Μουσείο Τυπογραφείας

Το Μουσείο της Μάχης της Κρήτης

Κύριε διευθυντά,
ανοχές βανδαλισμών, ασυντόνιστες ενέργειες, και αρνητική στάση του υπεύθυνου φορέα της Περιφέρειας Κρήτης, υποβαθμίζουν τον σκοπό και την εθνική μας δέσμευση για ολοκλήρωση του Μουσείου της Μάχης της Κρήτης. Αναγκαία η παρέμβαση του Περιφερειάρχου και των εμπλεκομένων φορέων.

Α. – ΓΕΝΙΚΑ
Το υπό εξέλιξη Μουσείο της ΜτΚ με το Συνεδριακό Κέντρο και το Μνημείο συγκροτούν το Μνημειακό Συγκρότημα (Μ.Σ.) Παγκρήτιου και διασυμμαχικού χαρακτήρα. Θεμελιώθηκε στο Γαλατά Χανίων από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας το 1991 κατά την πανηγυρική επέτειο των 50 χρόνων και παρουσιάστηκε το όλο έργο.
Το κείμενο της θεμέλιας πλάκας και το επίσημο μήνυμα που εστάλη , αποτυπώνει το μεγάλο χρέος και την εθνική μας δέσμευση για την ολοκλήρωση του. «…Σύμβολο Θάρρους, Αυτοθυσίας και Αποφασιστικότητας προς επικράτηση των ιδεωδών της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας… Η Κρήτη δοξάστηκε με την θυσία Βρετανών, Αυστραλών, Νεοζηλανδών και Ελλήνων και τίθεται με το μεγαλοπρεπές μνημείο που θα ανεγερθεί, στη ακατάλυτη καταξίωση της αιωνιότητας».

Β. – ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΜτΚ
1. – Περιλαμβάνει (βλ. επισυναπτόμενο σχέδιο):
α. – Δύο μεγάλες αίθουσες εκθεμάτων. Εδώ θα μεταφερθεί, όπως έχει αποφασιστεί, η μόνιμη έκθεση της ΜτΚ που βρίσκεται στο Ν. Μουσείο Κρήτης, περιλαμβάνουσα και τη μακέτα του Μ.Σ., εκθέματα των συμμαχικών κρατών δια τα οποία έχει γίνει προσυνεννόηση, καθώς και άλλα.
β. – Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων
γ. – Υπαίθριο εκθεσιακό χώρο για μεγάλα εκθέματα.
δ. – Βιβλιοθήκη, εργαστήριο συντήρησης εκθεμάτων, γραφεία διοίκησης, αναψυκτήριο κλπ
ε. – Τμήματα συναφών δραστηριοτήτων θα είναι: Το Συνεδριακό Κέντρο δυναμικότητας 150 συνέδρων για προβολές, οργάνωση συνεδρίων και λοιπές πνευματικές δραστηριότητες επί θεμάτων ειρήνης κατά τα πρότυπα της Ο. Ακαδημίας Κρήτης.
Μεγαλοπρεπές Μνημείο με τον ανάλογο μνημειακό χώρο και τους σχετικούς συμβολισμούς.
2. – Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα:
α. – Έχει αγοραστεί από το Δημόσιο έκταση 42 στρεμμάτων.
β. – Έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι οικοδομικοί σκελετοί με βάση αρχιτεκτονική μελέτη που ανέδειξε πανελλήνιος διαγωνισμός
γ. – Έχει δημιουργηθεί προσωρινό Μνημείο το οποίο φέρει τους συμβολισμούς του υπό ανέγερση μεγαλοπρεπούς που εκφράζουν τον κοινό ηρωικό αγώνα Ελλήνων και συμμάχων και το νόημα της Μεγάλης Θυσίας.( Εξακολουθεί να παραμένει βανδαλισμένο)
δ. – Για τα έργα αυτά, το κράτος έχει δαπανήσει περίπου 3 εκατ. ευρώ επί συνόλου πάνω από 5 εκατ. ευρώ.
3. – Τι απομένει να γίνει:
Διάθεση του υπολοίπου ποσού για την ολοκλήρωση του μουσείου και λοιπών χώρων με καθορισμό προτεραιοτήτων σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας.

Γ. – ΑΝΟΧΕΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ, ΑΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
Eκπληξη και εύλογα ερωτηματικά δημιουργεί η στάση αυτή του υπεύθυνου φορέα παρακολούθησης του έργου που είναι η Περιφέρεια Κρήτης, Συγκεκριμένα:
1 . – Έχει διακόψει τους λαμπρούς εορτασμούς στο Μ.Σ. και συνεπώς κάθε παρουσίαση και σχετική μνεία.
2. – Διά του υπευθύνου αντιπεριφερειάρχου ανακοινώνει ότι θα αλλάξει την υπό εξέλιξη εφαρμογή μελέτης και θα μεταφέρει το Μουσείο στην Αγιά… (διερωτώμεθα από πού αντλεί τέτοιο δικαίωμα..)
3. – Ανέχτηκε κατά την πρόσφατη επέτειο όπως το διασυμμαχικό Μ.Σ. και το Μουσείο να παραμείνει βανδαλισμένο, παρά τις έγκαιρες δημοσιεύσεις, εκπομπές, επιστολές, αλλά και να εξακολουθεί να παραμένει ακόμα πιο «άγρια» βανδαλισμένο μέχρι και σήμερα, αδιαφορώντας για τα δυσμενέστατα σχόλια επισκεπτών…
4. – Ανέχεται και έμμεσα στηρίζει αίτημα του κ. Α. Παπαδερού προέδρου της νεοσύστατης Πρωτοβουλίας Χανίων, προς δυο Γερμανούς πολιτικούς (οι οποίοι και απεδέχθησαν), όπως η Γερμανία χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ενός «…μεγάλου Μουσείου της ΜτΚ… » στην Αγιά (εφ. Χαν. Νέα 5/8/2019) υποβαθμίζοντας την εθνική μας δέσμευση (σχετ. παρ. Γ2).

Ε – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Έχοντας πλήρη αντίληψη του ιστορικού και της εξέλιξη του Μ.Σ. και του Μουσείου της ΜτΚ, ως ένας εκ των πρωτεργατών, προτείνω τα ακόλουθα:
1. – Πρωθυπουργός:
Να παρέμβει θεσμικά για το έργο που θεμελίωσε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, εκπληρώνοντας την εθνική δέσμευση της ολοκλήρωσης του
2. – Περιφερειάρχης Κρήτης:
α. – Να αποκαταστήσει άμεσα τους βανδαλισμούς
β. – Να επαναφέρει τους εορτασμούς των επετείων στο Μ.Σ.
γ. – Να επιβεβαιώσει εμπράκτως τον σκοπό του ανεγειρομένου Μουσείου, αποθαρρύνοντας τυχόν διασπαστικές ενέργειες.
δ.- Να συγκροτήσει επιτροπή προώθησης του Μ.Σ. υπό τον νέο αντιπεριφερειάρχη που θα ορίσει (λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. Ε4).
3. – Ο νέος δήμαρχος Χανίων:
Να διεκδικήσει τη συντήρηση και φύλαξη των ανεγειρομένων τμημάτων του Μ.Σ., (είναι αδιανόητο ένας δήμαρχος να δηλώνει αναρμόδιος για τους βανδαλισμούς της περιοχής του)
4. – Ο πρόεδρος της νεοσύστατης Πρωτοβουλίας Χανίων δρ Α. Παπαδερός:
Να επιδιώξει με πνεύμα συνεργασίας πραγματοποίηση των προοδευτικών ιδεών του, (δια τις οποίες είναι άξιος συγχαρητηρίων) αλλά:
α. – Εναρμονιζόμενος με τον γενικό σκοπό του Μ.Σ., όπως και ο ίδιος έχει εκφράσει επί λέξη: «…προσωπικά επιμένω στην εθνική ανάγκη και υποχρέωση διαμορφώσεως Κεντρικού Μνημειακού Χώρου αφιερωμένου στη Μάχη της Κρήτης…»
β. – Αξιοποιώντας την εν εξελίξει υποδομή του Μ.Σ. στον γειτνιάζοντα χώρο της Αγιάς, με τους ευρύτατους χώρους του Μουσείου, του Συνεδριακού Κέντρου και του Μνημείου (βλ. παρ. Α) που υπερκαλύπτουν τις προοδευτικές επιδιώξεις του.

αντιναύαρχος ε.α.
Κωνσταντίνος Μανιουδάκης Π.Ν.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.