Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου, 2022

1975: Πρέπει να βεβαιώνεται ο τόπος προελεύσεως των εσπεριδοειδών από τους παραγωγούς

Σήμερα γυρνάμε τον χρόνο πίσω στον Ιανουάριο του 1975 όπου στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας της 12ης/1 διαβάζουμε για τις αλλαγές που αφορούσαν στη διάθεση εσπεριδοειδών από τους παραγωγούς προς τα εργοστάσια για χυμοποίηση.
Αναφέρει το ρεπορτάζ της εποχής «Κατόπιν σχετικής διαταγής του υπουργείου Γεωργίας “περί ελέγχου των παραδιδόμενων εσπεριδοειδών είς βιομηχανίας χυμών” καθιστά γνωστόν:
α) οιοσδήποτε παραγωγός παραδίδων είς εργοστάσιον χυμοποιήσεως οιανδήποτε ποσότητα εσπεριδοειδών, δέον να εφοδιάζεται από την Κοινότητα προελεύσεως του προϊόντος, με βεβαίωσιν, αποδεικνύουσα ότι η μεταφερόμενη προς βιομηχανοποιήσιν ποσότης προέρχεται εκ της ιδίας αυτού παραγωγής καθώς και τοποθεσίαν συλλογής πορτοκαλλιών.
β) Αι βιομηχανίαι χυμών υποχρεούνται είς τήρησιν καταστάσεως ή κομιζόμενη, ημερησίως ποσότητος εσπεριδοειδών προς χυμοποίησιν, είς ήν δέον να εμφαίνηται, το ονοματεπώνυμον του παραγωγού, η κοινότης προελεύσεως της παραγωγής του, η θέσις της φυτείας αυτού και η παραδοθείσα προς χυμοποίησιν ποσότης.
γ) Εις έκαστον εργοστάσιον χυμοποιήσεως θα ενεργήται αιφνιδιαστικώς υπό των Γεωπόνων της Δ)νσεως Γεωργίας έλεγχος των εισκομιζομένων είς αυτά ποσοτήτων εσπεριδοειδών προς χυμοποίησιν, βάσει της ως άνω βεβαιώσεως και καταστάσεως.
δ) Καθίσταται σαφές ότι οιαδήποτε ψευδής ή ανακριβής βεβαίωσις θα διώκεται βάσει των διατάξεων του Νόμου περί ψεύδους δηλώσεως ή βεβαιώσεως ενώπιον δημοσίας αρχής με όλας τας ενταύθα απορρεούσας βαρύτατας κυρώσεις».

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα