Μουσείο Τυπογραφείας

Η Μεγάλη της Σάτιρας Γιορτή

28 Δεκεμβρίου 2018 11:03 πμ | 0 ΣΧΟΛΙΑ

Η Μεγάλη της Σάτιρας Γιορτή… Με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα και των ουσιαστικών αλλά και του επιθέτου. Για την εκδήλωση απονομής των βραβείων του 6ου Παγκόσμιου Διαγωνισμού Εμμετρης Σάτιρας “Παύλος Πολυχρονάκης”, σε 15 διακριθέντες, που…

Διευκρινίσεις για τον παγκόσμιο διαγωνισμό σάτιρας

25 Δεκεμβρίου 2018 10:38 πμ | 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κύριε Διευθυντά, κατά τη διάρκεια της ”Γιορτής της Σάτιρας” που έγινε στο Πολιτιστικό Κάντρο της Μητρόπολής μας (Δεσποτικό) την 12-12-2018 απαγγέλθηκαν ή αποδόθηκαν θεατρικά (46) ποιήματα, (15) βραβευθέντα και (31) από τα μή βραβευθέντα ανεξαρτήτως…