Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου, 2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Την ίδρυση Τμημάτων Ενταξης για τη στήριξη μαθητών με δυσκολίες και ειδικές διαταραχές του λόγου ή ψυχοκινητικότητας σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια του νομού, προτείνει προς το Υπουργείο Παιδείας η Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, που συνεδρίασε χθες στο Νομαρχιακό Μέγαρο.
Όπως ανέφερε ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Γιάννης Χιωτάκης, “συζητήσαμε για την υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την ίδρυση, υποβιβασμό ή κατάργηση σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Σ.Μ.Ε.Α.Ε).
Επίσης συζητήθηκε η προσθήκη της προσωνυμίας “Ξενουδάκειο” σε όλα τα σχολεία του Δήμου Σφακίων έπειτα από εισήγηση-πρόταση του ομώνυμου Δήμου”.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
Συγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας, προτείνονται δύο προαγωγές σε Νηπιαγωγεία του νομού:
Πρόκειται για το 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο (ΕΛΕΠΑΠ) που ζητείται να προαχθεί από 1/θέσιο σε σε 2/θέσιο Νηπιαγωγείο, εξ αιτίας του μεγάλου αριθμού προνηπίων και νηπίων με σοβαρά κινητικά προβλήματα που έχουν εγγραφεί στο 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χανίων. Μέχρι σήμερα, αν και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές, έχουν αξιολογηθεί τρία κορίτσια και πέντε αγόρια.
Επίσης το 3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χανίων προτείνεται να προαχθεί από 1/θέσιο σε 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Χανίων, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού προνηπίων χαμηλής λειτουργικότητας με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.
Όσον αφορά τις προαγωγές Δημοτικών η Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας συζήτησε για:
– Την προαγωγή του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου(ΕΛΕΠΑΠ) από 3/θέσιο σε 4/θέσιο.
– Επίσης την προαγωγή του 3ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων από 4/θέσιο σε 5/θέσιο.
Όπως επισημάνθηκε η προαγωγή των συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ συνεπάγεται και αύξηση των θέσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Φυσικοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής) καθώς και αύξηση του εκπαιδευτικού προσωπικού (Νηπιαγωγός, Γυμναστής, Μουσικοθεραπευτής) και Ειδικού βοηθητικού προσωπικού.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης Νηπιαγωγείων του νομού.
Συγκεκριμένα στο Δήμο Πλατανιά:
Νηπιαγωγείο Βουκολιών για τη στήριξη μαθητή με ειδική εξελικτική διαταραχή του λόγου και ψυχοκινητικότητας.
Όπως αναφέρθηκε η ίδρυση του Τμήματος Ένταξης Νηπιαγωγείου στην περιοχή αυτή θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και άλλα προνήπια-νήπια, τα οποία θα εγγραφούν στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς. Στον Δήμο Πλατανιά δεν υπάρχει ιδρυμένο Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
– Στον Δήμο Καντάνου -Σελίνου:
Νηπιαγωγείο Παλαιόχωρας ή Καντάνου, για τη στήριξη μαθητή με Διάχυτη διαταραχή της ανάπτυξης.
Στον Δήμο Χανίων: Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, που έχουν αξιολογηθεί και εκκρεμεί η αξιολόγηση κι άλλων προνηπίων-νηπίων, επισημαίνεται ότι, είναι αναγκαία η δημιουργία δύο Τμημάτων Ένταξης για προνήπια-νήπια στο Δήμο Χανίων ανατολικά και δυτικά της πόλης.
Επίσης προτείνεται η ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Νηπιαγωγείου (περιοχή Χαλέπας 27ο, ανεύρεση νέου κτιρίου Νηπιαγωγείου) καθώς και η ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Νηπιαγωγείου (32ο Νηπιαγωγείο Χανίων, ανεύρεση νέου κτιρίου στην περιοχή της Νέας Χώρας).
Σχετικά με τις μετατροπές-ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης σε Δημοτικά σχολεία επισημάνθηκε ότι στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής και στο 1ο Δ.Σ Κουνουπιδιανών έχουν ιδρυθεί δύο τμήματα Ένταξης (το ένα από τα δύο τμήματα και στα δύο σχολεία είχε ιδρυθεί για μαθητή με σοβαρά προβλήματα ακοής). Προτείνεται η μετατροπή του δεύτερου τμήματος Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής για μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
‘Επειτα από γνωμάτευση του ΚΕΔΥ προτείνεται η ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στα ακόλουθα δημοτικά σχολεία του νομού: Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας, Δ.Σ./ Γερανίου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Δ.Σ. Κουρνά.

1 Comment

  1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:Ιδρυση τμημάτων για μαθητές με ειδικές διαταραχές, επισημαίνω τα ακόλουθα: Α. Τα Τμήματα ονομάζονται Τμήματα Ένταξης τα οποία παρακολουθούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κι όχι με ειδικές διαταραχές (ο όρος αυτός δεν είναι δόκιμος).Γ. Η εισήγηση για την ίδρυση, μετατροπή, προαγωγή κ.λ.π. γίνεται από το Κέντρο Διαφοραδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών Ν. Χανίων (ΚΕ.Δ.Δ.Υ). Προηγήθηκε η επικοινωνία με Δ/ντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, Σχολικούς Συμβούλους, Δ/ντές Σχολείων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης στο χώρο του ΚΕ.Δ.Δ.Υ και το ΚΕΔΔΥ Χανίων μέσα από διαλογική συζήτηση αξιοποιώντας και τα δεδομένα που είχε για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Ν. Χανίων κατέληξε στην εισήγηση αυτή, η οποία κοινοποιήθηκε προς Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης. Σημειώνεται ότι η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης είχε ζητήσει τις προτάσεις μας.
    Δ. Τα στοιχεία που γράφτηκαν για τον αριθμό των μαθητών ανά σχολείο δεν ισχύουν πια, αφενός επειδή έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που γράφτηκε η εισήγηση, μέχρι τη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας, αφετέρου τα στοιχεία αυτά αλλά ζουν ανά βδομάδα. Πάντως δε χρειάζεται να αναφέρεται το είδος της διάγνωσης και ο αριθμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά σχολείο.
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ.
    Βενιανάκη Αικατερίνη
    Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΧΑΝΙΩΝ

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα