ζήτησε να καταψηφιστεί η ΜΠΕ.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Οπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη γνωμοδότηση – εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, «κατόπιν σχετικών αιτημάτων, η Άδεια Παράγωγης μεταβιβάστηκε από την εταιρεία “ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.” στην εταιρεία INDUCE ENERGY IKE και τροποποιήθηκε ως προς την περιοχή ενδιαφέροντος εγκατάστασης και του τοπωνυμίου τη θέση, τον αριθμό και τον τύπο των ανεμογεννητριών, την αύξηση της ισχύος του Αιολικού Σταθμού (από 5,1MW σε 10,5MW) και την αλλαγή του αποθηκευτικού συστήματος του ΥΣΠΗΕ (από δύο δεξαμενές με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους, με χρήση ύδατος, σε σύστημα αποθήκευσης αποτελούμενο από ηλεκτρικούς συσσωρευτές).
Επιπλέον αναφέρεται ότι «η νέα οδοποιία που θα κατασκευαστεί θα έχει προδιαγραφές Γ’ κατηγορίας δασικής οδοποιίας».

“ΝΑΙ” ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τις εξής παρατηρήσεις:
•Η περιοχή του έργου ΑΠΕ δεν περιλαμβάνεται στις στις περιοχές χαρακτηρισμένες ως Ειδικές Ζώνες Διαχείρισηςκαι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου ΝΑΤURA 2000. Σημειώνεται ως «περιοχή μεγάλης πυκνότητας αρπακτικών».
•Σε περίπτωση που απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου χώρος για την προσωρινή εναπόθεση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και αδρανών υλικών, να εγκριθεί με απόφαση της περιβαλλοντικά αδειοδοτούσας αρχής (Δνση ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) μέσω κατάθεσης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ).
•Η φθορά της δασικής βλάστησης να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατόν κατά την κατασκευή της δασικής οδοποιίας και των πλατειών τοποθέτησης.
•Να εφαρμοστούν φυτεύσεις σε όλες τις δημιουργούμενες επιφάνειες του έργου που επιδέχονται φυτοκάλυψη (πρανή επιχωμάτων, πρανή ταμιευτήρων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κ.λ.π.).

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα