Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

1974: Αδύνατη η διακίνηση εργατών εκ Μυτιλήνης στα Χανιά για τη συλλογή ελαιοκάρπου

Για την έλλειψη εργατών γης για την συγκομιδή ελαιοκάρπου και τη δυνατότητα μεταφοράς εργατών από τη Μυτιλήνη διαβάζουμε στο φύλλο της 29ης Νοεμβρίου 1974.
Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού απέστειλε την εξής απάντησιν είς τον βουλευτή τού Νομού μας κ. Π. Πολυχρονίδη εν σχέσει με το θέμα της αποστολής συλλεκτών ελαιοκάρπου πρός αντιμετώπισιν των εμφανισθείσων δυσχερειών ελαιοσυλλογής εν τω Νομώ μας.

“Είς απάντησιν τού από 12-11-1974 υμετέρου τηλεγραφήματος σχετικού με την διακίνισιν εργατών εκ της νήσου Μυτιλήνης είς την περιοχήν των Χανίων διά την συλλογήν ελαιοκάρπου, έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι επί του θέματος τούτου η υπηρεσία Νομού Λέσβου του ημετέρου οργανισμού διά σχετικής αναφοράς μας εγνώρισε τα κάτωθι:

1) Ως προκύπτει εκ σχετικής αναφοράς του Γεωπόνου της Δ/νσεως Γεωργίας Λέσβου (υπό ημερομηνίαν 31-10-74) υφίσταται έλλειψις εργατικών χειρών διά την συλλογήν ελαιοκάρπου είς περιοχάς Κεραμιών και Πηγήν της Νήσου.
2) Εκ της ερεύνης ήν ενηργήσεων η ημετέρα υπηρεσία του Νομού Λέσβου και εκ των επαφών τας οποίας είχε μετά μεγάλων κτηματιών της περιοχής διεπιστώθη ότι αντιμετωπίζουν έλλειψιν εργατικών χειρών.
3) Είς Μυτιλήνην τα ημερομίσθια κυμαίνονται των με αρρένων από 250 έως 300 δρχ των δε θηλέων ανέρχονται είς 130 δρχ με προοπτικήν περαιτέρω αυξήσεων.
4) Αι συνεχείς βροχοπτώσεις συνετέλεσαν είς την πρώϊμον ωρίμανσιν του ελαιοκάρπου”.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι δεν είναι εφικτή η διακίνησις μέσω του οργανισμού εκ της νήσου Μυτιλήνης είς την περιοχή των Χανίων».


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα