Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

1968: Αλιευτικόν εψάρεψε… αεροπλάνον είς τον όρμον Χανίων

Για μία ιδιαίτερη “λεία” αλιευτικού διαβάζουμε στο φύλλο της 30η Ιανουαρίου του 1968.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής «ΕΝΑ αλιευτικό, το “ΑΡΤΕΜΙΟΣ” εψάρεψε… χθες, τάς πρώτας πρωινάς ώρας στον όρμο των Χανίων, το πίσω μέρος ενός βυθισμένου αεροπλάνου.
ΤΟΥΤΟ συνέβη ανοικτά της νησίδος Θοδωρού και προφανώς προκείται περί γερμανικού αεροπλάνου το οποίον είχε καταριφθή κατά την διάρκειαν μάχης εναντίον των Γερμανών το 1941.
ΤΟ “ΨΑΡΕΜΑ” κατέστη υποχρεωτικόν διά το “ΑΡΤΕΜΙΟΣ” διότι τα δίκτυα του είχαν “πιάσει” είς το βυθισμένον αεροσκάφος και δεν ήτο δυνατή η απελευθέρωσίς των».
Στην συνέχεια του ρεπορτάζ αναφέρεται ότι «ΠΡΟ του κινδύνου να αφήσουν όλα τα δίκτυα των είς την θάλασσαν, οι άνδρες του αλιευτικού κατώρθωσαν να το φέρουν είς την επιφάνειαν και εν συνεχεία να το ρυμουλκήσουν είς τον λιμένα των Χανίων.
Το γεγονός τούτο γνωσθέν είς την πόλιν μας, εκίνησε το ενδιαφέρον πολλών συμπολιτών μας, οι οποίοι καθ’ ομάδας κατήρχοντο είς το λιμάνι διά να ιδούν από κοντά το πρωτότυπον «ψάρεμα» του αλιευτικού»

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα