Σάββατο, 17 Απριλίου, 2021

619.380 για τα σχολεία του Δήμου Χανίων από το «Φιλόδημος ΙΙ»

Την ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, για την πράξη του Δήμου Χανίων σχετικά με την πυροπροστασία των σχολικών κτιρίων.
Στην επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, περιγράφεται η ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», της πράξης: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων» συνολικού προϋπολογισμού 619.380,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Χανίων, χρηματοδοτούμενο εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ/ΥΠΕΣ).
Η συγκεκριμένη έγκριση περιλαμβάνει την εκπόνηση νέων μελετών και την επικαιροποίηση παλαιών, για ολοκληρωμένη πυροπροστασία στο σύνολο των σχολικών κτιρίων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων. Παράλληλα, θα γίνει εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων το επόμενο διάστημα, για την προστασία και την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού στα σχολεία

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες