Τρίτη, 17 Μαΐου, 2022

ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
giorgosgeorgakakis@yahoo.gr

Προβληματισμοί, παρακάτω, για τη μη έγκριση, μέχρι σήμερα, του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ιναχωρίου. Ως γνωστόν, η σχετική μελέτη έχει αποσταλεί για έγκριση στη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης από τις 2 Φεβρουαρίου 2010. Ωστόσο, η μελέτη παραμένει, επί πέντε μήνες, στα συρτάρια της συγκεκριμένης Υπηρεσίας και δεν έχει σταλεί στο ΣΧΟΠ της Περιφέρειας, που, σύμφωνα με τον νόμο, γνωμοδοτεί πριν εκδοθεί η απόφαση του περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αυτό συμβαίνει γιατί, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιναχωρίου, τόσο η προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ, Κατερίνα Τσουκαλά, όσο και ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, Θανάσης Καρούντζος, ισχυρίζονται
-προφορικά πάντα- ότι στη μελέτη υπάρχουν παρατυπίες – παρανομίες. Ποιες είναι αυτές; Επισήμως δεν γνωρίζουμε. Ανεπισήμως αυτές είναι ότι στη μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ δεν έχει προβλεφθεί Ζώνη Αναζήτησης Εξόρυξης Βιομηχανικών Ορυκτών (ΖΑΕΒΟ).

Ο Δήμος Ιναχωρίου απαντά ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία η μελετητική ομάδα είχε δικαίωμα να μην προβλέψει ΖΑΕΒΟ στο ΣΧΟΟΑΠ. Επικαλείται, μάλιστα, και έγγραφο – απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος) προς τον Δήμο Ιναχωρίου (αρ. πρωτ.: 36525, 30/10/2009), στο οποίο η διευθύντρια, Πολυξένη Ζέικου διευκρινίζει ότι «τα αναφερόμενα στο (γ) σχετικό έγγραφό μας αφορούν εν γένει στη δυνατότητα ανάπτυξης εξορυκτικής δραστηριότητας στην περιοχή σας».

Το πώς έφτασε το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, νυν Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να τοποθετείται επί της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ιναχωρίου και μάλιστα πριν η συγκεκριμένη μελέτη ολοκληρωθεί (η Β2 φάση βρισκόταν σε εξέλιξη) είναι άλλου παπά ευαγγέλιο, που δεν θα μας απασχολήσει σήμερα. Απλά, σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο Υπουργείο
-όπως ο Δήμος Ιναχωρίου καταγγέλλει- ουδεμία αρμοδιότητα είχε να τοποθετηθεί επί του θέματος!

Aξίζει να σημειωθεί ότι, εκ μέρους της ομάδας μελέτης, ο χωροτάκτης, Αντώνης Χουρδάκης και ο περιβαντολλόγος, Κώστας Πρωτοπαπαδάκης, με κοινή τους επιστολή προς την Περιφέρεια Κρήτης, στις 23/3/2010, επισημαίνουν ότι «… η ομάδα μελέτης στο τελευταίο αντίγραφο της μελέτης Β2 φάσης στον χάρτη Π2 δεν περιέλαβε Ζώνη Αναζήτησης Εξόρυξης Βιομηχανικών Ορυκτών, επειδή η συγκεκριμένη ζώνη βρίσκεται σε επαφή με τη Ζώνη “Τοπίου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους”, που αφορά το νοτιοανατολικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής του γυψοφόρου βουνού με την επωνυμία Άη Λιας, βασιζόμενη στην παράγραφο Γ.3.7.Ι. του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Κρήτης, όπου το παραπάνω πλαίσιο θεωρεί ότι “οι μεταλλευτικές λατομικές δραστηριότητες εξόρυξης γύψου είναι ιδιαίτερα οχλούσες και ζητά την απαγόρευσή τους στις προστατευόμενες περιοχές, στις περιοχές με μνημεία και στις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους από τα υποκείμενα ΣΧΟΟΑΠ”».

Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτουν πολλά ερωτήματα. Καταγράφω, σήμερα, ορισμένα εξ αυτών:

Η παρατυπία – παρανομία, που -υποτίθεται ότι- υπάρχει στη μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ιναχωρίου, είναι όντως ότι δεν έχει προβλεφθεί Ζώνη Αναζήτησης Εξόρυξης Βιομηχανικών Ορυκτών; Αυτό είναι το πρόβλημα;

Είναι παράτυπο ή παράνομο, με βάση την κείμενη νομοθεσία (νόμος, άρθρο, παράγραφος;) ότι στο ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ιναχωρίου δεν έχει προβλεφθεί Ζώνη Αναζήτησης Εξόρυξης Βιομηχανικών Ορυκτών; Αν είναι, το έχει επισημάνει εγγράφως, ως όφειλε, η Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στην Επιτροπή Παρακολούθησης της μελέτης; Αν δεν το έχει επισημάνει εγγράφως γιατί δεν το κάνει; Μήπως γιατί δεν είναι παράτυπο – παράνομο;

Η μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης (ή Επιτροπή Επίβλεψης). Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Ιναχωρίου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης. Πώς είναι δυνατόν οι εκπρόσωποι όλων αυτών των φορέων να υπέγραψαν μία μελέτη που περιείχε παρατυπίες – παρανομίες; Έστω, η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ, Βάννα Σφακιανάκη δεν όφειλε, αν όντως υπήρχε κάποιο πρόβλημα, να το επισημάνει, προκειμένου η μελέτη να μη σταλεί προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στην οποία και η ίδια εργάζεται;

Είναι αληθές αυτό που καταγγέλλει εγγράφως ο Δήμος Ιναχωρίου ότι, δηλαδή, αποκρύπτονται στοιχεία (έγγραφα, κ.λπ.), από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ, τα οποία περιέχονται μέσα στον φάκελο της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ, που έχει σταλεί στην Περιφέρεια από τις 2 Φεβρουαρίου 2010; Στις 9 Απριλίου 2010 επισημάνθηκε, στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιναχωρίου, ότι «… μέσω μη προβλεπόμενων εκ του νόμου διαδικασιών της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ και παρ? όλη την αντίθεση του Δήμου Ιναχωρίου, όλων των φορέων, χιλιάδων πολιτών, του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων, δηλαδή παρ? όλη την αντίθεση ολόκληρου του Νομού Χανίων, από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ Κρήτης γίνεται προσπάθεια παράτυπης και αντιδεοντολογικής παρέμβασης εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και υπέρ του ιδιωτικού συμφέροντος με σκοπό την επιβολή λατομικής ζώνης βιομηχανικού ορυκτού στο ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ιναχωρίου». Τα πρακτικά και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εστάλησαν από τον Δήμο στη Διεύθυνση ΠΕΧΩ. Τι απαντά η συγκεκριμένη Υπηρεσία στις παραπάνω σοβαρότατες καταγγελίες;

Και κάτι τελευταίο. Νομικός δεν είμαι. Επομένως, αν αποδειχθεί ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει δίκιο σε όσα ισχυρίζεται -προφορικά μέχρι σήμερα- θα είμαι ο πρώτος που θα το αναγνωρίσει δημόσια. Αν, όμως, δεν έχει δίκιο και όσα υποστηρίζει στερούνται νομικής βάσης, τότε υπάρχει μείζον ζήτημα. Σε μία τέτοια περίπτωση, εκτιμώ ότι ο κ. Καρούντζος ενδεχομένως να αναγκαστεί, εκ των πραγμάτων, αργά ή γρήγορα, να διευκρινίσει τι ακριβώς συνέβη με το συγκεκριμένο θέμα: παραπλανήθηκε (από την Υπηρεσία του) ή πιέστηκε (άνωθεν), όπως τον Μάρτιο του 2004 με την περίπτωση των καυσίμων στο Πέρα Πλατάνι του Δήμου Σούδας;


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Πόσο… ισόβια είναι τα ισόβια;

Όταν ακούμε για «ποινή ισόβιας κάθειρξης» θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρόκειται επί της ουσίας για ποινή κάθειρξης 16 ετών που είναι και η...

Ανησυχητικά στοιχεία για τη σύφιλη στα Χανιά

Επανεμφάνιση της σύφιλης για μια σειρά από λόγους καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και σε τοπικό επίπεδο με βάση έρευνα - μελέτη της Μονάδας Νεογνών...

Σωτήριες επεμβάσεις στην Α΄Χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων

Πολύτιμο ιατρικό έργο επιτελεί η Α’ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων σώζοντας εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές. Τα “Χανιώτικα νέα”, συνεχίζοντας την παρουσίαση του έργου που...

1978: Απατεώνας συνελήφθη στα Χανιά – Εμφανιζόταν σαν γαμπρός

44 χρόνια πριν και στα Χανιά είχε προκαλέσει “σούσουρο” η σύλληψη ενός άντρα ο οποίος παρουσιαζόταν ως… γαμπρός αν και έγγαμος με παιδιά! Αναφέρει το...

Επί σκηνής το έπος της Μάχης της Κρήτης

Την αναβίωση του επικού αγώνα της Μάχη της Κρήτης επί σκηνής μέσα από τις διηγήσεις των παππούδων και των γιαγιάδων μας και των ανθρώπων...

Υπερήλικας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 16χρονη μαθήτρια

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 91 ετών άνδρας παρέσυρε 16χρονη, έξω από τα Άνω Πορόια Σερρών. Η ανήλικη, που σύμφωνα με την αστυνομία είναι ισπανικής καταγωγής και...

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα