Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, 2020

Αφαίρεση ρητορικής μίσους από το διαδίκτυο

Οι εταιρείες πληροφορικής αξιολογούν πλέον το 89% του επισημασμένου περιεχομένου εντός 24 ωρών, ενώ το 72% του περιεχομένου που θεωρείται παράνομη ρητορική μίσους αφαιρείται, σε σύγκριση με το 40% και το 28 % αντίστοιχα, όταν τέθηκε σε ισχύ ο κώδικας δεοντολογίας το 2016.
Oι εταιρείες πληροφορικής, πάντως, πρέπει να βελτιώσουν την παροχή ανατροφοδότησης προς τους χρήστες. Αυτό συμπεραίνει η Κομισιόν σε σημερινή ανακοίνωσή της αναφορικά με απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στο διαδίκτυο, με δεδομένες πλέον τις ποικίλες ρατσιστικές συμπεριφορές μετά την σταδιακή γιγάντωση των εθνικιστικών και των ακροδεξιών τάσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
Η απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβία ποινικοποιεί τη δημόσια υποκίνηση πράξεων βίας ή μίσους που στρέφονται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής. Η ρητορική μίσους, όπως ορίζεται στην εν λόγω απόφαση-πλαίσιο, συνιστά ποινικό αδίκημα και όταν συμβαίνει στο διαδίκτυο.
Για να ανταποκριθούν στο εντεινόμενο πρόβλημα της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, η Κομισιόν και τέσσερις μεγάλες επιχειρήσεις (Facebook, Microsoft, Twitter και YouTube) παρουσίασαν τον Μάιο του 2016 «κώδικα δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.
Κατά τη διάρκεια του 2018, τέσσερις νέες εταιρείες αποφάσισαν να προσχωρήσουν στον κώδικα δεοντολογίας: Google+, Instagram, Snapchat, Dailymotion. Σήμερα ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον κώδικα δεοντολογίας και η γαλλική πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών Webedia.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 η Κομισιόν εξέδωσε ανακοίνωση που παρέχει καθοδήγηση στις πλατφόρμες σχετικά με τις διαδικασίες κοινοποίησης και απόσυρσης για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Η σημασία της καταπολέμησης της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και η ανάγκη να συνεχιστούν οι εργασίες σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας κατέχουν εξέχουσα θέση στο εν λόγω έγγραφο καθοδήγησης.
Στις 7 Δεκεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσματα ενός πρώτου γύρου παρακολούθησης για την αξιολόγηση της εφαρμογής του εν λόγω κώδικα δεοντολογίας.
Τα αποτελέσματα του δεύτερου και του τρίτου γύρου παρακολούθησης που δημοσιεύθηκαν την 1η Ιουνίου 2017 και στις 19 Ιανουαρίου 2018 έδειξαν συνεχή πρόοδο.
Από τότε και μέχρι σήμερα, ο κώδικας δεοντολογίας σημειώνει συνεχή πρόοδο, και η πρόσφατη αξιολόγηση επιβεβαιώνει ότι οι εταιρείες πληροφορικής παρέχουν ταχεία ανταπόκριση στο περιεχόμενο ρατσιστικής και ξενοφοβικής ρητορικής μίσους που τους κοινοποιείται. Πρέπει, ωστόσο, να βελτιώσουν την ανατροφοδότηση προς τους χρήστες που κοινοποιούν σχετικό περιεχόμενο, και να παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις κοινοποιήσεις και την αφαίρεση περιεχομένου.
Την 1η Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκε σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει δύο μέρη, ένα γενικό μέρος σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται σε όλα τα είδη παράνομου περιεχομένου και ένα ειδικό μέρος για τις ειδικές δράσεις που πρέπει να εφαρμόζουν οι πλατφόρμες για την αντιμετώπιση του τρομοκρατικού περιεχομένου. Όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν για όλα τα είδη παράνομου περιεχομένου, η σύσταση περιλαμβάνει σαφέστερες διαδικασίες κοινοποίησης και απόσυρσης, αποτελεσματικότερα εργαλεία και προδραστικές τεχνολογίες, ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές επιχειρήσεις και στενότερη συνεργασία με τις αρχές.
Οι εταιρείες αφαιρούν το παράνομο περιεχόμενο όλο και ταχύτερα, αλλά αυτό δεν οδηγεί σε υπερβολική αφαίρεση περιεχομένου: το ποσοστό αφαίρεσης δείχνει ότι ο έλεγχος που πραγματοποιούν οι εταιρείες εξακολουθεί να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης. Επιπλέον, χάρη στον κώδικα δεοντολογίας, δημιουργήθηκαν εταιρικές σχέσεις μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών αρχών και των πλατφορμών ΤΠ για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες