Σάββατο, 8 Μαΐου, 2021

1975: Θα καλλιεργηθή στην Κρήτη νέα εκλεκτή ποικιλία μπανάνας

Μία νέα εκλεκτή ποικιλία μπανάνας, αναμένεται να καλλιεργηθεί στην Κρήτη δοκιμαστικά, όπως διαβάζουμε στο φύλλο της 12ης Απριλίου 1975.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής «Την δυνατότητα καλλιέργειας είς την Κρήτην της εκλεκτής ποικιλίας μπανάνας “αμπουνάτα” θα διερευνήση ο Σταθμός Γεωργικής Ερεύνης Χανίων.

Προς τον σκοπόν τούτον παρέλαβεν από τον Λίβανον 100 μοσχεύματα της ανωτέρω ποικιλίας και εφ’ όσον αποδειχθή η δυνατότης προσαρμογής του φυτού είς τάς κλιματολογικάς συνθήκας της νήσου ο Σταθμός θα προβή είς την διάδοσιν της καλλιέργειας».

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες