Σάββατο, 8 Μαΐου, 2021

1977: Άρχισε η μελέτη για την παλιά πόλη

Η άφιξη των Αλ. Καλλιγά και Αλ. Παπαγεωργίου για την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση της παλιάς πόλης των Χανίων φιλοξενείται στο φύλλο της εφημερίδας στις 20 Ιανουαρίου 1977.

«Από την περασμένη Κυριακή βρίσκονται στα Χανιά οι κ.κ. Αλ. Καλλιγάς και Αλ. Παπαγεωργίου, αρχιτέκτονες – πολεοδόμοι. Σκοπός της αφίξεώς τους η προώθηση της εκπονήσεως της μελέτης για την ανάδειξη της παλιάς πόλης των Χανίων» αναφέρει ο συντάκτης του άρθρου και συνεχίζει λέγοντας πως «Σχέδια, προτάσεις ετών μα και την επιθυμία κάθε γνήσιου Χανιώτη, θα έλεγα, θα επιδιώξη να εκφράση αυτή η μελέτη. Στόχος κύριος να διασωθή κάτι από την επιδρομή του μπετόν, από τη μανία ισοπεδώσεως των πάντων. Τα σημερινά «μικρά κι ανήλιαγα» στενά, με τη διάθεση των μελετητών να δουλέψουν σωστά, αλλά και με τη συμπαράσταση των ίδιων των κατοίκων, μπορούν να μετατραπούν σε μιά περιοχή γεμάτη ζεστασιά και “χρώμα”, σε ένα πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι της πόλεως.

Το ελπίζουμε…» ενώ επισημαίνεται ότι «στο μεταξύ, σχετικά με την εκπόνηση μελέτης για την παλιά πόλη εκδόθηκε χθες από την Νομαρχία η παρακάτω ανακοίνωση:
«Εκ της Νομαρχίας Χανίων ανακοινούνται ότι, την 30ην Ιανουαρίου 1977, ημέραν Κυριακήν, θα διενεργηθή είς την παλαιάν πόλιν των Χανίων πληθυσμιακή απογραφή των υφισταμένων νοικοκυριών. Τα στοιχεία της απογραφής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς και μόνον διά την εκπόνησιν της μελέτης προστασίας και αναδείξεως της παλαιάς πόλεως.
Διά την εκπόνησιν της εν λόγω μελέτης έχει διατεθή εκ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πίστωσις 3.800.000 δρχ και η εκτέλεσις του έργου αποβλέπει είς την αναζωογόνησιν της παλαιάς πόλεως των Χανίων η οποία προσελκύει το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι αρχηγοί των νοικοκυριών ή ένα μέλος της οικογένειάς των, να ευρίσκωνται κατά την ανωτέρω ημερομηνίαν είς την οικίαν των και να δώσουν μετά προθυμίας τα στοιχεία και τας πληροφορίας που θα τους ζητηθούν από τους απογραφείς»

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες