Τρίτη, 13 Απριλίου, 2021

1973: Θα δημιουργηθή τελικώς νέα κεντρική δημ. λαχαναγορά

Η δημιουργία της Δημοτικής Λαχαναγοράς Χανίων ήταν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στις 2 Μαρτίου 1973.

Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος «χθες υπό του δήμου Χανίων εδόθη εις την δημοσιότητα, σχετική προκήρυξις διά της οποίας ούτως ζητεί προς αγοράν κατάλληλον οικόπεδον».

Στην συνέχεια του άρθρου διαβάζουμε την εν λόγω προκήρυξη για την αγορά οικοπέδου η οποία αναφέρει «Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει διαγωνισμόν. Δι’ ενσφραγίσιων προσφορών, διά την παρ’ αυτού αγοράν οικοπεδικού χώρου εκτάσεως έως 20.000 μέτρρα τετραγωνικά δια την εν αυτώ εγκατάστασιν Κεντρικής Δημοτικής Λαχαναγοράς».

Στην συνέχεια δίνονται πληροφορίες για το οικόπεδο το οποίο όπως διαβάζουμε «ο χώρος ούτος δέον όπως κείται νοτίως της πόλεως και εντός της περιμετρικής ζώνης: Παρηγοριά – Βαμβακόπουλον – Ασύρματος – Νεροκούρου – Αγιος Ιωάννης».

Όσον αφορά τα διαδικαστικά του διαγωνισμού ενημερωνόμαστε ότι «Η προσφορά αναφερόμενη εις την κατά τετραγωνικόν μέτρον τιμή και συνοδευόμενη υπό σχετικού διαγράμματος τού προσφερόμενου χώρου, δέον όπως υποβληθή εις την Γραμματείαν της Δημαρχικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι της μεσημβρίας της 22ας Μαρτίου 1973 ημέραν Πέμπτην. Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται καθημερινώς και κατά τάς εργάσιμες ώρας παρά της Γραμματείας της Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου και λεπτομερείς όροι της παρούσης»

1 Comment

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες