Μουσείο Τυπογραφείας

“Ξέφραγο αμπέλι” η Ευρωπαϊκή Ενωση στους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς

laxanopetaloydaΕγινε κι αυτό. Επί ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.), με πρόεδρο τον αυτοδιατυμπανιζόμενο ως «οικολογικά ευαίσθητο» υπουργό κ. Γιάννη Μανιάτη, στις 3-3-2014 το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος με σχετική απόφασή του ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για την εισαγωγή, καλλιέργεια, παραγωγή και εμπορία των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Γ.Τ.Ο.), τροφίμων και ζωοτροφών. «Χαράς ευαγγέλια» για τις πολυεθνικές που ασχολούνται με τη δημιουργία των οργανισμών αυτών.
Η απόφαση αυτή καταργεί τα εχέγγυα μέσα και επιτρέπει τα μονοπώλια να «παζαρεύουν» με μια χώρα τη δυνατότητα εισαγωγής του Γ.Τ.Ο. Η Ε.Ε. γίνεται πια «ξέφραγο αμπέλι», πράγμα που θα βοηθήσει την παραπέρα εισαγωγή και καλλιέργεια στα εδάφη της των Γ.Τ.Ο. Έτσι, αν μια χώρα – μέλος της Ε.Ε. αποδεχτεί έναν τέτοιο οργανισμό, ανεξάρτητα αν τα άλλα κράτη – μέλη πάρουν αρνητική θέση, θα μπορεί να διοχετεύει ελεύθερα στην αγορά τα παραγόμενα προϊόντα. Αυτό εξάλλου υπαγορεύει η συνθήκη του Μάαστριχτ που δεν σηκώνει «μα και μου». Είναι αμείλικτη. Επιβάλλει σε όλες τις χώρες – μέλη την ελεύθερη διακίνηση μιας και η ασφαλιστική δικλίδα της οδηγίας 18 του 2001 με τη συγκεκριμένη απόφαση τροποποιείται.
Αυτή είναι η αλήθεια, η οποία δεν «χρυσώνεται» με εκ των υστέρων βαρύγδουπες δηλώσεις του αρμόδιου Ελληνα υπουργού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.).
Η Ευρώπη από το 1990 ασχολείται με τους Γ.Τ.Ο., τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Μέχρι το 2012 η ΕΕ έχει εγκρίνει την εισαγωγή προϊόντων από πολλές γενετικά τροποποιημένες καλλιεργούμενες ποικιλίες. Αξίζει να τις αναφέρει κανείς πιο αναλυτικά για να σχηματίσει μία σαφή εικόνα στο τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον.

1. Βαμβάκι. Με εξουσιοδοτημένη χρήση σε τρόφιμα και προσθετικά. Δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργούμενων ποικιλιών.
-MON1445 της Monsanto με το γονίδιο Cp4epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
-MON15985 της Monsanto με τα γονίδια Cry1Ac και Cry2Ab2 για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα.
-MON15985 Χ MON1445 της Monsanto με τα γονίδια Cp4epsps και Cry1Ac για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate και Cry2Ab2 για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα.
-MON 531 της Monsanto με το γονίδιο  Cry1A (γ) για αντοχή στα έντομα.
-MON 531 Χ MON1445 της Monsanto με τα γονίδια  Cry1A (γ) για αντοχή στα έντομα και Cp4epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
-LLCotton25 της Bayer  με το γονίδιο pat για αντοχή στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium
-281-24-236×3006-210-23 της Dow AgroSciences  με τα γονίδια Cry!Ac και Cry1F για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα και pat για αντοχή στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium.

2. Καλαμπόκι Με εξουσιοδοτημένη χρήση σε τροφές, ζωοτροφές και άλλα προϊόντα. Ορισμένες ποικιλίες καλλιεργούνται.
-Bt11 της Syngenta  με τα γονίδια Cry 1A (b) για ανθεκτικότητα στα έντομα και pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium.
-Das150xNK603 της Pionner και Dow Agrosciences με τα γονίδια Cry1F για προστασία από ορισμένα λεπιδόπτερα (Ostrinia nubilalis, Saesamia sp.), pat και cp4epeps για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glyphosate.
-Das-59122-7 της Pionner και Dow Agrosciences με τα γονίδια cry34Ab1 και cry35Ab1  για προστασία από ορισμένα κολεόπτερα (Diabrotica spp.) και pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium.
-DAS1507 της Pionner και Dow Agrosciences με τα γονίδια Cry1F για προστασία από την πυραλίδα του καλαμποκιού Ostrinia nubilalis και pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium.
-GA21 της Syngenta με το γονίδιο mepsps  για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
-MON810 της Monsanto με το γονίδιο cry1A (b) για προστασία από ορισμένα λεπιδόπτερα.
-MON863 της Monsanto με τα γονίδια cry3Bb1 για εισαγωγή αντοχής στα έντομα και του nptII για δείκτη.
-NK603 της Monsanto  με το γονίδιο cp4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
-NK603 x MON810) της Monsanto με τα γονίδια cry1Ab g για προστασία από ορισμένα λεπιδόπτερα (Ostrinia nubilalis, Saesamia sp.) και του cp4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
-T25 της Bayer με το γονίδιο pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium.
-MON88017) της Monsanto  με τα γονίδια cry3Bb1 για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα και το cp4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
-MON89034 με τα γονίδια cry1A.105 και cry2Ab2  για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα.
-59122xNK603 της Pioneer με τα γονίδια cry34Ab1 και cry35Ab1 για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα, το  pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium και το cp4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
-MIR604 της Syngenta με το γονίδιο cry3A για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα και το pmi  για δείκτη.
-MON863xMON810xNK603 της Monsanto  με τα γονίδια cry3Bb1 για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα, το cry1Ab για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα και cp4 epsps για δείκτη.
-Bt11xGA21 της Syngenta με τα γονίδια cry1Ab για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα, το pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium και το mepsps για αντοχή στο ζιζανιοκτόνο glyphosate.
-MON863 x MON810 της Monsanto  με τα γονίδια cry3Bb1 για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα,το cry1Ab για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα και το nptII για δείκτη.
-MON88017xMON810 της Monsanto  με τα γονίδια cry3Bb1 για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα,το cry1Ab για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα και το cp4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
-MON863 x NK603 της Monsanto  με τα γονίδια cry3Bb1 για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα, cp4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate και το nptII για δείκτη.
-MON89034 xNK603 της Monsanto  με τα γονίδια cry1A.105 και cry2Ab2 για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα και το cp4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
-59122x1507xNK603 της Pioneer με τα γονίδια cry1F για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα,τα cry34Ab1 και cry35Ab1 για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα, το pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium και το cp4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
-1507×59122 της Pioneer  με τα γονίδια cry1F για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα,τα cry34Ab1 και cry35Ab1 για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα και το pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium.
-MON89034 xMON88017 της Monsanto  με τα γονίδια cry1A.105 και cry2Ab2 για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα, cry3Bb1 για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα και το cp4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate
-MIR604 xGA21) της Syngenta με τα γονίδια cry3A για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα και το mepsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
-Bt11xMIR604 της Syngenta με τα γονίδια cry1Ab για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα, το cry3A για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα και το pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium.
-Bt11xMIR604xGA21 της Syngenta με τα γονίδια cry1Ab για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα, το cry3A για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα και το pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium.
-MIR162 της Syngenta με το γονίδιο vip3Aa20 για αντοχή στα έντομα.
-MON 89034×1507× MON88017×59122) των Monsanto  και Dow AgroSciences με τα γονίδια Cry1A.105, Cry2Ab2 και Cry1F για προστασία από ορισμένα λεπιδόπτερα (Ostrinia nubilalis,Saesamia sp.), τα Cry3Bb1, Cry34Ab1 και Cry35Ab1 για αντοχή σε ορισμένα κολεόπτερα, το pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium και το cp4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
-MON89034×1507×NK603 των Monsanto  και Dow AgroSciences με τα γονίδια Cry1A.105, Cry2Ab2 και Cry1F για προστασία από ορισμένα λεπιδόπτερα (Ostrinia nubilalis,Saesamia sp.), το pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium και το cp4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.
Εκκρεμούν ακόμα αποφάσεις για τις ποικιλίες Bt176 της Syngenta, GA21 x MON810 της Monsanto  και έχει ο θεός.

3. Ελαιοκράμβη. Με εξουσιοδοτημένη χρήση σε τρόφιμα, ζωοτροφές και άλλα προϊόντα. Δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια.
-GT73 με τα γονίδια της Monsanto με γονίδια cp4 epsps και goxv247 για αντοχή στο ζιζανιοκτόνο glyphosate.
-MS8, RF3, MS8xRF3 της Bayer με γονίδια pat για εισαγωγή αντοχής στο ζιζανιοκτόνο glufosinate ammonium και τα barnase και barstar που εισάγουν μη βιώσιμη γύρη και στειρότητα στημένων.
-T45 της Bayer με το γονίδιο pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium.
Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες MS1, RF1, MS1xRF1, RF2, MS1xRF2 και TOPAS19/2 της Bayer  τελούν υπό έγκριση.

4. Πατάτα. Με εξουσιοδοτημένη χρήση στην παραγωγή γενετικά τροποποιημένου άμυλου και στις ζωοτροφές.
-EH92-527-1 της BASF με τα γονίδιια gbss  που αναστέλλει τη βιοσύνθεση της αμυλάσης και το nptII για δείκτη, Η ποικιλία αυτή καλλιεργείται.

5. Σόγια Με εξουσιοδοτημένη χρήση στα τρόφιμα και άλλα προϊόντα. Δεν καλλιεργείται.
-A2704-12 της Bayer με το γονίδιο pat για εισαγωγή αντοχής στο χορτοκτόνο glufosinate ammonium.
-MON89788 της Monsanto με το γονίδιο cp4 epsps για αντοχή στο ζιζανιοκτόνο glyphosate.
-MON40-3-2 της Monsanto με το γονίδιο cp4 epsps για αντοχή στο ζιζανιοκτόνο glyphosate.
-MON87701 της Monsanto με το γονίδιο cry1Ac για αντοχή σε ορισμένα λεπιδόπτερα.
-356043 της Pioneer  με γονίδια το gat για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate και gm-hra  για αναστολή στους  ALS- αναστολείς των χορτοκτόνων.
-MON87701 x MON89788 της Monsanto με τα γονίδια cry1Ac για προστασία από τα διάφορα λεπιδόπτερα cp4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.

6. Ζαχαρότευτλα. με εξουσιοδοτημένη χρήση σε τρόφιμα και σε ζωοτροφές και άλλα προϊόντα. Δεν καλλιεργούνται.
-H7-1) της Monsanto με το γονίδιο CP4 epsps για αντοχή στο χορτοκτόνο glyphosate.

Στην Ε.Ε. ένωση είναι εγκεκριμένοι και οι γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί
-pCABL- Bacterial biomass (Brevibacterium lactofermentum) για την παραγωγή με ζύμωση κατ συνέχεια θανάτωση του βακτηρίου της L-Lysine HCl.
-pMT742 or pAK729-Yeast biomass (Saccharomyces cerevisiae – στελέχη MT663/pMT742 ή pAK729) για την παραγωγή ζύμης.

Στην Ελλάδα η πρώτη πειραματική καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Φυτών (ΓΤΦ) ήταν η ντομάτα της Zeneca στην οποία εισήγαγαν ένα γονίδιο επιβράδυνσης της ωρίμανσης. Εγκρίθηκε να καλλιεργηθεί στους νομούς Βοιωτίας, Ηλείας και Ημαθίας. Ύστερα από έντονες αντιδράσεις των αγροτών το πείραμα έγινε μόνο στον Νομό Ημαθίας το 1997. Παρά τις υποσχέσεις του αρμόδιου Υπουργού για «πάγωμα» στο μέλλον οποιασδήποτε έγκρισης για εισαγωγή έστω και για πειραματισμό ΓΤΦ την επόμενη χρονιά εγκρίνεται η πειραματική καλλιέργεια δύο ποικιλιών βαμβακιού της Monsanto με γονίδιο για αντοχή σε ορισμένα έντομα και στο χορτοκτόνο glyphosate. Οι καλλιέργειες αυτές εγκαταστάθηκαν πειραματικά στους νομούς Φθιώτιδας και Λάρισας. Την ίδια χρονιά εγκρίνεται η πειραματική καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού της Agrevo στους νομούς Λάρισας και Ημαθίας. Ακλουθεί η έγκριση για πειράματα ποικιλίας ζαχαροτεύτλων με αντοχή στα χορτοκτόνα glyphosate και glufosinate ammonium που απορρίφθηκε από τα νομαρχιακά συμβούλια Ημαθίας, Σερρών, Ξάνθης και Εβρου, αλλά η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Προσπάθεια εισαγωγής ΓΤΦ έγινε και από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για το ρύζι με αντοχή στους φυτοπαθογόνους μύκητες και στο χορτοκτόνο glyphosate αλλά ευτυχώς απορρίφτηκε. Ακόμα ερευνητής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καυχιόταν για την παραγωγή κλωνοποιημένου προβάτου εκτελώντας τις ερευνητικές εργασίες ξένου καθηγητή. Εργασίες που είχαν απαγορευτεί στη χώρα του εν λόγω καθηγητή. Κατά κανόνα σε παρόμοιους πειραματισμούς οι επιπτώσεις στο περιβάλλον πρέπει να ελέγχονται συνέχεια για μια δεκαετία. Είναι μεγάλη πολυτέλεια να πει κανείς πως έγινε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Με αυτά τα «καμώματα» της χώρας έβαλαν «πόδι» σ’ αυτή οι πολυεθνικές σκορπώντας «γονίδια» στο φυσικό περιβάλλον μας. Βέβαια από άλλη «πόρτα» μπαίνουν σωρηδόν γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, ζωοτροφές και προσθετικά αυξάνοντας ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης γενετικής ρύπανσης.

ΣΤΟ Β’ ΜΕΡΟΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΙΑΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.