Δευτέρα, 12 Απριλίου, 2021

1η Περιφερειακή Διαδικτυακή Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου PLASTECO

Η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών ήταν το αντικείμενο στην 1η Περιφερειακή Διαδικτυακή Συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PLASTECO. Στη συνάντηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Δήμο Ρεθύμνης, την Περιφέρεια Κρήτης, ακαδημαϊκά ιδρύματα, άλλους δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις και συνδέσμους επιχειρήσεων.

Το PLASTECO είναι έργο του διαπεριφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους και η συνάντηση, πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom, εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας του COVID-19 που δεν επιτρέπει συναντήσεις με φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με το δήμο Ρεθύμνης, που είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου, κεντρικός στόχος του έργου PLASTECO, αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών καθώς επίσης: “Η προστασία του περιβάλλοντος, η αύξησης της αποδοτικότητας της χρήσης των φυσικών πόρων, ο περιορισμός των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία των πολιτών και η ενίσχυση των καινοτόμων λύσεων διαχείρισης των πλαστικών”. Στην 1η αυτή συνάντηση υπήρξε ενημέρωση για το έργο, παρουσίαση των ερευνών και μελετών που θα γίνουν στο πλαίσιο της υλοποίησής του, που αναδεικνύουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι αναχαιτίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης, καθώς και η γνωριμία μεταξύ των εμπλεκόμενων – ενδιαφερόμενων με το έργο μερών. Συνολικά, θα πραγματοποιηθούν έξι διαπεριφερειακές συναντήσεις με ομάδες ενδιαφέροντος. Η 2η συνάντηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο μήνα Μάρτιο 2021.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες