Μουσείο Τυπογραφείας

Ζημιές 35,7 εκατ. ευρώ για το 2013 έχει η ΑΝΕΚ

anekΖημιές 35,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ (ΑΝΕΚ), τη χρήση 2013, έναντι ζημιών 60,8 εκατ. ευρώ, το 2012.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 178,0 εκατ. ευρώ έναντι 199,7 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2012. Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν στα 81,7 εκατ. ευρώ έναντι 102,1 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση και από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού ανήλθαν στα 88,3 εκατ. ευρώ έναντι 90,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 8 εκατ. ευρώ, το 2013, έναντι 6,8 εκατ. ευρώ, το 2012.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, για τη χρήση 2013, ανήλθαν στα 23,3 εκατ. ευρώ έναντι 22,4 εκατ. ευρώ, το 2012. Το κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε στα 154,8 εκατ. ευρώ έναντι 177,3 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση.
Ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ποσού 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ, το 2012. Η αύξηση του EBITDA το 2013 είναι επακόλουθο της αύξησης των μικτών κερδών και της μείωσης των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 26,8 εκατ. ευρώ έναντι 28,3 εκατ. ευρώ, το 2012.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των χρήσεων 2013 και 2012 επιβαρύνθηκαν σημαντικά από τις προσαρμογές της λογιστικής αξίας των πλοίων του ομίλου, οι οποίες ανήλθαν στα 15,3 εκατ. ευρώ και 35,5 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.