Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

1973: Σπουδαιότατα τα ευρήματα εκ των ανασκαφών είς περιοχήν του συνοικισμού Καστέλλι

4 Νοεμβρίου του 1973 και στο φύλλο της εφημερίδας φιλοξενείται μία ανακοίνωση της Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Κρήτης που αφορά στα αρχαιολογικά ευρήματα στο λόφο Καστέλι.
Αναλυτικά διαβάζουμε «Υπό της Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Κρήτης εξεδόθη χθες η κατωτέρω ανακοίνωσις.
“Η Ιστορική και Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Κρήτης, από της ανευρέσεως Μινωικών καταλείπων επί της οδού Κατρέ Καστελλίου Χανίων, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πορείαν των ανασκαφών και φροντίζει διά την όσον το δυνατόν καλλίτεραν αντιμετώπισην της αξιοποιήσεως και προβολής των σπουδαιοτάτων αυτών ευρημάτων.
Εις αλλεπαλλήλους επαφάς μας μετά του Εφόρου Αρχαιοτήτων κ. Ιωάννου Παπαποστόλου ενημερώθημεν τελείως περί της μέγιστην εξυπηρέτησιν της επιστήμης και απ’ οφελεία του τόπου.
Αι παρεχόμεναι ελπίδες αναγνώσεως της Γραμμικής Α εκ της μελέτης των πολυπληθών ακέραιων πινακίδων της γραφής αυτής που ανευρέθησαν επί της οδού Κατρέ, και της δυνατότητος αποκαλύψεως ενός πρώτης τάξεως οικιστικού Μινωϊκού κέντρου δίνουν είς την πόλιν μας την ευκαιρίαν όπως προκαλέση διεθνές ενδιαφέρον, τόσον επιστημονικόν όσο και τουριστικόν.
Διά τον λόγον αυτόν η Εταιρεία είς ειδικήν σύσκεψιν εξήτασεων εν τω συνόλω του το θέμα ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ και εσημείωσε την επιδειχθείσαν δραστηριότητα επί του προκειμένου του διακεκριμένου αρχαιολόγου κ. Ιωάννου Παπαποστόλου αλλά και συγχρόνως την έλειψιν ειδικευμένου προσωπικού παρά τη υπηρεσία πρός αντιμετώπισιν της καταστάσεως ως και την απαράδεκτον τακτικήν ήτις εδημιουργήθη κατά την τελευταίαν δεκαετίαν είς τάς οικοδομικάς εργασίας είς τον αρχαιολογικόν αυτών χώρον, ζητήματα τα οποία δι’ ειδικού υπομνήματος επεσημάνανεν πρό διετίας, τόσον προς το Υπουργείον Πολιτισμού, όσον και πρός την Περιφερειακήν Διοίκησιν Κρήτης»

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες