Μουσείο Τυπογραφείας

Βομβαρδισμός ηλεκτρονίων στις ρίζες των ζιζανίων

9 Δεκεμβρίου 2018 12:05 μμ | 0 ΣΧΟΛΙΑ

Αποτελεσµατική όσο η χηµική ζιζανιοκτονία και οικονοµικότερη από τη µηχανική καταπολέµηση. Έτσι προωθείται η νέα µέθοδος ελέγχου των ζιζανίων µε ηλεκτρόνια από τον όµιλο CNH που ανέλαβε την εµπορική εκµετάλλευση του σχετικού συστήµατος που αναπτύχθηκε…