Μουσείο Τυπογραφείας

Οι πυλώνες της Ευρώπης: Η κληρονομιά της Συνθήκης του Μάαστριχτ μετά από 25 χρόνια

27 Μαρτίου 2019 11:33 πμ | 0 ΣΧΟΛΙΑ

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν μια καμπή στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Για πρώτη φορά, επισημοποιήθηκε η φιλοδοξία της πολιτικής ένωσης, προχωρώντας από τον αρχικό στόχο της οικονομικής ολοκλήρωσης ως μέσου πολιτικής συμφιλίωσης. Αυτά σημειώνονται…