Μουσείο Τυπογραφείας

Αναπτυξιακό συνέδριο στη Λάρισα

14 Μαρτίου 2019 6:22 μμ | 0 ΣΧΟΛΙΑ

Με στόχο της διερεύνηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας Θεσσαλίας στον αγροδιατροφικό τομέα, την υγεία, τη βιομηχανία, την καινοτομία και όλους εκείνους τους παραγωγικούς τομείς που δύνανται να συμβάλουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξή της…