Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023

1976: Γιά τό καλό της Κρήτης πρέπει να εκλείψουν οἱ τοπικιστικές διαφορές

Για την ανάγκη εξάλειψης των τοπικιστικών διαφορών και την ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης διαβάζουμε στο φύλλο της 30ης Μαρτίου 1976.


Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝ. ΔΗΜΩΝ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Προχθές Κυριακὴν ἔγινε εἰς “Αγιον Νικόλαον ἡ προ αγγελθείσα σύσκεψης τῶν Διακουσῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων των τεσσάρων νομῶν τῆς Κρήτης.
Κατά την σύσκεψιν, ὡς ἀνεκοίνωσεν χθὲς ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Μαρής, συνεζητήθη τὸ αναπτυξιακὸν ζήτημα της Κρήτης και καθωρίσθησαν αι γενικαί ἀρχαί και κατευθύνσεις α ὁποῖαι θὰ πρέπει να διέπουν την όλην προσπάθειαν ἀναπτύξεως τῆς Νήσου διὰ νἀποβή αὕτη πράγματι ἐπωφελής διὰ τὸν τὸπον καὶ διὰ τὸν Κρητικὸν λαὸν, καὶ ὄχι μόνον διὰ τὰ ἰδιωτικα και οικονομικά συμφέροντα τῶν ὀλίγων εἰς βάρος τῶν πολλῶν καὶ εἰς βάρος τόσον τοῦ φυσικου περιβάλλοντος τῆς Νήσου ὅσον καὶ τῶν παραδοσιακών ήθικῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ ἐθνικού χαρακτήρας τοῦ Κρητικοῦ Λαοῦ, Αἱ ἀποφάσεις τῶν συσκεφθέντων εἶπεν, ὁ κ. Δήμαρχος, αἱ ὁποῖαι, ἐτόνισεν, ἐλήφθησαν ἐπὶ ὅλων τῶν θεμάτων ομοφώνως, δι ετυπώθησαν εἰς ψήφισμα, τὸ ὁποῖον θὰ δοθῆ συντόμως εἰς τὴν δημοσιότητα. Προσέθεσε δὲ ὅτι πρὸς εἰδικώτερον καὶ λεπτομερή προσδιορισμόν τῶν ἐκτελεσθέν των εἰς τὴν Κρήτην αναπτυξιακῶν ἔργων ἀπεφασίσθη ἡ συγκράτησις νέας συσκέψεως εἰς Κίσαμον (Καστέλλι) κατὰ τὴν 18ην ᾿Απριλίου.
Ο κ. Δήμαρχος ἐξῆρε τὴν σημασίαν τῆς συσκέψεως τοῦ ‘Αγίου Νικολάου, κατά τὴν ὁποία αν έκράτησε μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τῶν Δήμων καὶ τῶν Κοινοτήτων ὁλοκλήρου της Νήσου
πνεῦμα καλῆς θελήσεως καί εἰς ειλικρινούς συνεργασίας πρὸς αντιμετώπισιν ἀπὸ κοινοῦ τῶν τοπικών προβλημάτων της Νήσου καί ἐπήνεσε την πρωτοβουλίαν τοῦ Δημάρχου Αγ. Νικολάου κ. Ρ. Καπετανάκη, διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς πρώτης αὐτῆς Παγκρητικής συσκέψεως, ίδιαιτέρως δὲ ἐξῆρε τὴν σημασίαν τοῦ γεγονότος ὅτι καὶ ὡς πρὸς ὅλο το Πανεπιστημιακόν ζήτημα έπετεύχθη κατά την συζήτησιν παραμερισμός τῶν τοπικιστικών διαφορών, αἱ ὁποῖοι ἐχώριζαν τους ανατολικούς απο τους δυ τικούς νομούς τῆς Νήσου.
Συγκεκριμένως ἔγιναν ομοφώνως δεκταί αἱ ἐξαγγελθείσαι κυβερνητικαί ἀποφάσεις ὡς πρός τὰς ἕδρας τῶν Σχολῶν τοῦ Πανεπιστημίου ὡς καί τοῦ Πολυτεχνείου καί ἀπεφασίσθη ἡ προσεχής σύγκλησις εἰδικῆς εὐρυτέρας Παγκρητικής συσκέψεως μὲ συμμετοχὴν καὶ ἁρμοδίων ἐπιστημόνων, προς συζήτησιν και λήψιν ἀποφάσεων ἐπὶ τοῦ ὀργανωτικού ζητήματος τῶν νέων ἀνωτάτων ἐκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα