Τετάρτη, 3 Μαρτίου, 2021

1974: Πόσον χρειάζεται ένα Δημόσιον Νυκτερινόν Γυμνάσιον εις Χανιά;

Η ίδρυση ενός Δημόσιου Νυκτερινού Γυμνασίου στα Χανιά, στο οποίο οι εργαζόμενοι νέοι της πόλης θα μπορούσαν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους, απασχολούσε την τοπική κοινωνία στις αρχές Ιανουαρίου του 1974.

Όπως διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας της 13ης Ιανουαρίου του 1974 με τίτλο “Πόσον χρειάζεται ένα Δημόσιον Νυκτερινόν Γυμνάσιον εις Χανιά;” «Η ίδρυσις ενός δημοσίου νυκτερινού Γυμνασίον εις Χανιά είναι ένα παλαιόν αιτήματα των εργαζομένων νέων της πόλεως και κάποτε επιτέλους πρέπει να παρουσιασθή κάποιος ο οποίος θα «πιάση ζεστά» το όλον θέμα και θα το προωθήσει, θα δώση οριστικήν και αμετάκλιτην λύσιν».

Όως αναφέρει μεταξύ άλλων το σχετικό ρεπορτάζ «Όπως και άλλοτε έχομεν τονίσει ή ίδρυσις δημοσίων νυκτερινών Γυμνασίων είναι το ευκολότερoν και αδάπανον διοικητικόν έργον διότι ή στέγασις γίνεται εις τα ημερήσια Γυμνάσια και οι καθηγηταί αμείβονται, διά τας υπερωρίας των από το κράτος. Ήδη από του τρέχοντος σχολικού έτους εις το Ηράκλειον λειτουργεί δημόσιον νυκτερινόν γυμνάσιον συμφώνως δε προς παλαιότερου υποσχέσεως κυβερνητικού παράγοντος εν παρόμοιον γυμνάσιον έπρεπε να λειτουργή σήμερον και εις τα Χανιά» στην συνέχεια του ρεπορτάζ τονίζεται ότι «Ατυχώς τούτο δεν έγινε. Η σημερινή υπόμνησις του θέματος τούτου ευχόμεθα να αποτελέση το κίνητρον από το οποίον η Επιθεώρηση Μέσης Εκπαιδεύσεως, η οποία με τόσον ενδιαφέρον παρακολουθεί τα τόσα άλλα θέματα της Παιδείας, θα ξεκινίση και διά της συνεχούς παρακολούθησης θα επιτύχη την οριστικήν αντιμετώπισήν του».

Κλείνοντας το άρθρο ο συντάκτης αναφέρει «Διά την πρόοδον των εργαζομένων νέων των Χανίων, αλλά και της χώρας γενικώτερον η ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΝΟΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ».

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες